Urvalspärmar gör dig mer effektiv

Att organisera och dela dokument på ett effektivt sätt kan spara tid och förbättra samarbetet mellan teammedlemmar. En funktion i iBinder som kan vara till stor hjälp är användningen av urvalspärmar för att tagga och dela dokument efter behov. I denna artikel kommer vi att utforska fördelarna med att använda urvalspärmar i iBinder och hur de kan underlätta dokumenthanteringen.

Skapa virtuella pärmar för taggade dokument

En urvalspärm fungerar som en virtuell mapp eller filter som innehåller endast de dokument som är taggade för ett specifikt syfte. Istället för att behöva leta igenom en stor mängd dokument i en projekt- eller förvaltningspärm kan användaren snabbt få tillgång till de relevanta dokumenten genom att öppna urvalspärmen. Detta sparar tid och underlättar att hitta och komma åt rätt information.

Enklare delning med deltagare som inte bör ha full access

Genom att välja vilka personer som ska ha tillgång till en urvalspärm kan man säkerställa att endast de berörda personerna kan komma åt dokumenten. Detta eliminerar behovet av att exempelvis låsa hela projekt- eller förvaltningspärmen och undviker oavsiktlig åtkomst till information som inte är relevant för deltagarna. Deltagarna kan enkelt samarbeta och kommunicera i urvalspärmen genom att hantera meddelanden och ställa frågor och svar. 

Skapa flera urvalspärmar för samma projekt- eller förvaltningspärm

En annan fördel med urvalspärmar är att det går att skapa flera urvalspärmar för en enda projekt- eller förvaltningspärm. Detta kan vara användbart när olika grupper eller team behöver komma åt specifika dokument. Genom att skapa separata urvalspärmar kan man anpassa tillgången till dokument baserat på användarnas behov och ansvarsområden.

Urvalspärmar uppdateras automatiskt med nytt innehåll

En viktig funktion hos urvalspärmar är att dokumenten i dem speglas från den ursprungliga projekt- eller förvaltningspärmen. Det innebär att om ett dokument uppdateras i den ursprungliga pärmen kommer det automatiskt att uppdateras i alla relevanta urvalspärmar. Detta säkerställer att deltagarna alltid har tillgång till den senaste versionen av dokumenten och minimerar risken för förvirring eller användning av föråldrade material.

Några tips för dig som vill börja med urvalspärmar

  • Glöm inte att tagga och kategorisera dokumenten i den ursprungliga pärmen för att säkerställa korrekt filtrering och åtkomst i urvalspärmarna.
  • Du kan markera och tagga många dokument samtidigt.
  • Var noga med vilka deltagare som ska ha tillgång till urvalspärmarna. Se till att tydligt definiera roller och ansvarsområden inom projektet eller förvaltningen. 

Sammanfattningsvis kan användningen av urvalspärmar vara en effektiv metod för att organisera och dela dokument i iBinder. Genom att använda urvalspärmar kan deltagare snabbt få tillgång till relevanta och uppdaterade dokument, samtidigt som du förhindrar obehörig åtkomst.

Tillbaka till kunskapsbank

Vill du se hur plattformen fungerar?

Så fungerar iBinder

Hur kan iBinder hjälpa dig?

iBinder är en molnbaserad plattform för informations- och dokumenthantering. Genom att samla människor kopplade till projekt och förvaltning av fastigheter på en gemensam arbetsyta ökar effektiviteten, administrationen minskar och avvikelserna reduceras. Dessutom blir de mer hållbara!

Vill du få hjälp att minska avfallsmängden?

Informationshantering för byggprojekt

Digital informationshantering som ökar produktivitet och minskar miljöpåverkan i ditt byggprojekt. Med iBinder minskas administration, avvikelser reduceras och samarbetet stärks.

Läs mer om informationshantering

Materialval & hållbarhet

Medvetna materialval höjer fastighetens värde och vi erbjuder marknadens ledande system för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi kan även hjälpa dig med din klimatdeklaration och klimatrapport.

Läs mer om materialval

Support

019-27 00 00

E-mail

support@ibinder.se

Hjälpcenter

Boka en demo