Produktuppdateringar

Här kan du läsa om alla stora och små uppdateringar och förbättringar i iBinder.

 

2023-09-01
Utveckling under sommaren

Till skillnad från byggbranschen har utvecklings- och produktteamet på iBinder haft en mycket aktiv sommar, och vi är glada över att ha många lanseringar även under denna tid!

Många av dessa funktioner har är mycket efterlängtade av våra användare och kommer att förbättra iBinders allmänna funktionalitet.

Layoutförbättringar i filöversikter

Layoutförbättringar i filöversikter, filuppladdning och redigering av filinformation. En serie förbättringar har gjorts för att förena våra olika filvyer. Till exempel kommer ikoner för taggar och anteckningar att visas i samma kolumn (Anslutningar), och det är nu möjligt att se alla datum i översikterna.

För att göra saker tydligare har de olika datumen mer beskrivande namn: 
Skapad - Datumet när den första versionen laddades upp. Möjligt att redigera. 
Uppladdad - Datumet för varje version av filen som laddades upp. Kan inte redigeras. 
Ändrad - Datumet när den senaste versionen laddades upp. Möjligt att redigera för att matcha revisionsdatumet.

Liknande ändringar har gjorts i filuppladdningen och redigeringsfönstren för filinformation. Inmatningsfälten i dessa har också omorganiserats något baserat på användarfeedback. Vissa mindre ändringar i hur och i vilken ordning metadata visas i kort-/galleri-/förhandsvisningsvyer har också införts.

Förbättringar i inspektioner

I fliken "Inspektionsapplikation" kan du nu:

 • Skapa en grupp genom att välja en av de fördefinierade typerna, lägga till den första inspektionen och tilldela ansvar för tillfället.
 • Användaren som skapar gruppen blir automatiskt ansvarig för gruppen, men det kan redigeras senare.
 • Beroende på vilken typ av inspektionsgrupp du väljer finns det ett motsvarande tolkningsförslag under dokument. Du kan också komplettera med annan dokumentation som kan behövas för att genomföra en inspektion (till exempel ritningar eller interna instruktioner).
 • När du öppnar gruppen har vi horisontella flikar. Om gruppen handlar om allmän information som gäller alla inspektionsfall och en sammanfattning av de uttalanden och rapporter som ingår i respektive inspektion.
 • Den andra fliken innehåller alla planerade och redan utförda inspektioner.
 • Om du väljer en specifik inspektion kan du ändra status och lägga till uttalanden/rapporter som gäller för det specifika tillfället.
 • I översiktsvyn kan du enkelt få den överblick du behöver: vem som är ansvarig för gruppen, en statusindikation, nästa och senaste inspektion samt deras status.

Inspektionslista i organisationen

Nu har vi också den uppdaterade inspektionslistan i organisationen! Nu kan du få den översikt du behöver över alla inspektioner i din organisation med den uppdaterade listvyn. Denna funktion har också varit mycket efterlängtad av våra fastighetsförvaltningskunder och gör det möjligt för oss att nu migrera dessa kunder tillsammans med förbättringarna inom inspektion.

Från fliken "Inspektion" i organisationen får du en enkel översikt över alla dina inspektioner som finns i alla pärmar i din organisation. Genom att klicka på raden når du inspektionsgruppen direkt och kan hantera inspektionen. Om du klickar på pärms namn kommer du lätt till pärmen.

”Kopiera flikar till”

Efter några förbättringar baserade på feedback från kunder under provperioden är det nu dags att aktivera funktionen "Kopiera flikar till" för alla våra användare! Denna funktion kommer att möjliggöra för våra användare att kopiera en enskild flik eller en mapp med underflikar till en ny plats. Den kommer att skapa ett stort värde för våra användare och tjäna flera syften, som att överföra information från ett projekt till fastighetsförvaltningen eller starta ett nytt projekt baserat på "som-byggt"-dokumentationen. Det är den pusselbiten som verkligen skapar den cirkulariteten!

