Produktopdateringer

Her kan du læse om alle små og store opdateringer til iBinder.

 

2023-09-01
Sommernyheder

I modsætning til byggebranchen har udviklings- og produktteamet hos iBinder haft en meget travl sommer, og vi er glade for at have mange udgivelser også i løbet af denne tid!

Mange af disse funktioner har været længe ventet af vores brugere og vil forbedre iBinders generelle funktionalitet.

Layoutforbedringer i listevisningen

Der er blevet foretaget layoutforbedringer i filoversigter, filupload og redigering af filoplysninger. En række forbedringer er blevet implementeret for at forene vores forskellige filvisninger. For eksempel vil ikonerne for tags og annotationer nu blive vist i den samme kolonne og det er nu muligt at se alle datoer i oversigterne.

For at gøre tingene klarere har de forskellige datoer fået mere beskrivende navne:
Oprettet - Datoen, hvor den første version blev uploadet. Mulighed for redigering.
Uploadet - Datoen for hver version af filen blev uploadet. Kan ikke redigeres.
Ændret - Datoen for upload af den seneste version. Kan redigeres for at matche revisionsdatoen.

Tilsvarende ændringer er blevet foretaget i filupload. Inputfelterne i disse er også blevet lidt omorganiseret baseret på brugerfeedback. Der er også blevet introduceret nogle mindre ændringer i, hvordan og i hvilken rækkefølge metadata vises i kort-/galleri-/forhåndsvisningsvisninger.


Forbedringer i inspektioner


I Inspektionsapplikationen kan du nu:

- Oprette en gruppe ved at vælge en af de foruddefinerede typer, tilføje den første inspektion og tildele ansvar for anledningen.
- Brugeren, der opretter gruppen, bliver automatisk ansvarlig for gruppen, men den kan redigeres bagefter.
- Afhængigt af hvilken type inspektionsgruppe du vælger, er det respektive fortolkningsforslag under dokument. Du kan også supplere med anden dokumentation, som kan være nødvendig for at udføre en inspektion (f.eks. tegninger eller interne instruktioner).
- Når du åbner gruppen, har vi vandrette faner. Om gruppen er generel information, der gælder for alle inspektionsanledninger og en oversigt over de erklæringer og rapporter, der indgår i de respektive inspektioner.
- Den anden fane indeholder alle planlagte og allerede udførte inspektioner.
- Hvis du vælger en specifik inspektion, kan du ændre status og tilføje den erklæring/rapport, der gælder for den specifikke lejlighed.
- I oversigtsvisningen kan du nemt få det overblik, du har brug for: hvem der er ansvarlig for gruppen, få en statusindikation, den næste og sidste inspektion, og hvilken status de har.

Inspektionsliste i organisationen

Nu har vi også den opdaterede inspektionsliste i organisationen! Nu kan du få det overblik, du har brug for, over alle din organisations inspektioner med den opdaterede listevisning. Denne funktion er også en længe ventet funktion, som vores ejendomsadministrationskunder har savnet, og gør det muligt for os nu at migrere disse kunder sammen med udgivelsen af forbedring i inspektion.

Fra fanen Inspektion i organisationen får du et enkelt overblik over alle dine inspektioner, der er i alle ringbind i din organisation. Ved at trykke på rækken kommer du direkte til inspektionsgruppen og kan administrere inspektionen. Hvis du klikker på ringbindets navn, kommer du nemt til ringbindet.

Kopier faner

Efter nogle forbedringer baseret på feedback fra kunderne i prøveperioden er tiden nu kommet til at lancere "Kopier fane"-funktionen for alle vores brugere!

Denne funktion giver vores brugere mulighed for at kopiere en enkel fane med underfaner til et nyt sted. Det vil skabe stor værdi for vores brugere og tjene flere formål, såsom at overføre information fra et projekt til ejendomsringbind eller starte et nyt projekt baseret på "As-built" dokumentation. Dette er brikken i puslespillet, der virkelig skaber den cirkularitet!

Organisationsejeren, organisationens administratorer eller ringbindsadministratorer kan vælge at kopiere kun faner og fanestruktur eller fanen, dens struktur og filerne indenfor.

