• Klimatdeklaration för byggnader

  Testa vår snabba och enkla lösning. Vi har stöd för Miljöbyggnad version 4.

  Enkel och snabb klimatdeklaration

  För att minska en byggnads klimatpåverkan under byggproduktionen infördes det i januari 2022 lagkrav på klimatdeklaration för alla nybyggnadsprojekt som söker bygglov.

  Med vår nya tjänst kan du snabbt och enkelt få hjälp med att genomföra dina klimatdeklarationer. Genom Klimatmodulen kan dina projekts klimatpåverkan beräknas och redovisas med några knapptryck.

  Nyfiken? Fyll i formuläret så hjälper vi dig att komma igång.

  Kom igång direkt

  Läs mer om vår sekretesspolicy

  Skapa klimatrapporter i iBinders klimatmodul

  Nästan inget extra jobb och ändå enkelt skapa en klimatrapport för en byggnad? Det låter nästan för bra för att vara sant men med vår nya klimatmodul är det möjligt!

  Vi hjälper dig att efterleva regelverket. Genom vår nya klimatmodul kan projektens påverkan beräknas och redovisas i klimatdeklarationer och rapporter.

  Klimatmodulen följer Boverkets krav på klimatdeklarationer för byggnader och indikator 15 i Miljöbyggnad 3.

   

  Vad är en klimatdeklaration?
  En klimatdeklaration är en redovisning av den beräknade klimatpåverkan som en byggnad orsakar.

  Vad redovisas i en klimatdeklaration?
  Klimatdeklarationen ska innehålla en redovisning av klimatpåverkan från byggskedet. Det innefattar:

  - Byggprodukttillverkningen, transporter under byggproduktionsskedet samt bygg- och installationsprocessen.

  - Klimatdeklarationen omfattar byggnadens samtliga bärande konstruktionsdelar, hela byggnadens klimatskärm och icke-bärande innerväggar.

  Måste jag vara iBinder-kund för att kunna använda iBinders Klimatdeklaration?
  Alla kan använda vår Klimatdeklaration. Fyll i formuläret ovan så hjälper vi dig.

  Fördelar med iBinder och SundaHus

  ÖKAD KVALITET

  circle

  Minskad risk att förlora information under och mellan olika skeden av fastighetens livscykel genom ett obrutet digitalt informationsflöde med godkännande flöde för efterfrågad miljö och klimatdata

  EFFEKTIVISERING

  circle

  Möjliggöra effektivare samarbeten i byggprojekt där det är enkelt att hålla tidplan och budget såväl som projektspecifika, bolagsövergripande och lagstadgade miljömål

  LAGEFTERLEVNAD

  circle

  Det ska vara lätt att göra rätt! Säkerställ efterlevnad av nuvarande och kommande miljökrav genom smart funktionalitet, som att spara ut lagstadgade klimatkalkyler med ett klick

  MILJÖNORMER

  circle

  Förenkla arbetet med miljöcertifieringar samt integrera arbetet med EU:s taxonomi, klimatdeklarationer, energideklarationer och återbruk i byggprojektet

  iBinder och SundaHus

  Vi på iBinder och SundaHus har utvecklat klimatmodulen.

  • iBinder är en av de ledande digitala plattformarna för informationshantering inom bygg- och fastighetsbranschen. Läs mer om iBinder 
  • SundaHus har en av de ledande miljödatabaserna med kvalitetssäkrad data om ~50 000 byggprodukter från
   ~5 000 varumärken. Läs mer om SundaHus

  Fler av våra tjänster

  Dokumenthantering

  Informationshantering

  Digital informationshantering som ökar produktivitet och möjliggör att miljönormer kan uppfyllas. 

  Läs mer

  Upphandling

  Med iBinder och SundaHus i upphandling blir det enkelt att ställa rätt miljökrav för att kunna jämföra anbud.

  Läs mer

  Materialval & klimatdeklaration

  iBinder och SundaHus klimatrapport sparas ut från projektet inför klimatdeklarationen som krävs för bygglov

  Läs mer

  Support

  019-27 00 00

  E-mail

  support@ibinder.se

  Hjälpcenter

  Boka en demo