Bygg- och fastighetsbranschens 5 största hållbarhetsutmaningar

I januari 2022 infördes ett lagkrav på klimatdeklaration för alla nybyggnadsprojekt som söker bygglov. Lagkravet kräver en redovisning av den påverkan som den kommande fastigheten förväntas ha på klimatet och målet är tydligt: Att minska byggnadens klimatpåverkan under hela livscykeln. 

Tankarna dras ofta till klimat och miljö när man diskuterar hållbarhet, men av alla prövningar som hela branschen står inför utgör klimatet bara en av flera andra utmaningar. För att uppnå hållbarhet finns flera andra aspekter att ta hänsyn till. 

Här har vi listat bygg- och fastighetsbranschens kanske 5 största hållbarhetsutmaningar. 

  • En hållbar stadsutveckling. Att alla har råd att bo, leva och må bra är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Idag lider många svenska städer av en pågående bostadsbrist vilket riskerar att skapa stora klyftor och förhindra ekonomisk tillväxt. För att motverka dagens bostadsbrist behöver tiden som går från byggidé till färdig plan, byggstart och slutligen inflyttning gå fortare än den gör idag.  
  • En effektiv planerings- och byggprocess. En förutsättning för att lyckas öka byggtakten är en effektiv plan- och byggprocess. Att låta byggaktörer ta större ansvar och driva detaljplaneringsarbetet i nära samarbete med kommunerna är ett exempel på hur processen skulle kunna effektiviseras.  
  • Att bli klimatneutrala. Av Sveriges klimatutsläpp står bygg- och fastighetssektorn för ungefär 20%. En femtedel som främst utgörs av material- och produkttillverkning för drift och förvaltning av fastigheter. 2022 kartlades alla utsläpp för att forma framtida klimatmål. Genom bland annat elektrifiering och effektivisering av produktions- och transportprocesser, ökad användning av förnybara bränslen i produktions- och transportprocesser och planering för cirkulära flöden och effektiv resursanvändning ska branschen ha minskat sina utsläpp av växthusgaser med 50% 2030.
    År 2045 är målet att ha ett nollutsläpp av växthusgaser. 
  • En hållbar materialanvändning. Av bygg- och fastighetssektorns klimatutsläpp kommer närmare hälften från materialanvändningen. Idag har vi ett ohållbart förhållande till materialval och materialförbrukning i samhället där ett ökat socialt ansvar behövs i våra leverantörskedjor. Tillsammans behöver vi omstrukturera och bli bättre på att skapa giftfria och återbrukande materialflöden där både utformning och användning effektiviseras. 
  • Jämställda arbetsplatser. 2017 mätte Byggdialog att endast 1% av Sveriges byggarbetare var kvinnor. Förändringar behöver göras både i den fysiska, psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön på byggarbetsplatser för att branschen ska bli mer jämställd. Alla ska känna sig välkomna i byggbranschen. En ökad mångfald bidrar till byggbranschens utveckling och innovationsförmåga vilket främjar ett mer effektivt och säkert arbetssätt. 

 

Vill du läsa mer?

Det går inte att undgå: För att uppnå hållbarhet behöver vi engagera oss nu! På iBinder erbjuder vi en självklar digital dokumenthantering som främjar samarbete och ger er kontroll på materialval genom en byggnads hela livscykel. Hur arbetar ni hållbart på din arbetsplats? Beräkna och redovisa dina projekts klimatpåverkan med några knapptryck genom vår klimatmodul. Se vårt hållbarhetserbjudande här!

Tillbaka till kunskapsbank

Läs mer

Klimatdeklaration

Med oss kan dina projekts klimatpåverkan beräknas och redovisas med några knapptryck. Vi hjälper dig att efterleva regelverket.

Läs mer

Miljödata

Medvetna materialval höjer fastighetens värde och vi erbjuder marknadens ledande system för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen.

Läs mer

Låt oss berätta mer!

Ta reda på vad vi kan göra för dig med en kostnadsfri guidad tur av vår plattform. En av våra experter kommer att kontakta dig inom kort för att diskutera ditt behov och ge dig en genomgång om hur du kan gynnas av att använda oss.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort!

Bli kontaktad av våra specialister

Läs mer om vår sekretesspolicy

Support

019-27 00 00

E-mail

support@ibinder.se

Hjälpcenter

Boka en demo