• Produktoppdateringer

  Her kan du lese om alle store og små oppdateringer og forbedringer i iBinder.

  Nye produktforbedringer for mars-april

  Fjern inspeksjon

  En etterlengtet funksjon fra både kunder og support. Nå kan de fjerne en inspeksjon!

  Som administrator i en perm, eller administrator eller eier i en organisasjon, kan du nå fjerne en inspeksjon eller en inspeksjonsforekomst i en perm.

  Når du har fjernet en inspeksjon, fjernes alle forekomster under inspeksjonen samt tilfeldig informasjon og spørsmål. Det er ikke lenger mulig å gjøre noen endringer. Det samme gjelder når du fjerner en inspeksjonsforekomst.

  Under filter kan du deretter vise alle fjernede inspeksjoner og gjenopprette dem.

  Mulighet til å deaktivere fanen Anbudsunderlag

  Muligheten til å deaktivere fanen Anbudsunderlag har blitt innført, og for å ytterligere forbedre opplevelsen for anbudsadministratorer har anbudsoppsettet blitt delt inn i forskjellige faner.

  Innføringen av denne funksjonen vil føre til økt fleksibilitet og støtte for kundenes prosesser. Sammen med den tidligere utgitte funksjonaliteten for å deaktivere fanene for spørsmål og svar og innlevering av anbud, blir det enklere for våre brukere å bruke iBinder i kombinasjon med andre systemer.

  • Håndteres fra anbudsoppsett
  • Det er mulig å publisere anbudet uten å laste opp noen dokumenter rett etter å ha satt dette alternativet.
  • Det er ikke mulig å endre dette alternativet etter publisering.
  • Når alternativet for å ha anbudsmateriale utenfor iBinder er valgt, er det mulig å angi en alternativ URL.
  • Når alternativet for å ha anbudsmateriale utenfor iBinder er valgt, er det mulig å opprette ESPD fra anbudsoppsettet siden ingen ESPD-fane vil eksistere under Anbudsunderlag i det tilfellet.
  • En advarsel for ulagrede endringer er innført.
  • Hvis alternativ URL er angitt, vil et klikk på fanen Anbudsunderlag omdirigere til den.
  • Anbudsoppsettet er delt inn i fire forskjellige faner:
   • Innlevering av anbud
   • Spørsmål
   • Offentlig lenke
   • Anbudsmateriale

  Del kunngjøringer om "Innsendte anbud"

  Etter innleveringsfristen er det nå mulig å dele informasjon om innsendte anbud med alle interesserte parter.

  Innføringen av denne funksjonen gjør det mulig for anbudsadministratorer å dele informasjon med mottakere om prisene som er sendt inn av andre mottakere i tide etter anbudets sluttdato for å sikre samsvar med loven om offentlige anskaffelser.

  • Kunngjøringen sendes til alle mottakere og administratorer i alle anbud, unntatt de som avviste invitasjonen eller ikke godtok den.
  • Den sendes også til administratorene av anskaffelsespermen og deltakere med tilgang til anbudsoversikt.
  • Kun de innsendte anbudene hvor all nødvendig informasjon er gitt, er inkludert.
  • Du kan velge om du vil dele bare mottakernes navn eller inkludere prisene.
  • Det er mulig å legge ved en eller flere filer til kunngjøringen.
  • Ingen sensitiv informasjon finnes i e-posten, mottakernes navn og priser er bare synlige i anbudet etter å ha fulgt lenken eller åpnet fanen "Kunngjøringer".
  • Du kan sende denne kunngjøringen flere ganger både før eller etter å ha valgt vinnerne.
   Kunngjøringen er helt skjult for anbudsgjester (underentreprenører) og deltakere uten tilgang til anbudsoversikt, så det er ingen risiko for å dele sensitiv informasjon med feil personer.

  Handlinger fra søkeresultater

  Muligheten til å velge filer i resultatene i permesøket er nå eksternt utgitt! Denne funksjonen gjør det mulig å utføre handlinger direkte fra resultatlisten. Tilgjengelige handlinger er Nedlasting og Kopiering.

  • Det er mulig å velge filene en etter en eller velge alle med ett klikk.
  • Kopiering gir de samme alternativene som det gjør i en filliste i en fane.
  • Kopiere innenfor perm eller kopiere til en annen perm i din organisasjon.
  • Nedlasting med flere valgte filer vil utløse en zip-nedlasting.