Organisationens ägare, organisationens administratörer eller pärmadministratörer kan välja att kopiera endast flikarna och flikstrukturen eller fliken, dess struktur och filerna inuti.

Så här fungerar det:

 • Det är möjligt att kopiera inom projekt- och förvaltningspärmar.
 • Det är möjligt att kopiera till och från en projekt- eller förvaltningspärm.
 • Det är möjligt att kopiera inom samma organisation.
 • Det är möjligt att skapa en ny pärm och kopiera till den.
 • Det är möjligt att välja om du vill kopiera den senaste versionen av filerna i flikarna eller alla versioner av filerna.
 • Det är möjligt att kopiera till en mapp för undermappar eller en tom filflik.
 • Om en flik med begränsade säkerhetsinställningar kopieras kommer inställningarna att ärvas i destinationspärmen.
 • När du kopierar applikationsflikar, som Q&A, ärendehantering eller avtal, kopieras ingen innehåll.

 

2023-08-08
Nya funktioner och förbättringar under 2023 - så här långt

Vårt utvecklings- och produktteam arbetar ständigt med att förbättra våra plattformar med ny funktionalitet, förbättrad användbarhet och ökad säkerhet. Under första halvåret 2023 har vi lanserat många spännande nya funktioner. Läs om dem nedan!

Innan vi börjar: Om du har en idé om hur vi kan förbättra vår plattform, tveka inte att kontakta oss. De flesta av våra nya funktioner utvecklas tack vare idéer från våra användare! Skicka den till support@ibinder.com

Ny organisation och roller

Under året lanserade vi nya organisationer och roller. Detta gör det lättare att administrera en organisation och tillför mycket värde för dig som arbetar med flera pärmar och projekt. Rollerna hanteras i organisationspärmen som du hittar i bokhyllan hos din organisations ägare.

Vilka är de nya rollerna och vilka behörigheter har de?
Roll - Behörighet
Ägare - Kan administrera allt i organisationen
Admin - Kan hantera deltagare, läsa och redigera allt och skapa för organisation
Skapare - Kan läsa och redigera allt i organisationen och skapa nytt
Begränsad skapare - Kan skapa nytt för organisation men bara läsa vad de är deltagare i
Läsare - Kan läsa allt i organisationen men inte skapa nytt
Begränsad läsare - Kan bara läsa vad de är deltagare i, men inte skapa nytt för organisationen.

Mallar med filer

Den nya funktionen "Mall med filer" var mycket efterlängtad för många av våra användare eftersom den gör det möjligt för dem att lägga till filer i pärmmallar. Denna funktion ger dig möjlighet att lägga till viktig information till alla pärmar som startas i din organisation. Det kan vara saker som Office-mallar, specifika riktlinjer eller skräddarsydda användarguider.

Filer kan läggas till flikar i Projektpärmar och Förvaltningspärmar. Vid uppladdning av filer till mallar är det möjligt att lägga till metadata som kommer att kopieras till pärmarna som skapas med mallen. Fältet som laddas upp av kommer att fyllas i med namnet på användaren som skapar bindaren från mallen och den första aktiviteten i filhistoriken kommer att vara "Fil kopierad".

Förbättrad prestanda i listor

Vi har också gjort en stor prestandaförbättring i vår tjänst, särskilt för användare som hanterar stora volymer filer. Våra team har optimerat vår infrastruktur och infört olika prestandaförbättringar för att förbättra hastigheten och tillförlitligheten för vår tjänst.

Denna förbättring gör att vår tjänst nu är mycket snabbare och mer lyhörd vid hantering av ett stort antal filer. Dessutom introduceras fast sidhuvud i tabellistor för att göra åtgärdsfältet tillgängligt oavsett rullningsposition! Detta hjälper alla, men särskilt de som ofta laddar upp, laddar ner eller hanterar ett stort antal filer. Som alltid är vi fast beslutna att tillhandahålla den bästa möjliga upplevelsen, och den här utgåvan är ett bevis på det engagemanget.