Sådan fungerer det:

 • - Det er muligt at kopiere inden for ringbindet.
  - Det er muligt at kopiere til et andet projekt- eller ejendomsringbind.
 • - Det er muligt at kopiere til et nyt ringbind.
  - Kopiering er kun muligt inden for den samme organisation.
  - Det er muligt at vælge, om du vil kopiere den seneste version af filerne i fanerne eller alle versioner af filerne.
  - Det er muligt at kopiere til en mappe med undermapper eller en tom filfane.
  - Hvis en fane med adgangsbegrænsning kopieres, bibeholdes begrænsningen.
 • - Applikationsfaner, såsom spørgsmål og svar, opslagstavle eller kontraktstyring, kopieres uden indhold.

2023-08-08
Nye funktioner og forbedringer for første halvtår 2023

Vores udviklings- og produktteam arbejder konstant på at forbedre vores platforme med nye funktionaliteter, forbedre brugervenlighed og øge sikkerhed. I løbet af første halvdel af 2023 har vi lanceret mange spændende nye funktioner. Læs om dem nedenfor!

Før vi starter: Hvis du har en idé om, hvordan vi kan forbedre vores platform, så tøv ikke med at kontakte os. De fleste af vores nye funktioner er udviklet takket være ideer fra vores brugere! Send det til support@ibinder.dk

 

Forbedret organisationsringbind og nye roller

I løbet af året lancerede vi en forbedret organisationsringbind og nye roller. Dette gør det nemmere at administrere en organisation og tilføjer en masse værdi til dig, der arbejder med flere ringbind og projekter. Rollerne styres i organisationsringbindet, som du finder på bogreolen hos din organisations ejer.

Hvad er de nye roller, og hvilke tilladelser har de?

 • Ejer - Kan administrere alt i organisationen
 • Administrator - Kan administrere deltagere, læse og redigere alt, kan dog ikke slette en Ejer
 • Opretter- Kan læse og redigere alt i organisationen og oprette nye ringbind
 • Begrænset opretter - Kan oprette nye ringbind, men kun læse det, de er medlem af
 • Læser - Kan læse alt i organisationsringbindet, men ikke oprette nye ringbind
 • Begrænset læser - Kan kun læse det de er deltager i og ikke skabe nye ringbind i organisationen.

 

Skabeloner med filer

Funktion var meget ventet af mange af vores brugere, da den giver dem mulighed for at oprette ringbind med standardfiler. Med funktionen kan du dermed tilføje vigtige oplysninger til alle ringbind, der er startet i din organisation og spare tid på at uploade dem. Det kan være ting som Office-skabeloner, specifikke retningslinjer eller skræddersyede brugervejledninger.

Filer kan tilføjes til alle faneblade med fillister. Når du uploader filer til skabeloner, er det muligt at tilføje metadata, som kopieres til de ringbind, der er oprettet med skabelonen. Feltet "uploadet af" vil blive udfyldt med navnet på den bruger, der oprettede ringbindet fra skabelonen, og den første aktivitet i filhistorikken vil være "Fil kopieret".

Forbedret præstation i listevisningen

Vi har også foretaget en stor ydeevneforbedring af vores service, især for brugere, der håndterer store mængder filer. Vores teams har optimeret vores infrastruktur og implementeret forskellige præstationsforbedringer for at forbedre hastigheden og pålideligheden af ​​vores service.

Denne forbedring betyder, at vores service nu er meget hurtigere og mere responsiv ved håndtering af et stort antal filer. Derudover introduceres fastgjort overskriftsbjælke i tabellister for at gøre handlingslinjen tilgængelig uanset rulleposition! Dette hjælper alle, men især dem, der ofte uploader, downloader eller administrerer et stort antal filer. Som altid er vi forpligtet til at give den bedst mulige oplevelse, og denne udgivelse er et vidnesbyrd om dette engagement.

Udbud er nu med i søgningen

Det er nu meget nemmere at finde nye udbudsringbind på din boghylde, fordi de nu er inkluderet i søgefunktionen. Du skriver stort set bare en del eller hele navnet, og du vil se det på listen. Grafikken viser fuld ringbindsoplysninger, inklusive statuslabel - f.eks. status og nedtællingen! Dette kan naturligvis bruges af udbudsadministratorerne, og de dertil knyttede modtagere.