  Nye produktforbedringer for februar

  Vis tegning og plassering i eksporten for inspeksjonsavvik

  Tidligere har det vært mulig å eksportere informasjon om avvik med tilhørende bilder. Nå inkluderes også tegningen med plasseringen, noe som bør gjøre det lettere å rette opp avviket. 

  Dypere mappestruktur i Innkjøpsfiler

  Funksjonen som tillater administratorer å legge til underfaner i forespørselsdokumenter er nå tilgjengelig for alle våre kunder. 
   
  For å muliggjøre dette har fanetypen "Mappe for undermapper" blitt introdusert i tilbud akkurat som i andre permtyper. 
   
  Å tillate en dypere struktur forbedrer fleksibiliteten i dokumenthåndteringen og gjør det enklere å navigere i forespørselsdokumentene. 
   
  Det vil også gjøre det mulig for administratorer å ha samme struktur i forespørselen som de har i andre permer, andre systemer eller lokalt. 
   
  Støtte for dypere fanestrukturer er en av funksjonene vi har mottatt mest tilbakemeldinger på.

  • En ny fanetype kalt "Mappe for undermapper" har blitt introdusert.
  • "Legg til fane" er tilgjengelig i roten av "Forespørselsdokumenter", samt inne i eksisterende "Mappe for undermapper".
  • "Legg til fane" er også tilgjengelig i fanen "Dokumenter/Tegninger/ESPD" hvis det ennå ikke er lastet opp filer.
  • Hvis en fane legges til i fanen "Dokumenter/Tegninger/ESPD", konverteres den automatisk til "Mappe for undermapper".
  • Det er ikke mulig å slette en fane av typen "Mappe for undermapper" hvis den inneholder minst én fil et sted i mappestrukturen.
  • Det er ikke mulig å endre fanetype fra "Mappe for undermapper" hvis den inneholder minst én fil et sted i mappestrukturen.
  • Det er ikke mulig å legge til flere faner til indeksen på samme nivå som "Forespørselsdokumenter". Så, "Forespørselsdokumenter" er den eneste mulige roten.

   

  2024-01-25 Nye produktforbedringer i januar

  Bedre synlighet for brukere

  For å gjøre det enklere å finne brukere når du vil legge dem til i permer har vi nå lansert ny funksjonalitet. I hver brukers innstillinger kan nå hver bruker selv bestemme om de vil være synlige eller ikke. Det er fortsatt mulig å legge til brukere med bare e-postadresse. Vi har også lagt til muligheten til å tillate e-postmeldinger med produktinformasjon.

  Last ned ubesvarte spørsmål og svar i anbud

  CSV-eksporten av spørsmål og svar i anbud er forbedret. Forskjellen er at alle spørsmål vil bli lastet ned, inkludert de ubesvarte som tidligere var unntatt. Denne forbedringen vil forenkle håndteringen av spørsmål og sikre at administratorer enkelt kan håndtere alle spørsmål, uavhengig av om de er besvart eller ikke, utenfor plattformen før offisielle svar gis i systemet.

  For anbuds permer endres ingenting, bare at besvarte spørsmål vil inkluderes i CSV-eksporter for dem.

  Last ned anbud

  Denne funksjonen lar anbudsadministratorer laste ned hele eller et spesifikt anbud som en ZIP-fil. Det sparer tid og forbedrer arbeidsflyten for alle anbudsadministratorer under evaluering av anbud. Før denne oppdateringen måtte administratorer enten laste ned hele mapper med både anbudsmateriale og anbud eller laste ned enkeltstående dokumenter ett etter ett. Bruken av den nye funksjonen reduserer unødvendige nedlastinger og gjør det enkelt å forstå fra hvilket selskap hvert anbud kommer.
  •    Nedlasting av anbud gjøres fra fanen "Budoversikt".
  •    Den er tilgjengelig etter siste dag for anbudsinnlevering.
  •    Hvis ingen anbud er valgt, er knappen "Last ned alt" aktivert for å få alle anbudene i en enkelt zip-fil.
  •    Ved å velge ett eller flere anbud, aktiveres knappen "Last ned" for å få bare de valgte anbudene i en zip.
  •    Hvert anbud i den nedlastede zip-filen plasseres som en separat mappe. Mappenavnene inneholder navnet på selskapet som sendte det inn og mottakerens e-postadresse.