Inkludera nya anbud i sökningen

Det är nu mycket lättare att hitta nya anbud i din bokhylla eftersom de nu ingår i sökfunktionen! Du skriver i princip bara delar eller hela namnet, så ser du det i listan! Grafiken visar hela pärminfo, inklusive statusetikett - t.ex. anbudet och nedräkningen! Detta kan givetvis användas av anbudshandläggarna, och de mottagare som är kopplade till det!

Visa nya anbud i Organisationspärmar

Slutanvändare kan nu komma åt nya anbud på den nya fliken eTendering i organisationer. Baserat på feedback från användare har vi ändrat färgen på etiketten "Binder status" och lagt till en ny etikett som heter "Opublicerad", istället för att ha fältet tomt.

Återanvänd metadata

Detta är en ny metadatatyp som tillåter användare att återanvända värden i metadata genom att söka och välja dem i rullgardinsmenyn. Den första implementeringen av denna nya typ är för kategorier, och den finns i alla projektpärmar och förvaltningspärmar.

När du lägger till kategori, både vid uppladdning och redigering, kommer användarna att se en rullgardinsmeny. I rullgardinsmenyn kommer alla tidigare använda värden att visas och det är möjligt att välja dem från listan eller söka efter delar av orden. Om användaren inte hittar rätt värde är det mycket enkelt att lägga till ett nytt värde i listan.

Innehållsflikar

Möjligheten att lägga till flikar av typen Innehåll har införts i pärmar och mallar. På en flik av den typen är det möjligt för administratörer att lägga till innehåll av samma typ som i pärmbeskrivning:

 • Fettext
 • Kursiv text
 • Kulpunkter
 • Länkar till externa och interna url:s
 • Bilder

Den nya fliktypen kan användas för att informera om ett projekt, länka internt till andra pärmar/flikar/filer, länka externt till ett intranät eller andra system som SundaHus. Det är möjligt att skapa den här typen av flikar på alla nivåer i strukturen och det är möjligt att lägga till flera innehållsflikar i samma pärm.

Förifyllda innehållsflikar i mallar

Som ett tillägg till funktionen Innehållsflikar är det också möjligt att lägga till innehållsflikar med förifyllt innehåll till mallar. Allt innehåll som läggs till på en innehållsflik i en mall (formaterad text, länkar och bilder) kommer att läggas till på motsvarande flik i pärmen vid skapande när mallen används. Med detta kan du lägga till viktig information till alla pärmar som startas i organisationen. Det kan vara specifika riktlinjer, information om andra system med länkar till dem eller skräddarsydda användarguider om hur man använder iBinder. Innehållsflikar med förifyllt innehåll kan läggas till Projektpärmar och Förvaltningspärmar.

Aktivitetsloggar

Aktivitetsloggar har introducerats i projektpärmar, förvaltningspärmar och urvalspärmar i tre olika områden, Frågor och Svar, Meddelanden och Filer. Det primära värdet av dessa funktioner är att det blir transparent vem som har konsumerat vilken information vid vilken tidpunkt. En del andra händelser kommer också att synas i loggen för att göra det lättare att förstå sammanhanget, men detta ska ses som ett komplement till, och inte en ersättning av, den befintliga Historia-funktionaliteten.

Frågor och svar:
Aktiviteten visas på en ny flik.
Meddelande och detaljer har också spridits upp på två olika flikar.
Varje gång en användare läser en fråga skapar den en läshändelse.
Det spelar ingen roll om användaren läggs till i frågan som ansvarig, för information eller inte alls.
Om en användare kommenterar eller fattar ett beslut i en fråga loggas detta också.
Loggningen fortsätter även efter att beslut har fattats.
Om en användare laddar ner en CSV-fil loggas detta som en händelse i alla frågor på tavlan.
De senaste händelserna visas överst i listan.
Du kan söka efter en specifik användare.

