• Kunnskapsbank

  Inspirasjon, tips og triks for å gjøre prosjektene mer produktive og bærekraftige.

  Design og bygging for gjenbruk

  I en tid der bærekraft, fleksibilitet og lønnsomhet står i sentrum for byggebransjen, blir det stadig viktigere og mer populæ...

  Spar tid med iBinder Anbud

  En anskaffelsesprosess i bygg- og anleggsbransjen involverer vanligvis mange dokumenter. Med iBinder Anbud får du struktur og...

  Digital informasjons- og databehandling endrer spillereglene for prosjektledere i byggebransjen

  I dagens byggelandskap er digital informasjonshåndtering (Digital Information Management eller DIM) mer enn bare et verktøy –...

  Fordelene med digital data- og informasjonshåndtering i de tidlige fasene av et byggeprosjekt

  I arkitektur- og byggebransjen er de innledende fasene av et prosjekt – som tegning, design og materialvalg – avgjørende for ...

  Slik hjelper digital informasjonshåndtering eiendomsbesittere å holde oversikt over varelageret

  I en verden der digitaliseringen stadig akselererer, er eiendomsbransjen intet unntak. Eiendomsbesittere står overfor den kon...

  Slik var byggetrendene i Europa i 2023 – og dette vil skje i 2024

  Byggesektoren i Europa var i 2023 preget av en rekke trender. Mens boligbyggingen falt kraftig i flere land, økte byggingen i...

  Strengere byggekrav? Ikke noe problem!

  Alle i bransjen er sikkert enige om at kravene til byggeprosjekter har økt betydelig de siste årene. Det er ikke lenger nok å...

  Slik holder du deg à jour med byggeforskrifter og regler

  Å ha kontroll på gjeldende byggeforskrifter og regler til enhver tid er en konstant utfordring, men også en nødvendighet for ...

  De vanligste spørsmålene til iBinders kundestøtte i 2023

  Vi i iBinder jobber hardt for å gjøre produktene våre så intuitive og brukervennlige som mulig, men det finnes alltid ting so...

  Slik sparer du penger ved hjelp av offentlige inspeksjoner – 6 tips

  I bygge- og eiendomsbransjen er offentlige inspeksjoner en uunngåelig del av en eiendoms livssyklus.

  Materialvalg og innkjøp – fem områder der digitaliseringen gjør en forskjell

  Digitaliseringen har forandret byggebransjen på flere måter, og et av områdene der vi ser betydelige endringer, er innen mate...

  Ekspertens beste tips for orden og system i forvaltningen

  God eiendomsforvaltning krever orden i all nødvendig dokumentasjon, informasjon og kommunikasjon.

  Slik møter byggebransjen klimautfordringene

  Byggebransjen står overfor en av de største utfordringene i vår tid: En voksende global befolkning og økende urbanisering gjø...

  Seks smarte verktøy som former fremtidens byggeplasser

  Byggebransjen har tradisjonelt vært avhengig av manuell arbeidskraft, og mange arbeidsoppgaver er repeterende, slitsomme og r...

  Slik revolusjonerer digitaliseringen prosjektledelse – 4 konkrete eksempler

  Byggesektoren, med sine komplekse prosjekter og konstante utfordringer, står overfor radikale endringer som følge av digitali...

  Havutsikt og samsvar med EUs taksonomi – en eiendomsmeglers drøm?

  Vi har nok alle opplevd det. Du møter en hyggelig person som du begynner å prate med, og etter en stund kommer spørsmålet om ...

  Forstå EUs taksonomi og hvordan den påvirker deg og byggebransjen

  Taksonomiforordningen, eller forordning 2020/852, er en EU-forordning som fastsetter kriterier for å avgjøre om en økonomisk ...

  Slik blir organisasjoner mer effektive med iBinder

  For organisasjoner som ønsker å optimalisere arbeidsprosessen, tilbyr iBinder en rekke tjenester som kan revolusjonere måten ...