  For å ytterligere forbedre opplevelsen i fanen "Budoversikt", vises nå menylinje med alle mulige alternativer ved hvert anbudsstadium. For alternativene som for øyeblikket ikke er tilgjengelige, er det hjelpetekst som forklarer når de kan brukes.

  Kvittering for anbudsstatus

  En veldig etterlengtet funksjon for bekreftelse av anbudsinnlevering er nå her. Den gir mulighet for tilbudsgivere å motta en e-postbekreftelse av deres anbuds-status og innhold. Tilbudsgivere kan nå være sikre på at de har levert inn et anbud. Bekreftelse av innlevering har vært et av de mest vanlige temaene i vår support siden lanseringen av anbudsmodulen. Kvitteringen vil gjøre anbudsinnleveringen mye tryggere for tilbudsgivere.
  •    Anbudsstatus vises i en banner øverst på alle sider i mappen.
  •    Kvitteringen sendes ved hjelp av knappen i anbudsstatusbanneret.
  •    Det er mulig å sende kvitteringer før og etter innleveringsfristen.
  •    Det er mulig å sende kvitteringer flere ganger.
  •    Kvitteringer sendes via e-post til mottakeren og alle anbudsadministratorer.
  •    Kvitteringen inneholder:
  •    Anbudets status (Fullført, Ikke fullført, Innsendt)
  •    Hvem som ba om kvitteringen
  •    Kvitteringsdato
  •    Innleveringsfrist
  •    Priser og reservasjoner
  •    Alle innsendte filer oppført med sin metadata
  •    Anbuds-ID

  Forbedret eiendomsstruktur

  Enhet (leilighet) har blitt lagt til i eiendomsstrukturen med mulighet for tilknyttede tegninger. Det er nå mulig å legge til en leilighet i eiendomsstrukturen mellom en enkelt etasje og et rom. Deretter kan du også lenke en leilighetstegning til objektet. Det kan også brukes for lokaler eller lignende. Enhet er dermed en gruppe av flere rom.

  Opprett oppgaver med plasseringsinformasjon på tegninger for inspeksjoner

  Når du holder på med en inspeksjon, kan du opprette nye oppgaver. Her har vi lagt til et valg der du nå også kan velge å plassere en nål på en tegning. Du kan deretter enkelt plassere en nål, endre sted eller fjerne og bekrefte.

  Vis tegning med plassering på nettet for oppgaver ved inspeksjoner

  Når du åpner en oppgave som er relatert til en inspeksjon i en bygning, kan du nå også klikke på tegningsnavnet og se plasseringen på tegningen. Når tegningen er åpnet, kan du også bruke andre funksjoner som:
  •    Forstørre
  •    Skrive ut
  •    Last ned
  •    Roter
  •    Vis alle oppgaver som er relatert til tegningen

  Se status for oppgaver på tegninger relatert til inspeksjoner (nett + app)

  Tidligere kunne ikke brukere finne ut av saken ved å bare se på tegningen, men nå er det mulig. Her har vi brukt fargene som brukes i BEAst-standarden.
  •    Rosa = Å gjøre
  •    Rød = Forsinket
  •    Grønn = Ferdig
  •    Gul = Til gjennomgang

  Når det er mange saker på samme sted, merkes de med iBinder-blått og et nummer. Hvis brukeren zoomer inn, merkes de riktige fargene.

  Flere filteralternativer i appen for inspeksjon

  Filtrering både innenfor oppgavelisten under en inspeksjon og under oppgavene i et prosjekt er nå forbedret med muligheten til å sortere oppgavene etter status eller forfallsdato og filtrere etter:
  •    Plass
  •    Registreringsdato
  •    Forfallsdato
  •    Status
  •    Ansvarlig
  •    Utførende
  •    Teknisk område
  •    Endre status for en oppgave som ansvarlig i appen 

  Avhengig av om våre brukere er tildelt og / eller er ansvarlige for en sak, må de kunne ta forskjellige beslutninger. Nå har vi inkludert mulighet for den ansvarlige, som primært må godkjenne det utstedte og sendte for gjennomgang til den som har fått tildelt oppgaven. Men den ansvarlige personen bør også kunne sette andre status, noe som nå er mulig.

  Andre mindre forbedringer i inspeksjonsappen 


  •    Tegninger oppdateres nå med nye versjoner.
  •    Minimer klikk ved notater på bilder relatert til en oppgave.
  •    Når en bruker må løse en oppgave, var det tidligere mulig å se hvor det er på en tegning. Nå kan du også merke og se om det er andre oppgaver lokalisert til samme tegning. Dette gjøres med øyeikonet.