Liste af udbudsringbind i organisationen

Slutbrugere kan nu få adgang til nye udbud på den nye udbud-fane i organisationer. Baseret på brugerfeedback har vi ændret farven på statusetiketten og tilføjet en ny etiket kaldet "ikke-publiceret", i stedet for at lade feltet stå tomt, hvis udbuddet er endnu ikke udgivet til tilbudsgivere.

Indtastede kategorier bliver husket

Dette er en ny metadatafelt, der giver brugerne mulighed for at genbruge værdier i metadata ved at søge og vælge dem fra dropdown-menuen. Den første implementering af denne nye type er til kategorier, og den findes i alle projektringbind.

Når du tilføjer kategori, både ved upload og redigering, vil brugerne se en drop-down-menu. Der vises alle tidligere anvendte værdier, og det er muligt at vælge dem fra listen eller søge efter dele af ordene. Hvis brugeren ikke finder den ønskede indtastning, er det meget nemt at tilføje en ny post til listen.

Indholdsfane

Muligheden for at tilføje faner af typen "Indhold" er blevet introduceret til ringbind og skabeloner. På en fane af den type er det muligt for administratorer at tilføje indhold af samme type som i beskrivelsesfeltet på forsiden:

 • Fed tekst
 • Kursiv
 • Punktlist
 • Links til eksterne og interne webadresser
 • Billeder

Den nye fanetype kan bruges til at informere om et projekt, linke internt til andre ringbind/faner/filer, linke eksternt til et intranet eller andre systemer som SundaHus. Det er muligt at oprette denne type faner på ethvert niveau af strukturen, og det er muligt at tilføje flere indholdsfaner til det samme ringbind.

Forudfyldte indholdsfaner i skabeloner

Ud over fanetype "Indhold" er det også muligt at tilføje indholdsfaner med forudfyldt indhold til skabeloner. Ethvert indhold, der tilføjes til en indholdsfane i en skabelon (formateret tekst, links og billeder), tilføjes til den tilsvarende fane i ringbindet ved oprettelse, når skabelonen bruges. Dette giver dig mulighed for at tilføje vigtige oplysninger til alle ringbind, der er startet i organisationen. Det kan være specifikke retningslinjer, information om andre systemer med links til dem eller skræddersyede brugervejledninger til, hvordan du bruger iBinder. Indholdsfaner med forudfyldt indhold kan føjes til projektringbind og ejendomsringbind.

Aktivitetslog

Der er indført aktivitetslog i projekt-, organisation- og udtræksringbind på tre forskellige områder: Spørgsmål og svar, Opslagstavle og Filer. Den primære værdi af disse funktioner er, at det bliver gennemsigtigt, hvem der har haft tilgået hvilken information på hvilket tidspunkt. Nogle andre hændelser vil også dukke op i loggen for at gøre det nemmere at forstå sammenhængen, men dette skal ses som et supplement til, og ikke en erstatning for, den eksisterende aktivitetsrapport.

Spørgsmål og svar:
Aktiviteten vises i en ny fane.
Notifikationer og detaljer er også blevet spredt over to forskellige faner.
Hver gang en bruger læser et spørgsmål, opretter systemet en læsehændelse.
Det er lige meget, om brugeren tilføjes til spørgsmålet som ansvarlig, interesseret parti eller slet ikke.
Hvis en bruger kommenterer eller træffer en beslutning om et spørgsmål, logges dette også.
Logningen fortsætter, selv efter en beslutning er truffet.
Hvis en bruger downloader en CSV-fil, logges denne som en begivenhed i alle spørgsmål på tavlen.
De seneste begivenheder vises øverst på listen.
Du kan søge efter en bestemt bruger.

Opslagstavlen:
Aktiviteten vises i en ny fane.
Hver gang en bruger læser en besked, genereres en læsehændelse.
Det er lige meget, om brugeren får besked i beskeden eller ej.
De seneste begivenheder vises øverst på listen.
Du kan søge efter en bestemt bruger.

