• eTender

  iBinder uľahčuje štruktúrovanie, aktualizáciu a vyžiadanie informácií od všetkých zúčastnených strán.

  Rád by som sa dozvedel viac

  Efektívne dopytovanie a obstarávanie

  Presné a spoľahlivé odpovede poskytujú pohodlnejší a bezpečnejší proces pre všetky typy dopytov a obstarávania.

  iBinder spája všetko, čo požadujete, a to, čo vaši príjemcovia potrebujú vidieť, aby sa zabezpečilo, že váš proces obstarávania bude hladký a zároveň bezpečný. Aktualizácie sú prístupné každému, otázky možno klásť a odpovedať na ne priamo na platforme a bez rizika, že vynecháme tých, ktorí to potrebujú vedieť. iBinder uľahčuje správu dopytov a procesov obstarávania.

  Všetky funkcie v jednom nástroji

  • Podpora súkromného aj verejného obstarávania na základe zákona o verejnom obstarávaní
  • Jednoduchá, časovo nenáročná správa otázok a odpovedí s úplnou anonymitou
  • Schopnosť vidieť, čo sa vydáva uchádzačom
  • Uchádzači môžu využiť služby subkonzultácií
  • Schopnosť vybrať a zdieľať víťazné ponuky
  • Včas vidieť, kto si prečítal súťažnú dokumentáciu, predložil ponuku alebo sa rozhodol nepredložiť
  • Chronologická časová os kľúčových udalostí v procese

  Zistite viac od našich odborníkov

  Zistite, čo pre vás môžeme urobiť využitím bezplatnej prezentácie našej platformy. Jeden z našich odborníkov vás bude čoskoro kontaktovať, aby prediskutoval vaše potreby a ukázal vám, ako môžete využiť naše služby.

  Vyplňte formulár a čoskoro vás budeme kontaktovať.

  Kontaktujte nás

  Viac o našej ponuke

  Správa dokumentov

  Mať všetku dokumentáciu na jednom mieste znižuje administratívu, minimalizuje nezrovnalosti a podporuje spoluprácu.

  Zistite viac

  Správa nehnuteľností

  Fáza výstavby si vyžaduje značnú flexibilitu a použiteľnosť pre všetkých účastníkov projektu.

  Zistite viac

  Stavebné projekty

  Fáza výstavby si vyžaduje značnú flexibilitu a použiteľnosť pre všetkých účastníkov projektu.

  Zistite viac

  Recepcia

  0905 965 245

  Podpora

  0905 965 245

  E-mail

  info@ibinder.sk

  Vyžiadajte si prezentáciu