Zjednodušte si správu informácií!

Spojte informácie, posilnite spoluprácu a znížte riziko straty informácií vo svojom stavebnom projekte pomocou našej platformy.

Platforma pre celý životný cyklus budovy

Manažment informácií

Digitálna správa informácií, ktorá zvyšuje produktivitu a znižuje vplyv vášho stavebného projektu na životné prostredie. iBinder znižuje administratívu, redukuje nezrovnalosti a podporuje spoluprácu.

Zistite viac

Udržateľnosť a informovaný výber materiálov

Informovaný výber materiálov zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti, pričom my vám ponúkame popredný systém na trhu pre informovaný výber materiálov v stavebníctve a realitnom priemysle. Taktiež Vám môžeme pomôcť s vašou klimatickou deklaráciou a klimatickou správou.

Zistite viac

 

Dobre organizovaná spolupráca

Úspešný stavebný projekt si vyžaduje úzku spoluprácu. iBinder vám umožňuje vytvoriť štruktúru, ktorá informuje účastníkov projektu o aktuálnom stave pričom zhromažďuje a spája všetky informácie o vašej budove, od počiatočných fáz až po jej správu.

Zistite viac

 

Chcete vidieť, ako platforma funguje?

Objednajte si úvodnú demoverziu

iBinder umožňuje ľuďom spolupracovať v harmónii.

Správa nehnuteľností

Všetky procesy a dokumenty dostupné na jednom mieste s nenáročným prístupom pre všetky zodpovedné osoby. Pre jednoduchšie, pohodlnejšie a bezpečnejšie riadenie a správu nehnuteľností.

Čítaj viac

Projektová príprava

Zdieľajte a uchovávajte všetky aktuálne a relevantné informácie na jednom mieste, aby ich mohli vidieť členovia tímu.

Obstarávanie

iBinder Obstarávanie uľahčuje štruktúrovanie, aktualizáciu a vyžiadanie potrebných informácií od všetkých zúčastnených. Získajte správne a spoľahlivé odpovede na pohodlný a bezpečnejší proces a nákup.

Čítaj viac

Stavba

Naším cieľom je, aby každý získal správne informácie na prvý krát. Užívateľsky prívetivý systém pre správu dokumentov v stavebníctve. Vďaka svojej logickej štruktúre je vhodný pre veľké projekty a zároveň aj komplexnejšie menšie stavebné projekty.

Čítaj viac

Ako funguje Váš iBinder.

Pozrite sa, ako funguje iBinder

0

Klienti

0

Používatelia

0

Zamestnanci

0

Krajiny

Recepcia

0905 965 245

Podpora

0905 965 245

E-mail

info@ibinder.sk

Vyžiadajte si prezentáciu