Filer:
Filaktiviteten vises under metadata i fildetaljer.
Avataren for hver bruger, der har læst eller downloadet versionen af ​​filen, vises først som en oversigt.
Hver gang en bruger åbner en fil i vieweren eller downloader den, genereres en ny hændelse.
Hvis en bruger downloader en ZIP-fil, logges dette som en hændelse for alle inkluderede filer.
De seneste begivenheder vises øverst på listen.
Du kan søge efter en bestemt bruger.

Kopifunktioner i udbudsmodulet

Nye kopifunktioner i udbudsmodulet giver dig mulighed for at kopiere fra udbud til udbud og fra udbud til projektringbind. Dokumenter knyttet til et udbud kan kopieres, det samme gælder tilbudsdokumenter og resultater, som også kan kopieres til et andet udbud eller ringbind efter afleveringsfristen i kilderingbind er passeret. Dette kan kun gøres af administratoren. Dette supplerer de eksisterende funktioner for kopiering fra projekt til udbud og kopiering inden for udbud. Kopifunktionerne følger det kopimønster, vi bruger andre steder i iBinder.

Yderligere 16 forbedringer!

 • Sletning af flere deltagere på en gang
 • "Tilføj fane" vises øverst, når du redigerer fanestruktur i et ringbind
 • Ctrl el. Command+klik på dokument åbner dokumentet i en ny fane
 • Trepunktsmenuen er nu nemmere at få øje på og konsekvent inde i en cirkel i hele systemet
 • Det er nu muligt at søge efter roller i Spørgsmål og svar, når man laver rolletildeling
 • Brugerindstilling til at skjule/vise menu i boghylde og ringbind er nu gemt
 • Bekræftelsesbesked for upload og tilføjelse af deltagere lukker automatisk efter 5 sekunder
 • Nogle knapper er nu nemmere at få øje på, fx "Opret ringbind", "Upload filer".
 • Det er muligt at flytte dialogbokse med musen (næsten overalt)
 • Det er nu muligt at slette tomme hylder
 • Dropdown med roller ved tilføjelse/redigering af deltagere har nu et lukkeknap i bunden
 • Den korrekte beslutningstager vises nu på Spørgsmål og svar-kortet
 • Knappen "Rediger faner" er nu nemmere at finde på en navigationsfane
 • Det er nu muligt at redigere en deltager direkte fra actionbar, når du vælger en deltager
 • Knappen "Opret hylde" er nu let tilgængelig fra boghyldemenuen
 • Hvis du ved fejl klikker uden for dialogboksen, lukkes den ikke længere

 

2022-09-20

Marker og annoter på tegninger og filer

For at forenkle og effektivisere arbejdet i dit projekt har vi udvidet funktionaliteten for annotationer i dokumenter. Det giver dig bedre mulighed for at samarbejde med andre i projektet for at træffe hurtigere og bedre beslutninger. Du kan bruge følgende former og funktioner:

 • Kommentarer inkl. links og tagning af deltagere
 • Firkanter
 • Cirkler
 • Revisionssky
 • Frihånd
 • Text

 

Du kan vælge den type annotation, du vil lave, tilføje en kommentar til annotationen og skrive @-tegnet for at se, hvilke deltagere der er i projektet og sende en e-mail-notifikation til en bestemt deltager, så de ved, at de skal gennemgå et element .

Du har også mulighed for at indstille status for annoteringer i kommentarfeltet. Ved at vælge status kan figurerne udfyldes transparent med farver inspireret af BEAst QA-systemet. Du kan også vælge dine egne farver, hvis du har brug for en anden farveskala.

Denne funktionalitet er også mobilvenlig og fungerer godt i mobiltilstand.

 

2022-06-27
Udtræksringbind

I dag blev udtræksringbindet gjort tilgængelig for alle brugere.

Funktionen giver dig mulighed for at vise valgte filer eller alle filer på et faneblad fra et ringbind i et separat udtræksringbind. Administratoren kan invitere deltagere til udtræksringbindet uden at give dem adgang til kilderingbindet.

