Skapa/Redigera flikar

Videoinstruktion:

 

 

Instruktion:

För att skapa/redigera flikar krävs det att man har administratörsbehörighet i pärmen.
Klicka på "prickarna" och sedan "Redigera flikar".

 

 

Klicka på "Lägg till flik":

 

 

Fyll i vad fliken ska heta och välj sedan fliktyp:

Vanligaste fliktyperna:


Dokument - man lägger in filer direkt i fliken. Innehåller vanlig metadata som "kategori" och "beskrivning".
Ritningar med teknikområden - det skapas automatisk underflikar för Arkitektur, Konstruktion m.fl. Innehåller extra metadata som "skala" och "status".
Flik för underflikar - möjlighet att bygga ut fliknivån till en eller flera nivåer med underflikar som ni själva namnger.
Checklista - möjlighet att skapa och bocka av punkter i en checklista. Läs mer om checklistor här.

 

Flik med särskild behörighet (hemlig flik):

Om ni vill låsa en flik eller underflik till vissa roller eller personer så klicka på "Fler inställningar":

Välj sedan "Endast valda kan läsa eller skriva" under "Fliktillgång".
Välj sedan vilka roller eller personer som ska kunna komma åt fliken. Man kan välja mellan enskilda deltagare och/eller grupper/roller.

 

 

Notera: hemliga flikar kan alltid ses av de med administratörsbehörighet. En hemlig flik markeras med en sköldsymbol bredvid fliknamnet.

När ni är klara så sparar ni med spara knappen:

 

 

Radera flik

För att radera en flik, veckla ut aktuell flik genom att klicka på pilen till höger om fliknamnet, klicka sedan på "Radera"-knappen. OBS! Radera-knappen syns endast om fliken är tom på dokument av säkerhetsskäl. Om man önskar radera fliken ändå så behöver man först öppna fliken och radera alla dokument i den.

 

Support

019-27 00 00

E-mail

support@ibinder.se

Hjälpcenter

Boka en demo