• Besiktningar

  Om fliken "Besiktningar" saknas i er pärm så behöver den först skapas upp. Skapa en ny flik enligt instruktionen här och välj fliktyp "Besiktningar".

  Lägg in ny besiktning

  Läs om hur man lägger upp nya besiktningsgrupper och tillfällen.

  Radera besiktning

  Läs om hur man tar bort oönskade besiktningar.

  Återställ besiktning

  Läs om hur man kan återskapa en raderad besiktning.

  Lägg in ny besiktning

  Videoinstruktion:

  Vänligen godkänn alla cookies för att se detta innehåll.

  Ändra dina inställningar här.

   

  Instruktion:

  Öppna fliken "Besiktningar" och klicka på "+ Skapa":

   

   Fyll i fälten enligt nedan:

  1. 1) Kategori - välj besiktningskategori. I organisationspärmen kan man lägga till och ta bort valbara besiktningskategorier.
  2. 2) Typ - välj besiktningstyp.
  3. 3) Namn - ge besiktningen ett namn, ex typ-adress.
  4. 4) Beskrivning - fyll i en beskrivning (frivilligt).
  5. 5) Besiktningsintervall - välj hur ofta besiktingen ska utföras.
  6. 6) Påminnelser - välj om och när en påminnelse ska skickas ut till ansvarig/inspektör.
  7. Klicka sedan på "Nästa".

   

  7) Besiktningsdatum - ange datum när besiktningen ska utföras.
  8) Namn - ge ett namn till besiktningstillfället, ex datumet då det ska utföras.
  9) Inspektör - utse en ansvarig person (frivilligt).
  10) Entreprenör - välj typ av entreprenör som kommer hantera besiktningen.
  11) Beskrivning - ange en beskrivning (frivilligt).

  Klicka sedan på "Skapa".

   

  Vill man ändra besiktningsinformationen i efterhand kan man klicka på "Redigera".

  Klicka på "Dokumentation" för att komma åt tolkningsförslag och ladda upp relevanta handlingar som t.ex. ritningar.

  Klicka på "Utlåtande & rapporter" för att ta del av protokoll från alla besiktningstillfällen rörande den befintliga besiktningen.

  Lägga in eller uppdatera ett besiktningstillfälle

  Klicka på underfliken "Besiktningstillfälle":

   

  Klicka på ett besiktningstillfälle för att öppna det:

   

  För att ladda upp protokoll, utlåtande eller rapporter, klicka på "Ladda upp" eller "drag och släpp" in dokumenten i streckade rutan.

  Klicka på "Ändra" för att uppdatera status på besiktningstillfället:

   

  Välj önskad status:

   

  Ett nytt besiktningstillfälle skapas automatiskt upp när man ändrat status. Det går också att skapa nya besiktningstillfällen genom att klicka på "+ Lägg till besiktningstillfälle". Ett tips är att öppna upp det nya besiktningstillfället och byta namn på det för ökad tydlighet; klicka på besiktningstillfället:

   

  Klicka sedan på "Redigera" och ändra "Namn" till t.ex. det nya datumet för nästa besiktningstillfälle. Klicka sedan på "Bekräfta":

   

  Radera besiktning

  Radera specifikt besiktningstillfälle

  Klicka i rutan framför det besiktningstillfälle som ska tas bort, klicka sedan på "Ta bort":

   

  Radera hel besiktning

  Det går också att radera en hel besiktning med alla tillhörande besiktningstillfällen.

  Klicka i rutan framför besiktningen och klicka sedan på "Ta bort":

   

  Återställ besiktning

  Återställ specifikt besiktningstillfälle

  Klicka på "Filter" och klicka sedan i "Visa borttagna":

   

  Klicka i det besiktningstillfälle som ska återställas och klicka på "Återställ":

   

  Återställ hel besiktning

  Klicka på "Filter" och klicka sedan på "Visa borttagna":

   

  Klicka sedan i rutan framför den besiktning som ska återställas, klicka sedan på "Återställ":

   

  Support

  019-27 00 00

  E-mail

  support@ibinder.se

  Hjälpcenter

  Boka en demo