Meddelanden:
Aktiviteten visas på en ny flik.
Varje gång en användare läser ett meddelande skapas en läshändelse.
Det spelar ingen roll om användaren meddelas i meddelandet eller inte.
De senaste händelserna visas överst i listan.
Du kan söka efter en specifik användare.

Filer:
Filaktiviteten visas under metadata i fildetaljer.
Avataren för varje användare som har läst eller laddat ner versionen av filen visas först som en summering.
Varje gång en användare öppnar en fil i visningsprogrammet eller laddar ner den skapas en ny händelse.
Om en användare laddar ner en ZIP-fil loggas detta som en händelse för alla inkluderade filer.
De senaste händelserna visas överst i listan.
Du kan söka efter en specifik användare.

Kopieringsfunktioner för eTendering

Nya kopieringsfunktioner för eTendering gör att du kan kopiera från anbud till anbud och från ett anbud till ett projekt. Dokument kopplat till en förfrågan kan kopieras, samma gäller förfrågningsunderlag och resultat som också kan kopieras till annat anbud eller pärm efter att anbudets slutdatum i källpärmen har passerat. Detta kan endast göras av administratören. Detta adderas till de befintliga funktionerna för att kopiera från projekt till anbud och kopiera inuti anbud. Kopieringsfunktionerna följer det kopieringsmönster som vi använder på andra ställen i bokhyllan.

Ytterligare 16 fina förbättringar!

 • Radera flera deltagare samtidigt
 • Lägg till flik syns överst när du redigerar flikstruktur i en pärm
 • ctrl/command+klick på dokument öppnar dokumentet på en ny flik
 • Menyn med tre punkter är nu lättare att upptäcka och konsekvent inuti en cirkel överallt i systemet
 • Det är nu möjligt att söka roller i Q&A när man gör rolltilldelning
 • Användarinställning för att dölja/visa meny i bokhylla och pärm är nu sparad
 • Ladda upp meddelande stängs automatiskt efter 5 sekunder och att lägga till deltagare använder samma meddelande som ett bevis på konceptet
 • Vissa knappar är nu lättare att upptäcka: Skapa pärm, ladda upp filer.
 • Det är möjligt att flytta dialogrutor (nästan överallt)
 • Det är nu möjligt att radera hyllor som är tomma
 • Rullgardinsmenyn för roller i lägg till/redigera deltagare har nu en nära botten i sidfoten
 • Rätt beslutsfattare visas nu på Fråga & Svar-kortet
 • Knappen redigera flikar är nu lättare att hitta på en navigeringsflik
 • Det är nu möjligt att redigera en deltagare direkt från åtgärdsfältet när du väljer en deltagare
 • Skapa hylla-knappen nås nu lätt från bokhyllans meny
 • Klicka utanför dialogrutor stänger inte längre dialogrutan

 

 

2022-09-20

Markera och anteckna i ritningar och filer

För att förenkla och effektivisera arbetet i ditt projekt har vi utökat funktionaliteten för anteckningar i dokument. Det ger dig bättre möjlighet att samarbeta med andra i projektet för att ta snabbare och bättre beslut. Du kan använda följande figurer och funktioner:

 • Kommentarer
 • Fyrkanter
 • Cirklar
 • Revisionsmoln
 • Rita egna former
 • Rita förhand
 • Text

 

Du kan välja vilken typ av markering du vill göra, lägga till en kommentar i anteckningen och skriva @ tecken för att se vilka deltagare som finns i projektet och skicka ut en email notifikation till en specifik deltagare så de vet att de behöver se över en punkt.

Du har också alternativet att sätta status för annotations i kommentarssektionen. Genom att välja status kan figurerna får en transparent fyllning med färger som är inspirerade av BEAst QA system. Du kan även välja egna färger om du behöver en annan färgskala.

Den här funktionaliteten är även mobil anpassad och fungerar bra i mobilt läge.

 

2022-06-27
Urvalspärmar

Idag gjordes funktionen Urvalspärm tillgänglig för samtliga användare.

