• O webovej stránke

  Údaje na tejto webovej stránke sú vlastníctvom skupiny spoločností iBinder AB group a sú chránené autorským právom. Slúži len na všeobecné usmernenie o záležitostiach záujmu a poskytuje sa bez akejkoľvek výslovnej alebo implicitnej záruky akéhokoľvek druhu. Táto webová stránka ani žiadna jej časť sa nesmie reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať ani inak využívať na žiadne komerčné použitie, ktoré nie je nami výslovne povolené.

  Osobné údaje chránime tým najvhodnejším spôsobom a plne dodržiavame platné zákony a nariadenia o ochrane údajov. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov Privacy Policy.

  Na webovej stránke používame cookies, aby sme optimalizovali vaše používanie webovej stránky. Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať osobné údaje, ako sú IP adresy a informácie o zariadení. Viac informácií nájdete v našich Nastavenie cookie Cookie Policy.

  Naším cieľom je, aby bol tento web dostupný pre každého. Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy týkajúce sa dostupnosti tejto stránky, kontaktujte nás na Kontaktné informácie Contact Information.

  Informácie na našej webovej stránke môžeme kedykoľvek upraviť aktualizáciou informácií na stránke. Takéto revízie sú účinné okamžite po zverejnení, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

  Recepcia

  0905 965 245

  Podpora

  0905 965 245

  E-mail

  info@ibinder.sk

  Vyžiadajte si prezentáciu