Kunskapsbank

Inspiration, tips och trix för att du ska bli mer produktiv och hållbar.

Digital informations- och databehandling förändrar spelplanen för byggprojektledare

I dagens bygglandskap har digital informationshantering (som vi kan beteckna med Digital Information Management eller DIM) bl...

Fördelarna med digital data-och informationshantering i de tidiga faserna av ett byggprojekt

I arkitektur- och byggbranschen är de inledande faserna av ett projekt – som ritning, design och materialval – avgörande för ...

Så hjälper digital informationshantering fastighetsägare att hålla koll på sitt bestånd

I en värld där digitaliseringen ständigt accelererar, är fastighetsbranschen inget undantag. Fastighetsägare står inför den s...

Så var byggtrenderna i Europa 2023 – och det händer 2024

Byggsektorn i Europa präglades under 2023 av en rad trender. Medan bostadsbyggandet minskade kraftigt i flera länder ökade by...

Tuffare byggkrav? Inga problem!

Alla i branschen är nog överens om att kraven på byggprojekt ökat påtagligt de senaste åren. Det räcker inte längre med att b...

Så håller du dig ajour med byggnormer och regler

Att ha koll på aktuella byggnormer och regler är en ständig utmaning men också en nödvändighet för professionella inom byggin...

Vanligaste frågorna till iBinder-supporten 2023

Vi på iBinder har alltid satsat på att göra våra produkter så intuitiva och lättanvända som möjligt, men det finns alltid såd...

Så sparar du pengar med hjälp av myndighetsbesiktningar – 6 tips

I bygg- och fastighetsbranschen är myndighetsbesiktningar en oundviklig del av fastighetens livscykel. Dessa besiktningar är ...

Materialval och inköp – fem områden där digitaliseringen gör skillnad

Digitaliseringen har transformerat byggindustrin på flera olika sätt och ett av de områden där vi ser betydande förändringar ...

Expertens bästa tips för ordning och reda i förvaltning

En framgångsrik fastighetsförvaltning kräver ordning och reda i all nödvändig dokumentation, information och kommunikation. M...

Det gör byggbranschen för att möta klimatutmaningarna

Byggbranschen står inför en av de största utmaningarna i vår tid: Å ena sidan gör en växande global befolkning och en ökande ...

Sex smarta verktyg som formar framtidens byggarbetsplats

Byggindustrin har länge varit känd för sitt beroende av manuell arbetskraft och många arbetsmoment är repetitiva, slitsamma o...

Så revolutionerar digitaliseringen projektstyrning – 4 konkreta exempel

Byggsektorn som är känd för sina komplexa projekt och ständiga utmaningar står inför en omvälvande förändring tack vare digit...

Sjöutsikt och Miljöbyggnad Guld - en mäklares dröm?

Vi har nog alla varit där; Man träffar en trevlig person som man börjar prata med och efter en stund kommer frågan vad man jo...

Förstå EU:s Taxonomi och hur den påverkar dig och byggindustrin

Taxonomiförordningen, eller förordning 2020/852, är en europeisk förordning som fastställer kriterier för att avgöra huruvida...

Så blir organisationer mer effektiva med iBinder

För organisationer som vill optimera sin arbetsprocess erbjuder iBinder en rad tjänster som kan revolutionera sättet de hante...

Miljöcertifieringar - vilka finns och vad kräver de av dig?

Miljöcertifieringar inom byggsektorn är införda för att främja och säkerställa hållbarhet, miljövänlighet och resurseffektivi...

Kan byggsektorn verkligen bli hållbar?

Det är stort fokus på hållbarhet nu, inte minst i byggsektorn. Vem man än frågar så är hållbarhet viktigt, men hur är det ege...

Visuella hjälpmedel underlättar projektering och planering inom byggindustrin

Byggsektorn är dynamisk, komplex och den utvecklas konstant. En av de mest framträdande förändringarna de senaste åren är anv...

Så skriver du vinnande anbud – en guide

Som entreprenör hör det till vardagen att skriva anbud, både på offentliga och privata byggprojekt. Omkring 30% av alla offen...

