• Bygge- og eiendomsbransjens 5 største bærekraftsutfordringer

  I de nordiske landene er det eller vil bli innført lovfestet krav om klimadeklarasjon for alle nybyggprosjekter der det søkes om byggetillatelse.

  Lovkravet innebærer at det redegjøres for hvilken påvirkning den kommende eiendommen forventes å ha på klimaet, og målet er tydelig: Å redusere byggets klimapåvirkning gjennom hele livsløpet.

  Når vi diskuterer bærekraft, går tankene ofte til klima og miljø, men klimaet er bare én av mange utfordringer som hele bransjen står overfor. Det er en rekke andre aspekter å ta hensyn til for å sikre bærekraft.

  Dette er bygge- og eiendomsbransjens 5 største bærekraftsutfordringer:

  • En bærekraftig byutvikling. En forutsetning for et bærekraftig samfunn er at alle har råd til å bo, leve og ha det bra. I dag lider mange nordiske byer av boligmangel, noe som kan føre til store forskjeller og hindre økonomisk vekt. For å motvirke boligmangelen må tiden fra byggeidé til ferdig plan, byggestart og endelig innflytning kortes betydelig ned.
  • En effektiv planleggings- og byggeprosess. For å klare å øke byggetakten kreves det en effektiv plan- og byggeprosess. Ett eksempel på hvordan prosessen kan effektiviseres er å la byggeaktører ta større ansvar og drive detaljplanleggingsarbeidet i nært samarbeid med kommunen, men også digitalisert informasjonshåndtering kan bidra til ressurseffektivitet. Digitale strukturer for dokumenthåndtering gir mulighet for effektiv informasjonsformidling som letter planleggingen og informasjonsdelingen i byggeprosessen.
  • Å bli klimanøytrale. De nordiske landene jobber intensivt for å redusere klimapåvirkningen fra bygge- og eiendomsbransjen. Eksempelvis står bygge- og eiendomssektoren i Sverige for ca. 20 % av landets klimautslipp, en femtedel som hovedsakelig omfatter material- og produktfremstilling for drift og forvaltning av eiendommer. Gjennom blant annet elektrifisering og effektivisering av produksjons- og transportprosesser, økt bruk av fornybart brensel/drivstoff i produksjons- og transportprosesser og tilrettelegging for sirkulære strømmer og effektiv ressursbruk skal bransjen ha redusert sine utslipp av klimagasser med 50 % innen 2030. Målet er nullutslipp av klimagasser innen 2045.
  • En bærekraftig materialbruk. Nesten halvparten av klimautslippene fra bygge- og eiendomsbransjen stammer fra materialbruk. I dag har vi et ikke-bærekraftig forhold til materialvalg og materialforbruk i samfunnet som gjør at det er behov for økt samfunnsansvar i leverandørkjedene. Sammen må vi omstrukturere og bli bedre på å skape giftfrie og gjenvinnbare materialstrømmer der både utforming og bruk effektiviseres.
  • Likestilte arbeidsplasser. I 2020 rapporterte Construction Blueprint at bare 8,2 % av alle ansatte i bygge- og eiendomsbransjen i EU var kvinner. For at bransjen skal bli mer likestilt, må det skje endringer i både det fysiske, psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet på byggearbeidsplassene. Alle skal føle seg velkomne i byggebransjen. Økt mangfold bidrar til utvikling og innovasjon i byggebransjen, noe som igjen fremmer mer effektive og sikrere arbeidsprosesser.


  Det er ikke til å unngå: For å oppnå bærekraft må vi engasjere oss nå! iBinder tilbyr en brukervennlig digital dokumenthåndtering som fremmer samarbeid og gir kontroll over materialvalg gjennom hele livsløpet til et bygg. Hvordan arbeider dere med bærekraft på din arbeidsplass? Med vår klimamodul kan du beregne og dokumentere klimapåvirkningen fra prosjekter med bare noen knappetrykk.

  Inspirasjon: https://byggteknikforlaget.se/samhallsbyggnadsbranschens-5-storsta-hallbarhetsutmaningar/

  Slik fungerer iBinder

  Plattformen bygger på enkelhet og er en støtte gjennom hele livsløpet – fra planlegging til forvaltning.

  Slik fungerer iBinder

  Hvorfor iBinder?

  Vi tilbyr digital informasjonshåndtering som øker produktiviteten og reduserer miljøpåvirkningen i byggeprosjektet – fra tidlige stadier til forvaltning.

  Slik fungerer iBinder

  Sentralbord

  67 20 93 36

  Support

  67 20 93 37

  E-post

  support@ibinder.no

  Book en demo