• Bedömning

  Med över 50 000 bedömda produkter har vi en unik
  databas där du kan göra fler medvetna val.

  Jag vill veta mer

  Tiotusentals bedömda produkter

  Tillsammans med SundaHus erbjuder iBinder ett av de ledande systemen för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen. I systemet kan du söka bland tusentals bedömda produkter. Våra erfarna kemister dokumenterar innehållet i produkterna samt bedömer dem utifrån ett antal kriterier baserat på leverantörernas dokumentation.

  Bedömningskriterierna är baserade på reglerna i Kemikalieinspektionens KIFS 2005:7 om klassificering och märkning, Europaparlamentets och rådets CLP förordning (EG) nr 1272/2008, och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO.

  Bevakningsfunktion

  I tjänsten finns en funktion som heter bevakning vilket innebär att systemet kan anpassas efter beställarens egna krav. Beställaren kan få en särskild symbol att visas i systemet vid de produkter som berörs, exempelvis en hand, en gul triangel eller grön flagga. Kraven kan gälla allt från specifika ämnen eller ämnesgrupper till krav på emissioner och dokumentation.

  Exempelvis har vi bevakningar enligt olika certifieringssystem för byggnader såsom Miljöbyggnad, BREEAM-SE eller Svanen. Vi tar också fram kundanpassade bevakningar baserat på beställarnas krav i olika projekt.

  En gedigen bedömingsprocess

  Produkterna bedöms på olika egenskaper och indelas i fem klasser: A, B, C+, C- och D.

  A

  A är produkter som:

  • ger minimal hälso- eller miljömässig påverkan kopplad till PRIO-egenskaper enligt Kemikalieinspektionen (exempelvis cancerframkallande-, reproduktionsstörande-, hormonstörande-, allergiframkallande ämnen)
  • inte är klassificerade som hälso- eller miljöfarliga vid byggskedet
  • inte påverkar innemiljön negativt genom för höga emissioner av flyktiga organiska ämnen
  • ger minimalt bidrag till smogbildning
  • inte avger för höga halter av formaldehyd (enligt E1-standarden)
  • ger minimal belastning på naturresurser och mindre bidrag till deponibergen
  • har en lång teknisk livslängd (gäller utvalda produktgrupper)
  • inte riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk
  • inte har för låg transparens kring innehållet i produkten.

   

  B

  B är produkter som inte kvalificerar sig för A men som inte heller matchar kriterierna för C+ respektive C-.

  C+

  C+ är produkter som för vilka arbetare, närliggande samhällen och miljö riskerar att utsättas för särskilt farliga ämnen vid tillverkningen av polymerer.

   

  C-

  C- är produkter som:

  • riskerar att leda till exponeringen för ämnen med PRIO-egenskaper (exempelvis cancerframkallande, reproduktionsstörande, hormonstörande, allergiframkallande)
  • riskerar att leda till exponeringen för ämnen med andra giftiga egenskaper
  • riskerar att påverka inomhusmiljön negativt genom höga emissioner av flyktiga organiska ämnen
  • ger högt bidrag till smogbildningen genom emissioner av flyktiga organiska ämnen
  • innehåller ämnen eller har tillverkats av ämnen som vid väldigt små utsläpp kan ha en stor påverkan på klimatet
  • riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk

   

  D

  D är produkter som har för bristfällig dokumentation för att en bedömning ska kunna göras.

  Låt oss berätta mer!

  Ta reda på vad vi kan göra för dig med en kostnadsfri guidad tur av vår plattform. En av våra experter kommer att kontakta dig inom kort för att diskutera ditt behov och ge dig en genomgång om hur du kan gynnas av att använda oss.

  Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort!

  Bli kontaktad av våra specialister

  Läs mer om vår sekretesspolicy

  Läs mer om vårt erbjudande

  SundaHus Miljödata

  Ett av marknadens ledande system för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen.

  Läs mer

  Besiktning

  Hantera samtliga besiktningar som behövs i ditt arbete, oavsett var du befinner dig i processen.

  Läs mer

  Materialval

  Dokumentera materialval så att du kan göra fler medvetna beslut och undvika produkter med farliga ämnen.

  Läs mer

  Support

  019-27 00 00

  E-mail

  support@ibinder.se

  Hjälpcenter

  Boka en demo