Hvilke filer der vises i udtrækket afhænger af hvilke filer der er tagget i kilderingbindet. Tags kan tilføjes enten til udvalgte filer eller til alle filer på en fane ved at tagge selve fanen. Den seneste version af taggede filer vises altid i den udtræksringbind, der bruger det tag. Alle eksisterende filer og alle yderligere filer i en fane i den kilderingbind, der er blevet tagget, vises i det udtræksringbind, der bruger det tag.

Det er muligt for alle brugere at oprette udtræksringbind ved at vælge skabelon "Udtræk" ved oprettelse af et nyt ringbind.

 

2022-05-18
Forbedringer af opslag og ringbindsbeskrivelser

Opslag:

 • I opslag har vi indført mulighed for, at den, der skriver, kan bestemme, om udvalgte deltagere/grupper eller alle deltagere i ringbindet skal have e-mail notifikation om opslaget.
 • Layoutet af opslag er ændret for at tydeliggøre, hvad der er overskriften, og hvad der er den faktiske besked.


Ringbindsbeskrivelse:

 • Muligheden for at tilføje links i ringbindbeskrivelsen er blevet introduceret. Det er muligt at angive, hvilken tekst der skal være synlig, og hvilket link den skal føre til.

 

2022-04-19
Office Online tilgængeligt for alle brugere

Office Online er tilgængeligt for alle iBinder-brugere.

Muligheden for at åbne og redigere Word-, Excel- og Powerpoint-filer i Office Online fra fillisten i en fane er blevet gjort tilgængelig.

Funktionen tilgås enten fra funktionslinjen (værktøjslinjen over fillisten) eller fra filindstillinger (de tre prikker). Når du skal bruge funktionen for første gang, bliver du bedt om at logge på med din Microsoft-konto.

Brugere kan samarbejde, når de redigerer en fil. Hvis en bruger åbner en fil, og en anden bruger åbner den samme fil, redigerer de begge den samme version på samme tid. Alle ændringer fra begge brugere gemmes i den samme nye version, når alle brugere forlader filen.

Når flere brugere redigerer på samme tid, kan du se ændringerne, og hvor den anden bruger befinder sig i realtid.

Du forlader filen ved at klikke på filnavnet i øverste venstre hjørne og vælge den ønskede placering i iBinder.

Følgende filformater understøttes:

 • .docx
 • .xlsx
 • .pptx

 

2022-03-03
Yderligere adgangsstyring i faneblade

I dag har vi frigivet funktionen, hvor administratorer kan indstille, hvilke deltagere og/eller grupper der må gøre ting i faner. Admin kan enten indstille fanen, så 1) kun udvalgte personer kan skrive i fanen, men alle andre kan se fanen og dens indhold eller 2) låse og skjule fanen for alle andre end udvalgte brugere og/eller grupper.

Vi har også forbedret måden at vælge brugere og grupper på til låste faner. I funktionen kan administrator søge efter brugere eller grupper for at vælge dem.

Hvor grupper tidligere var indstillet som de eneste til at modtage nogen af ​​mulighederne er nu overført til den nye funktion, så der er ikke sket nogen ændring i disse ringbind.

Funktionen frigives på hele platformen i dag og er tilgængelig i alle oprettede ringbind.

 

2022-02-15
Forbedret brugerprofil

Forbedret brugerprofil er tilgængelig for alle iBinder-brugere

Den nye funktionalitet giver brugerne mulighed for at indtaste og redigere oplysninger i deres profil inklusive profilbillede. Brugerprofilen er opdelt i fire forskellige faner:

 • Profil - angiv og rediger personlige oplysninger
 • Virksomhed - angiv og rediger virksomhedsoplysninger
 • Notifikationer - angiv hvilke e-mailnotifikationer vil du modtage
 • Kontoindstillinger - angiv sprog og angiv om profilen skal være søgbart af andre brugere

 

Når en bruger har et profilbillede, vises det, hvor brugerens initialer tidligere har været vist – for eksempel i deltagerfanen eller ved at stille og besvare spørgsmål i Spørgsmål & Svar.

Salg

89 88 78 29

Support

89 88 78 30

E-mail

support@ibinder.dk

Hjælpecenter

Anmod om en demo