Därför behövs fler kvinnor i byggindustrin

Byggbranschen är en av de mest mansdominerade industrierna i Europa. Enligt statistik från Eurostat är det bara runt 10% av d...

Så höjs säkerheten i ditt byggprojekt med digitala verktyg

Säkerhet i samband med byggprojekt har de senaste årtiondena satts allt mer i fokus. Men arbetet är långt ifrån säkert och by...

Urvalspärmar gör dig mer effektiv

Att organisera och dela dokument på ett effektivt sätt kan spara tid och förbättra samarbetet mellan teammedlemmar. En funkti...

Hur påverkar trenden med smarta byggnader ditt byggprojekt?

Smarta hus kan både vara ett lyft för dem som nyttjar byggnaderna och dem som förvaltar. Byggnaderna själva kan övervaka och ...

Hantera behörigheter och förenkla flikhanteringen i dina projekt

iBinder ger dig fullständig kontroll över hanteringen av flikar och behörigheter i dina projekt. Som administratör kan du sna...

Rivning – en viktig källa till byggmaterial

Byggsektorn står för 50% av materialproduktionen och 35% av avfallet i EU. Mycket av det som slängs skulle kunna återanvändas...

Våra användares 5 vanligaste frågor

Vi försöker göra våra produkter så självklara och intuitiva som möjligt att använda, men det finns alltid sådant som kan bli ...

AI visar vägen till framtidens byggbransch

AI och hur det påverkar vårt samhälle är kanske det hetaste samtalsämnet just nu. Många oroar sig för den snabba tekniska utv...

4 steg för effektivare byggprojekt

Det finns lika många sätt att driva projekt som det finns projekt. Men det finns vissa gemensamma nämnare för de projekt som ...

Granskning direkt på ritning – utökad funktion för anteckningar

För att förenkla och effektivisera arbetet i projekt har vi nu utökat funktionaliteten för granskning och anteckningar i doku...

Så gör du bättre upphandlingar

Med iBinder kan du göra både privata och offentliga upphandlingar enligt konstens alla regler. Men vad ska du göra för att få...

6 faktorer som skapar cirkularitet i byggbranschen

Byggsektorn är en av de mest resurskrävande sektorerna och genererar stora mängder avfall. I Europa står bygg- och rivningsav...

Så minskar digitalisering avfallsmängden i bygg- och fastighetsbranschen

Intresset för att öka återvinningen och minska vårt avfall är starkt i bygg- och fastighetsbranschen. Samtidigt återvanns end...

5 funktioner du missat i iBinder – experten tipsar

Varje vecka blir vår plattform bättre med nya funktioner och uppdateringar. Över ett år rör det sig om hundratals små och sto...

Bygg- och fastighetsbranschens 5 största hållbarhetsutmaningar

I januari 2022 infördes ett lagkrav på klimatdeklaration för alla nybyggnadsprojekt som söker bygglov. Lagkravet kräver en re...

Så vinner byggbranschen på digitalisering

De flesta branscher blir alltmer digitaliserade men i bygg- och fastighetsbranschen har revolutionen bara börjat. Processer s...

Så gör historien bygg- och fastighetsbranschen mer hållbar

För att lyckas med att hålla allt snävare tidsramar och budgetar vänder sig bygg- och fastighetsföretag i allt större utsträc...

Så kan vi hjälpa dig!

Informationshantering

Digital informationshantering som ökar produktivitet och minskar miljöpåverkan. Med iBinder minskas administration, avvikelser reduceras och samarbetet stärks.

Läs mer

Materialval & hållbarhet

Medvetna materialval höjer fastighetens värde och vi erbjuder marknadens ledande system för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi kan även hjälpa dig med din klimatdeklaration och klimatrapport.

Läs mer

Strukturerat samarbete

Ett lyckat byggprojekt kräver ett starkt samarbete. Med iBinder kan du skapa en struktur som håller ihop projektets deltagare och all information om din byggnad – från tidigt skede till förvaltning.

Läs mer

Vill du se hur plattformen fungerar?

Boka en genomgång

Support

019-27 00 00

E-mail

support@ibinder.se

Hjälpcenter

Boka en demo