All phases in a buildings life cycle

Manažment informácií

Digitálna správa informácií, ktorá zvyšuje produktivitu a znižuje vplyv vášho stavebného projektu na životné prostredie. iBinder znižuje administratívu, redukuje nezrovnalosti a podporuje spoluprácu.

Od plánovania až po riadenie

Projektová príprava

Dobre organizovaná spolupráca je jedným z kľúčov k úspešnému stavebnému projektu.

Zistite viac

eTender

Presné a spoľahlivé odpovede poskytujú pohodlnejší a bezpečnejší proces pre všetky typy dopytov a obstarávania.

Zistite viac

Stavebné projekty

Stavebné projekty sa skladajú z veľkého množstva súborov, ako aj iných súvisiacich informácií

Zistite viac

Správa nehnuteľností

iBinder vám umožňuje spravovať admiratívu, dokumentáciu, prevádzku a údržbu prostredníctvom jedinej platformy.

Zistite viac

Recepcia

0905 965 245

Podpora

0905 965 245

E-mail

info@ibinder.sk

Vyžiadajte si prezentáciu