Správa dokumentov

Mať všetku dokumentáciu na jednom mieste znižuje administratívu, minimalizuje nezrovnalosti a podporuje spoluprácu medzi účastníkmi v projektoch.

Rád by som sa dozvedel viac

Digitálna správa dokumentov

Naša platforma na správu dokumentov zefektívňuje váš stavebný projekt. Dizajn inšpirovaný tradičným šanónom umožňuje každému rýchlo a jednoducho sa zorientovať v projekte, bez ohľadu na jeho umiestnenie alebo technickú odbornosť.

iBinder poskytuje funkcie potrebné na správu a zefektívnenie všetkých typov projektov bez ohľadu na veľkosť a zložitosť. Systém je založený na jednoduchosti a rozsiahlych skúsenostiach zo všetkých možných situácií, ktoré môžu v priebehu projektu nastať.

Spolupráca počas životnosti budovy

Správa nehnuteľností

Všetky procesy a dokumenty sú dostupné a aktualizované na jednom mieste. iBinder robí správu a administráciu jednoduchšou, bezpečnejšou a bezpečnejšou.

Read more

Plán projektu

Dobre organizovaná spolupráca je jedným z kľúčov k úspešnému stavebnému projektu. iBinder vám umožňuje vytvoriť štruktúru, ktorá uchováva informácie pohromade, od počiatočných fáz projektu až po správu.

Read more

eTender

Presné a spoľahlivé odpovede poskytujú pohodlnejšie a bezpečnejšie procesy dopytovania a obstarávania. iBinder uľahčuje štruktúrovanie, aktualizáciu a vyžiadanie požadovaných informácií od všetkých zúčastnených strán.

Read more

Stavebné projekty

Stavebné projekty hromadia sa skladajú z veľkého množstva súborov, ako aj iných súvisiacich informácií. iBinder sprístupňuje informácie užívateľsky príjemným spôsobom pre malé aj veľké stavebné projekty.

Read more

Zistite viac od našich odborníkov

Zistite, čo pre vás môžeme urobiť, pomocou bezplatnej prehliadky našej platformy so sprievodcom. Jeden z našich odborníkov vás bude čoskoro kontaktovať, aby prediskutoval vaše potreby a ukázal vám, ako môžete využiť našu službu.

Vyplňte formulár a my vás budeme čoskoro kontaktovať.

Kontaktujte nás

Viac našich služieb

eTender

Presné a spoľahlivé odpovede poskytujú pohodlnejší a bezpečnejší proces pre všetky typy dopytov a obstarávania.

Zistite viac

Správa nehnuteľností

iBinder vám umožňuje spravovať admiratívu, dokumentáciu, prevádzku a údržbu prostredníctvom jedinej platformy.

Zistite viac

Kontrolné zoznamy

Digitálne kontrolné zoznamy vám umožňujú jednoducho a jasne štruktúrovať vašu prácu v oblasti riadenia kvality.

Zistite viac

Recepcia

0905 965 245

Podpora

0905 965 245

E-mail

info@ibinder.sk

Vyžiadajte si prezentáciu