• iBinders privatlivspolitik

  Indledning

  Vi går meget op i at værne om dit privatliv.

  Denne databeskyttelsesmeddelelse forklarer, hvordan vi vil indsamle, behandle, lagre og beskytte dine persondata, som indsamles fra websider på ethvert websted eller enhver applikation (samlet omtalt som “Websted”), i henhold til hvilke denne databeskyttelsesmeddelelse opslås eller linkes til. Persondata betyder oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

  Vi beskytter persondata på den mest hensigtsmæssige måde og overholder fuldt ud de gældende databeskyttelseslove og -forskrifter. Ved at oprette en konto på webstedet accepterer du brugen af sådanne oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

  Visse sider på webstedet indeholder links til websteder fra en tredjepart. Disse websteder har deres egne privatlivspolitikker, og vi er ikke ansvarlige for deres operationer eller information. Brugere, som sender information til eller gennem disse tredjepart-websteder, bør derfor gennemse det relevante websteds privatlivspolitik, før persondata videregives.

  Vi bruger cookies på webstedet til at optimere din brug af webstedet. Visse cookies kan indsamle persondata, såsom IP-adresser og information om enheden. Se vores Politik om cookies for flere oplysninger.

  Persondata, som indsamles af os

  Vi indsamler og behandler persondata, som gives os, når du interagerer med webstedet ved at åbne en konto hos os, eller fordi du giver dem til os. Sådan information kan typisk bestå af dit navn, login-oplysninger, professionelle kontaktoplysninger såvel som information om din stilling og den virksomhed eller organisation, som du repræsenterer. Vi gør ikke brug af følsomme eller specielle kategorier af persondata (fx data om race eller etnisk oprindelse, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskab, politiske meninger, sygdomstilstand eller sundhedsmæssige tilstand eller information, der angiver en persons sexliv eller seksuelle orientering) gennem din brug af webstedet.

  Sådan bruger og behandler vi persondata

  Vi bruger kun persondata, når loven tillader os det, og hvor vi har en berettiget interesse i webstedets effektive levering og de tilhørende tjenester, som du tilbydes, så længe en sådan interesse ikke opvejes af dine egne interesser. Mest almindeligt bruger vi persondata om dig til at verificere din identitet, hver gang du logger på webstedet, til at administrere din konto og forbedre webstedet og tilhørende tjenester eller til at styre og promovere samarbejde og kommunikation. Vi kan også behandle dine persondata for at administrere og opfylde en kontraktlig forbindelse med dig. Vi sælger ikke dine persondata.

  Vi opbevarer kun dine persondata så længe der findes et forretningsforhold sammen med dig og den organisation, som du repræsenterer, eller så længe det ellers er nødvendig for at opfylde formålet med behandlingen, eller så længe der foreligger en forpligtelse om at opbevare data i henhold til gældende love eller forskrifter eller på ordre af en kompetent myndighed.

  Videregivelse af oplysninger

  I forbindelse med et eller flere af de formål anført i det foregående afsnit kan vi videregive oplysninger om dig til andre medlemmer af iBinder AB-koncernen, tredjeparter, som yder tjenester til os eller andre medlemmer af iBinder AB-koncernen som led i en selskabsmæssige transaktion (såsom salg, afhændelse, reorganisation, fusionering eller opkøb), til de kompetente myndigheder og andre tredjeparter, som med rimelighed må have adgang til dine persondata med henblik på et eller flere af de formål anført i foregående afsnit. Vi kan også videregive dine persondata, hvis det er krævet af loven, af en regulator eller under retssager.

  Vil bestræber os altid på at behandle dine persondata inden for EU/EØS-området. Hvis en modtager af dine persondata er hjemmehørende i et land uden databeskyttelseslove svarende til dem, der gælder i dit hjemstedsområde, vil vi sørge for, at der er passende sikkerhedsforanstaltninger på plads til at beskytte dine persondata, som efterlever vores retslige forpligtelser, såsom en dataoverførselsaftale med modtageren baseret på standardkontraktbestemmelser godkendt af Europa-Kommissionen til overførsler af persondata til tredjelande.

  Dine rettigheder

  Under gældende lovgivning kan du have forskellige rettigheder i forhold til dine persondata. Navnlig kan du have ret til at vide, hvilke persondata vi har om dig, så du under visse omstændigheder kan begrænse vores behandling af dine persondata, få adgang til dine data samt få dem korrigeret eller opdateret, hvis de er unøjagtige eller forældede. Hvis persondata behandles af os med udgangspunkt i dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagetrække det.

  Hvis du er utilfreds med måden, hvorpå vi har behandlet dine persondata, eller enhver forespørgsel om privatliv eller anmodning, som du har rettet til os, har du ret til at klage til datatilsynet i din jurisdiktion. Om sådanne oplysninger eller andre forespørgsler bedes du henvende dig til os ved at benytte afsnittet "Kontaktoplysninger" nedenfor. 

  Den dataansvarlige

  Den dataansvarlige for dine persondata er den virksomhed i iBinder-koncernen, som oprindeligt indsamlede dine data og bestemte formålet og midlerne til brug af dine data. Hvis du har nogen spørgsmål om, hvem der er dataansvarlig for dine data, eller nogen spørgsmål eller anmodninger om dine data, bedes du henvende dig til os ved hjælp af afsnittet "Kontaktoplysninger" nedenfor.

  Kontaktoplysninger

  For at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har nogen spørgsmål vedrørende dit privatliv under anvendelsen af webstedet, bedes du henvende dig til os på:

   

  iBinder AB

  Garvargatan 9

  112 21 Stockholm

  Email: gdpr@ibinder.com

   

  Ændringer til denne privatlivspolitik

  Vi kan af og til ændre eller rette denne privatlivspolitik. Vi vil rette revideringsdatoen øverst på denne side for at orientere dig om, hvornår vi foretager ændringer i denne privatlivspolitik. Den nye ændrede eller rettede privatlivspolitik gælder fra denne revideringsdato. Vi opfordrer derfor dig til regelmæssigt at gennemgå denne privatlivspolitik, så du holder dig orienteret om, hvordan vi beskytter dine persondata.

  Salg

  89 88 78 29

  Support

  89 88 78 30

  E-mail

  support@ibinder.dk

  Hjælpecenter

  Anmod om en demo