• Slik blir organisasjoner mer effektive med iBinder

  For organisasjoner som ønsker å optimalisere arbeidsprosessen, tilbyr iBinder en rekke tjenester som kan revolusjonere måten de håndterer informasjon på.

  Her er de tre beste praktiske tipsene fra vår ekspert Johan Eriksson – som gir resultater i dag!

  • Maler for enhetlighet og tidseffektivitet

  En av de mest populære funksjonene i iBinder er muligheten til å opprette strukturerte maler for ulike tjenester. Ved hjelp av maler kan organisasjoner bestemme nøyaktig hvilken struktur permene deres skal ha. Dette inkluderer hvilke deltakere som automatisk skal inviteres inn, og hvilke standarddokumenter som skal inngå i en perm ved oppstart. Fordelene med dette er todelte. For det første sikrer det at alle i organisasjonen jobber etter samme strukturer, noe som bidrar til enhetlighet og reduserer risikoen for feil. For det andre sparer det tid fordi prosessen blir mer automatisert. Du finner all nødvendig informasjon i vårt hjelpesenter, under Håndtere maler. 

  • Oversikt og fleksibilitet med organisasjonspermen

  Med iBinders organisasjonsperm får brukerne klar og tydelig oversikt over alle permene i organisasjonen. Du kan raskt se statusen for hver perm, og permene kan enkelt åpnes direkte fra startsiden, noe som gjør navigasjonen smidigere. En annen ny funksjon er muligheten til å kopiere faner eller mapper, både innenfor samme perm og til andre permer. Dette er spesielt praktisk når du vil opprette en ny mal eller kopiere dokumenter mellom ulike typer permer, for eksempel prosjekt- og forvaltningspermer. Du finner mer informasjon om denne funksjonen her.

  • Tilgangsstyring for økt sikkerhet og effektivitet

  iBinder har også en struktur for håndtering av organisasjoner og roller. Formålet med strukturen er å gjøre det enklere å administrere en organisasjon og håndtere flere permer og prosjekter. Med ulike tilgangsnivåer er det lett å beskytte informasjon uten å måtte begrense antallet deltakere. Rollene administreres via organisasjonspermen, som er tilgjengelig i bokhyllen til hver eier i organisasjonen.

  Her er en oversikt over roller og tilhørende tilgangstillatelser:
  Eier: Har full kontroll og kan administrere alt innenfor organisasjonen.
  Admin: Kan administrere deltakere, lese og redigere alt og opprette nytt innhold for organisasjonen.
  Oppretter: Har tillatelse til å lese og redigere alt innenfor organisasjonen og opprette nytt innhold.
  Begrenset oppretter: Kan opprette nytt innhold for organisasjonen, men bare lese det en selv deltar i.
  Leser: Har tillatelse til å lese og redigere alt innenfor organisasjonen, men kan ikke opprette nytt innhold.
  Begrenset leser: Kan bare lese det en selv deltar i, og kan ikke opprette nytt innhold for organisasjonen.

  Oppsummering: iBinder kan by på en rekke verktøy og funksjoner som hjelper organisasjoner å jobbe mer organisert, effektivt og sikkert. Med tydelige maler, enkle oversikter og detaljert tilgangsstyring er det lettere enn noensinne å håndtere store mengder informasjon på en strukturert måte.

  Slik fungerer iBinder

  Plattformen bygger på enkelhet og er en støtte gjennom hele livsløpet – fra planlegging til forvaltning.

  Slik fungerer iBinder

  Hvorfor iBinder?

  Vi tilbyr digital informasjonshåndtering som øker produktiviteten og reduserer miljøpåvirkningen i byggeprosjektet – fra tidlige stadier til forvaltning.

  Slik fungerer iBinder

  Sentralbord

  67 20 93 36

  Support

  67 20 93 37

  E-post

  support@ibinder.no

  Book en demo