Stavebné projekty

Fáza výstavby si vyžaduje značnú flexibilitu a použiteľnosť pre všetkých účastníkov projektu.

Efektívnejšie stavebné projekty

Stavebné projekty hromadia veľké množstvo súborov, ako aj iných súvisiacich informácií. iBinder sprístupňuje informácie užívateľsky príjemným spôsobom pre malé aj veľké stavebné projekty.

Fáza výstavby má výraznú flexibilitu a použiteľnosť pre všetkých účastníkov projektu.

Výhody iBinder vo fáze výstavby

  • Priama komunikácia so všetkými účastníkmi projektu
  • Prezeranie dokumentov v 2D aj 3D formáte
  • Prístup k informáciám na akomkoľvek zariadení (počítač, tablet alebo telefón)
  • Case management na identifikáciu nezrovnalostí, ktoré je potrebné riešiť
  • Plánovanie činností a podávanie správ o ich vykonaní
  • Záverečnú inšpekciu

Zistite viac od našich odborníkov

Zistite, čo pre vás môžeme urobiť, pomocou bezplatnej prehliadky našej platformy so sprievodcom. Jeden z našich odborníkov vás bude čoskoro kontaktovať, aby prediskutoval vaše potreby a ukázal vám, ako môžete využiť našu službu.

Vyplňte formulár a my vás budeme čoskoro kontaktovať.

Kontaktujte nás

Viac o našej ponuke

Plán projektu

iBinder uľahčuje štruktúrovanie, aktualizáciu a vyžiadanie požadovaných informácií od všetkých zúčastnených strán.

Zistite viac

eTender

Presné a spoľahlivé odpovede poskytujú pohodlnejší a bezpečnejší proces pre všetky typy dopytov a obstarávania.

Zistite viac

Správa nehnuteľností

iBinder vám umožňuje spravovať admiratívu, dokumentáciu, prevádzku a údržbu prostredníctvom jedinej platformy.

Zistite viac

Recepcia

0905 965 245

Podpora

0905 965 245

E-mail

info@ibinder.sk

Vyžiadajte si prezentáciu