• Så blir organisationer mer effektiva med iBinder

  För organisationer som vill optimera sin arbetsprocess erbjuder iBinder en rad tjänster som kan revolutionera sättet de hanterar information på

  Här är de tre bästa praktiska tipsen från vår expert Johan Eriksson - som ger resultat idag!

  • Mallhantering för enhetlighet och tidseffektivitet

  En av de mest populära funktionerna hos iBinder är möjligheten att enkelt strukturera upp mallar för alla sina tjänster. Genom att använda mallar kan organisationer bestämma exakt vilken struktur deras pärmar ska ha. Detta inkluderar vilka deltagare som automatiskt ska bjudas in och vilka standarddokument som ska inkluderas i en pärm vid start. Fördelarna med detta är tvåfaldiga. För det första säkerställer det att alla inom organisationen arbetar enligt samma strukturer, vilket bidrar till enhetlighet och minskar risken för misstag. För det andra sparar det tid, eftersom processen blir mer automatiserad. I vårt hjälpcenter under Hantera mallar finner du all nödvändig information. 

  • Översikt och flexibilitet med organisationspärmen

  Med iBinders organisationspärm får användarna en klar och tydlig översikt över alla organisationens pärmar. Man kan snabbt se statusen för varje pärm, och dessutom kan pärmar enkelt öppnas direkt från startvyn, vilket gör navigationen smidigare. En annan nyligen tillagd funktion är möjligheten att kopiera flikar eller mappar både inom samma pärm och till andra pärmar. Detta är särskilt användbart när man vill skapa en ny mall eller kopiera dokument mellan olika typer av pärmar, som projekt- och förvaltningspärmar. Mer information om denna funktion finns här.

  • Behörighetsstyrning för ökad säkerhet och effektivitet

  I iBinder finns också en struktur för hantering av organisationer och roller. Strukturen syftar till att göra det enklare att administrera en organisation och tillför stort värde för dem som hanterar flera pärmar och projekt. Med olika behörighetsnivåer är det enkelt att skydda information utan att begränsa antalet deltagare. Rollerna administreras via organisationspärmen, som finns tillgänglig i bokhyllan hos varje organisations ägare.

  Här är en översikt över roller och deras behörigheter:
  Ägare: Har fullständig kontroll och kan administrera allt inom organisationen.
  Admin: Kan hantera deltagare, läsa och redigera allt samt skapa nytt för organisationen.
  Skapare: Har rättigheter att läsa och redigera allt inom organisationen samt skapa nytt.
  Begränsad skapare: Kan skapa nytt för organisationen men endast läsa det de är deltagare i.
  Läsare: Har rättigheter att läsa allt inom organisationen men kan inte skapa nytt.
  Begränsad läsare: Kan endast läsa det de är deltagare i och kan inte skapa nytt för organisationen.

  Sammanfattningsvis erbjuder iBinder en rad verktyg och funktioner som kan hjälpa organisationer att bli mer organiserade, effektiva och säkra i sitt arbete. Med tydliga mallar, enkla översikter och detaljerad behörighetsstyrning är det lättare än någonsin att hantera stora mängder information på ett strukturerat sätt.

  Vår plattform utvecklas och förbättras ständigt! Läs mer om våra senaste uppdateringar

  Produktuppdateringar

  Vill du se hur plattformen fungerar?

  Så fungerar iBinder

  Support

  019-27 00 00

  E-mail

  support@ibinder.se

  Hjälpcenter

  Boka en demo