• Materialvalg og innkjøp – fem områder der digitaliseringen gjør en forskjell

  Digitaliseringen har forandret byggebransjen på flere måter, og et av områdene der vi ser betydelige endringer, er innen materialvalg og innkjøp.

  Inside Building

  For mange av aktørene i byggesektoren, for eksempel arkitekter, prosjektledere, innkjøpere og forvaltere, betyr dette nye muligheter til å optimalisere prosesser, redusere kostnader og gjøre bygge- og forvaltningsprosjekter mer bærekraftige.

  • Digitale kataloger og databaser

  Tidligere var materialvalg ofte en tidkrevende prosess, med mange timers blaing i fysiske kataloger og telefonsamtaler til leverandører. I dag finnes det digitale databaser og kataloger som gjør det raskt å søke etter og sammenligne ulike materialer og produkter. 

  Innkjøpere og byggherrer kan bruke disse verktøyene til å finne de mest kostnadseffektive alternativene, mens arkitekter og miljøingeniører kan sikre at de valgte materialene ikke bare oppfyller alle tekniske og estetiske krav, men også er miljøvennlige og bærekraftige. Leverandører kan bruke digitale kataloger til å markedsføre sine produkter til et bredere publikum og gi oppdatert informasjon om nye produkter eller endringer i produktutvalget.

  • Bærekraftsvurdering

  Bærekraft blir stadig viktigere i byggebransjen, og digitale verktøy spiller en nøkkelrolle for å fremme grønnere byggepraksis. Arkitekter og prosjektledere kan bruke programvare og databaser til å vurdere miljøpåvirkningen fra ulike materialer og produkter, noe som gjør det enklere å ta bærekraftige valg. Bedrifter kan bruke bærekraftsvurderinger for å oppnå ulike miljø- og bærekraftssertifiseringer. Dette kan være en konkurransefordel og styrke varemerket. 

  Bærekraftsdata kan selvsagt også brukes til å utarbeide rapporter til interessenter som investorer, kunder og myndigheter. På leverandørsiden kan muligheten til å vurdere miljøpåvirkningen fra ulike materialer inspirere bedrifter til å utvikle mer bærekraftige produkter og løsninger.

  • Integrerte innkjøpssystemer

  Ved hjelp av integrerte innkjøpssystemer kan bedrifter automatisere mange oppgaver som tidligere krevde manuell inntasting, for eksempel oppretting av bestillinger, sporing av leveranser og håndtering av fakturaer. 

  Prosjektledere og forvaltere får en betydelig smidigere prosess og sparer tid på papirarbeid og administrasjon. Økonomiavdelingen kan bruke integrerte systemer for å forenkle fakturering og betalingsprosesser, noe som gir raskere betalingstider og bedre kontantstrøm. Lagerpersonell kan bruke systemer for å holde oversikt over lagerstatus og automatisk bestille materialer når lageret reduseres til et visst nivå. Integrerte systemer kan også brukes for å holde orden på og dokumentere kvalitetskontroller av materialer, noe som sikrer at bare materialer som oppfyller kvalitetskravene, blir benyttet.

  • Leverandørvurdering og -styring

  Digitale verktøy gjør det enklere å vurdere og administrere leverandører. Bedrifter kan bruke programvare til å samle inn og analysere data om leverandørenes prestasjoner, for eksempel leveringstider, produktkvalitet og prisnivåer. Dette gjør det lettere for innkjøpere og forvaltere å ta informerte beslutninger og bygge sterke relasjoner med de beste leverandørene. 

  Bedrifter kan bruke leverandørvurderingen til å avdekke og håndtere risiko i leveringskjeden, for eksempel en altfor stor avhengighet av én enkelt leverandør, eller potensielle forstyrrelser i leveringskjeden. Oversikter og analyser gir dessuten byggefirmaer en sterkere posisjon i forhandlinger om priser og leveringsbetingelser.

  • Sporing og åpenhet

  Digitaliseringen gir større muligheter til sporing og åpenhet i leveringskjeden. Ved hjelp av RFID-brikker, optisk skanning og annen sporingsteknologi kan bedrifter følge materialenes vei fra produsent til byggeplass. Dette reduserer risikoen for forsinkelser og feil og sikrer at riktige materialer blir levert til riktig tid. Større sporbarhet og åpenhet kan gi bestillere og sluttbrukere tillit til at prosjektene og eiendommene de har investert i, er av høy kvalitet og produsert på en etisk og bærekraftig måte. 

  I enkelte tilfeller kan sporbarhet være et krav fra myndighetene, spesielt når det gjelder materialer som kan påvirke miljøet eller være underlagt handelsrestriksjoner. Sist, men ikke minst, kan byggefirmaer som kan dokumentere en åpen og etisk leveringskjede, styrke sitt varemerke og bygge tillit hos investorer og andre interessenter.

  Digitaliseringen av materialvalg og innkjøp i byggebransjen gir betydelige fordeler, alt fra kostnadsbesparelser og effektivitetsgevinster til større bærekraft og åpenhet. Ved å ta i bruk disse digitale verktøyene og plattformene kan mange aktører i byggesektoren spare tid og heve kvaliteten på arbeidet. Vi kan konstatere at digitaliseringen i byggebransjen ikke bare hjelper aktørene i bransjen med å forbedre effektiviteten og lønnsomheten, men også bidrar til en mer bærekraftig og ansvarlig bransje.

  Plattformen vår utvikler seg og forbedres kontinuerlig! Les mer om våre siste oppdateringer

  Produktoppdateringer

  Vil du se hvordan plattformen fungerer?

  Slik fungerer iBinder

  Sentralbord

  67 20 93 36

  Support

  67 20 93 37

  E-post

  support@ibinder.no

  Book en demo