Certifikácia

Naša platforma sa často používa ako nástroj, ktorý pomáha klientom napĺňať ich environmentálne programy a zároveň aj napomáha vedieť, aké materiály vlastne stavba obsahuje.

Osvedčená hodnota certifikácie

Certifikáty zabezpečujú, že otázky udržateľnosti sú zahrnuté počas životnosti budovy. Naša platforma sa často používa ako nástroj, ktorý pomáha klientom plniť ich environmentálne programy, dokumentovať stavebné výrobky v budovách a sledovať výrobky používané pri správe a prevádzke budov.

Environmentálne požiadavky na zvýšenú hodnotu

Mnohí klienti stanovujú environmentálne požiadavky podľa našich vlastných hodnotiacich kritérií, iní využívajú systém na stanovovanie iných environmentálnych požiadaviek. To môže zahŕňať napr. požiadavky podľa certifikačného systému ako Miljöbyggnad, Nordic Ecolabel, BREEAM-SE, alebo vlastné požiadavky týkajúce sa obsahu stavebných výrobkov.

Zistite viac od našich odborníkov

Zistite, čo pre vás môžeme urobiť využitím bezplatnej prezentácie našej platformy. Jeden z našich odborníkov vás bude čoskoro kontaktovať, aby prediskutoval vaše potreby a ukázal vám, ako môžete využiť naše služby.

Vyplňte formulár a čoskoro vás budeme kontaktovať.

Kontaktujte nás

Zistite viac o našej ponuke

Environmentálne školenie

Prispôsobené školiace kurzy prepojené rôznymi spôsobmi s informovaným výberom materiálov a environmentálne udržateľnou konštrukciou na základe vašich potrieb a potrieb vašej organizácie.

Zistite viac

Výber materiálov

Kompletná podpora pri dokumentovaní výberu materiálov, aby ste mohli robiť informovanejšie rozhodnutia a vyhnúť sa výrobkom obsahujúcim nebezpečné látky.

Zistite viac

Plán projektu

iBinder uľahčuje štruktúrovanie, aktualizáciu a vyžiadanie informácie od všetkých zúčastnených strán.

Zistite viac

Recepcia

0905 965 245

Podpora

0905 965 245

E-mail

info@ibinder.sk

Vyžiadajte si prezentáciu