Avsluta pärm

För att kunna ta bort eller arkivera en pärm behöver man vara administratör för pärmen, man ser om man är administratör i fliken "Deltagare" i pärmen.

Arkivera pärm

I dagsläget behöver man som användare kontakta iBinder support för att arkivera pärmar, vid arkivering av en pärm upphör den månatliga projektkostnaden (med reservation för 30 dagars uppsägningstid) och man betalar istället en mindre avgift för arkivering. En arkiverad pärm kan aktiveras igen vid behov och alla handlingar går fortfarande att ladda hem och titta på - men man kan inte tillföra någon ny information i pärmen.

Radera pärm

För att radera pärmen, öppna pärmen och klicka enligt röda pilarna nedan och välj "Radera pärm".
OBS! Tänk på att man kan ladda hem allt material från pärmen på ett snabbt och smidigt sätt innan man tar bort pärmen (se gröna pilar i bifogad bild  nedan). Vid radering upphör kostnaden för pärmen (med reservation för 30 dagars uppsägningstid).

 

 

 

Support

019-27 00 00

E-mail

support@ibinder.se

Hjälpcenter

Boka en demo