Funktionen låter dig publicera utvalda filer eller alla filer i en flik från en pärm till en urvalspärm. Administratören i urvalspärmen kan bjuda in deltagare till urvalspärmen separat utan att ge dem tillgång till källpärmen.

Vilka filer som publiceras i urvalspärmen beror på vilka filer som taggats i källpärmen. Taggar kan adderas antingen till utvalda filer eller till alla filer i en flik genom att tagga själva fliken. Den senaste versionen av taggade filer kommer alltid visas i urvalspärmen som använder den taggen. Alla existerande filer och alla tillkommande filer i en flik i källpärmen som taggats kommer visas i urvalspärmen som använder den taggen.

I samband med den externa releasen har vi även lagt till Urval till de globala mallarna så att det är möjligt för alla användare att starta urvalspärmar.

 

2022-05-18
Förbättringar meddelanden och pärmbeskrivningar 

Meddelanden:

 • I meddelanden har vi introducerat möjligheten för den som skriver att bestämma om valda deltagare/grupper eller alla deltagare i pärmen ska få notifikationer om meddelandet.
 • Layouten i meddelanden har förändrats för att klargöra vad som är rubrik och vad som är det faktiska meddelandet.


Pärmbeskrivning:

 • Möjligheten att lägga till länkar i pärmbeskrivningen har introducerats. Det är möjligt att ange vilken text som ska synas och vilken länk den ska leda till

 

2022-04-19
Office Online tillgängligt för alla användare

Office Online finns tillgängligt för alla användare av iBinder.

Möjligheten att öppna och redigera Word-, Excel- och Powerpoint-filer i Office Online från fil-listan i en flik har tillgängliggjorts.

Funktionen nås antingen från funktionsraden (verktygsfältet ovanför fillistan) eller från filalternativ (de tre prickarna). När du öppnar ett dokument för första gången kommer du uppmanas att logga in med ditt Microsoft-konto.

Användare kan samarbeta när de editerar en fil. Om en användare öppnar en fil och en annan användare öppnar samma fil så editerar de båda samma version samtidigt. Alla ändringar från båda användarna sparas till samma nya version när alla användare lämnat filen.

När flera användare editerar samtidigt kan man se ändringarna och var den andra användaren befinner sig i realtid.

Man lämnar filen genom att klicka på filnamnet i övre vänstra hörnet och välja önskad plats i iBinder.

Följande filformat stöds

 • .docx
 • .xlsx
 • .pptx

 

2022-03-03
Begränsa flikar till utvalda användare

Idag släppte vi funktionen där pärmadmins kan sätta vilka användare och/eller grupper som får göra saker i flikar. Admin kan antingen sätta fliken som att 1) endast utvalda får skriva i fliken men alla andra får se fliken och dess innehåll eller 2) låsa och gömma fliken för alla andra än valda användare och/eller grupper.

Vi har även förbättrat sättet att välja användare och grupper för låsta flikar. I funktionen kan admin söka efter användare eller grupper för att välja dem.

Där grupper tidigare varit satta som de enda som får något av alternativen är nu överflyttade till den nya funktionen, så ingen ändring har skett i de pärmarna.

Funktionen är släppt i hela plattformen idag och är tillgänglig i alla skapade pärmar.

2022-02-15
Förbättrad användarprofil

Förbättrad användarprofil finns tillgänglig för alla iBinder användare

Den nya funktionaliteten låter användare ange och redigera information i sin profil inklusive profilbild. Användarprofilen är indelad i fyra olika flikar:

 • Profil - ange och editera personlig information
 • Företag - ange och editera företagsinformation
 • Notifikationer - ange vilka e-postnotifieringar som ska skickas
 • Kontoinställningar - ange språk och avgör om profilen ska vara sökbar

 

När en användare har en profilbild, visas den där användarens initialer tidigare visats - till exempel i deltagarfliken eller när man ställer och besvarar frågor i Frågor & svar.

Support

019-27 00 00

E-mail

support@ibinder.se

Hjälpcenter

Boka en demo