  Miljøsertifiseringer – hvilke finnes, og hva krever de av deg?

  Miljøsertifiseringer er innført i byggesektoren for å fremme og sikre bærekraft, miljøvennlighet og ressurseffektivitet i byg...

  Kan byggesektoren virkelig bli bærekraftig?

  Det er stort fokus på bærekraft i dag, ikke minst i byggesektoren. Alle man spør, svarer at bærekraft er viktig, men hvordan ...

  Visuelle hjelpemidler forenkler prosjektering og planlegging i byggebransjen

  Byggesektoren er dynamisk, kompleks og i konstant utvikling. En av de mest markante endringene de siste årene er bruken av vi...

  Slik skriver du vinnende tilbud – en veiledning

  For entreprenører er det en del av hverdagen å skrive tilbud, både i forbindelse med offentlige og private byggeprosjekter

  Derfor trenger vi flere kvinner i byggebransjen

  Byggebransjen er et av de mest mannsdominerte bransjene i Europa. Ifølge statistikk fra Eurostat er bare rundt 10 % av de ans...

  Slik styrkes sikkerheten i byggeprosjekter med digitale verktøy

  Sikkerhet i forbindelse med byggeprosjekter har kommet mer og mer i fokus de siste tiårene.

  Hvordan påvirkes byggesektoren av trenden med smarte hus?

  Smarte hus kan være et løft både for de som bruker bygningene, og de som forvalter dem. Bygningene kan selv overvåke og styre...

  Riving – en viktig kilde til byggematerialer

  Byggesektoren står for 50 % av materialproduksjonen og 35 % av avfallet i EU. Mye av det som kastes, kunne vært gjenbrukt.

  AI viser veien til fremtidens byggebransje

  AI og dens påvirkning på samfunnet er kanskje det heteste samtaleemnet akkurat nå. Mange føler uro over den raske teknologisk...

  4 trinn for et mer effektivt byggeprosjekt

  Det finnes like mange måter å drive prosjekter på som det finnes prosjekter. Men det finnes visse fellesnevnere for prosjekte...

  Redigering direkte i tegninger – utvidet funksjon for kommentarer

  For å forenkle og effektivisere prosjektarbeidet har vi utvidet funksjonaliteten for redigering og kommentarer i dokumenter, ...

  Slik får du en bedre anbudsprosess

  Med iBinder kan du gjennomføre både private og offentlige anbud etter alle kunstens regler. Men hva skal du gjøre for å oppnå...

  6 faktorer som skaper sirkularitet i byggebransjen

  Byggesektoren er en ressurskrevende sektor som genererer store mengder avfall. I Europa står bygg- og riveavfall for ca. 30 p...

  Slik kan avfallsmengden i bygge- og eiendomsbransjen reduseres ved hjelp av digitalisering

  Stadig flere engasjerer seg i miljøspørsmål, og interessen for å øke gjenvinningen og redusere avfallsmengden er stor.

  5 funksjoner du kanskje ikke har fått med deg i iBinder – eksperten tipser

  Hver uke blir vår plattform bedre med nye funksjoner og oppdateringer. I løpet av et år dreier det seg om hundrevis av små og...

  Bygge- og eiendomsbransjens 5 største bærekraftsutfordringer

  I de nordiske landene er det eller vil bli innført lovfestet krav om klimadeklarasjon for alle nybyggprosjekter der det søkes...

  Slik vinner byggebransjen på digitalisering

  De fleste bransjer blir mer og mer digitalisert, men i byggebransjen har revolusjonen så vidt startet.

  Slik gjør historien bygge- og eiendomsbransjen mer bærekraftig

  For å takle stramme tidsrammer og budsjetter tyr bygge- og eiendomsforetak i stadig større grad til dataanalyse.

  Sentralbord

  67 20 93 36

  Support

  67 20 93 37

  E-post

  support@ibinder.no

  Book en demo