  2023-12-05 Nye forbedringer i november

  Inviter brukere til flere permer i organisasjonen

  Denne funksjonen lar organisasjonsadministratorer og eiere invitere brukere til flere permer samtidig. 
  Vi har fått mange tilbakemeldinger knyttet til dette behovet, og det vil bli verdsatt av våre kunder som har mange permer i organisasjonen. Det vil spesielt gagne kunder med mange anleggsmapper fordi slike mapper vanligvis er lengre i systemet vårt. Sammenlignet med å legge til en og en brukere i permen en om gangen, vil dette spare mye tid og bli mye enklere!

  Når en eller flere permer er merket i perm-fanen i en organisasjon, vises knappen "+ Legg til deltaker" i handlingssfeltet. Hvis du klikker på det, kommer du til modalen «Legg til deltaker». Fra det vil du kunne velge en eller flere brukere du vil invitere til de valgte permene og bestemme hvilken type deltaker du vil legge dem til som.

  Få metadata for versjon fra filoversikter

  Dette er vår helt nye, men likevel veldig kjente måte å vise filversjoner i lister på! Med denne funksjonen kan brukere se versionsrelatert metadata direkte fra filistene i tabellvisningen. Det eliminerer behovet for flere klikk og forenkler prosessen med å vise filversjoner. Når du arbeider med mange filer, hvor hver har flere versjoner, vil dette virkelig øke effektiviteten! 
  Å utvide og komprimere listen med versjoner gjøres ved hjelp av pilene som er lagt til ved siden av versjonssymbolet. Det er mulig å åpne og laste ned versjoner direkte fra den utvidede listen, men fjerning skjer fortsatt på fanen eksisterende versjoner i filinformasjon.
  For å gjøre det enklere å få tilgang til versjoner i andre visninger, legges det til en snarvei til fanen eksisterende versjoner i filinformasjonen til trepunktsmenyen på filer.

  Forenklet status og stadier for permer

  Måten vi håndterer perm-statusen på, har blitt forbedret, og flere alternativer er tilgjengelige for våre brukere. 
  Dette gjøres for å gjøre det enklere for administratorer å sette permer i arkiv- og garantimodus. Det vil også gi våre brukere mer nøyaktig informasjon om hvilket stadium deres prosjektpermer befinner seg mens statusen er aktiv. Å holde all informasjon samlet som har blitt samlet i alle organisasjonens byggeprosjekter på ett sted, reduserer risikoen for datatap og gjør søket raskt og enkelt.
  Prosjektpermer kan settes til tre forskjellige stadier mens de har aktiv status; «forprosjekt», «detaljprosjektering» og «utførelse». Etter den aktive fasen er det mulig å velge «Arkiv» eller «Garanti» for redusert funksjonalitet til en lavere pris. Hvis administratorer bestemmer seg for å slette en hel perm, vil de bli informert om disse alternativene og konsekvensene av å slette.

  Legg merke til på foto

  Når en inspektør oppretter et spørsmål i forbindelse med inspeksjonen, har det vært mulig å legge ved et bilde for å klargjøre hva spørsmålet handler om. Nå har vi også laget en mulighet til å gjøre notater på bildet for å klargjøre enda mer.
  •    Velg mellom å gjøre håndskrevne notater, sirkel eller rektangel. 
  •    Velg tykkelse og farge på notatet 
  •    Mulighet til angre
  •    Når du er ferdig, lagres det kommenterte bildet som en kopi. 

  Sett en utløpsdato for utstedelse under inspeksjon

  En av de mest etterspurte funksjonene siden vi lanserte entreprenørinspeksjon på det danske markedet blir nå også tilgjengelig i Norge! Muligheten til å sette en utløpsdato for spørsmål i bygningsinspeksjonen finnes nå.
  •    Mulig å sette en utløpsdato for en eller flere oppgaver på nettet. 
  •    Filtrer og / eller sorter etter utløpsdatoer i oversiktene. 
  •    Alt om utløpsdatoene logges også i den aktuelle historikken. 
  •    Når utløpsdatoen har passert, vil den også bli tydelig markert. 
  •    I appen ser mottakeren og ansvarlig enkelt utløpsdatoen og kan filtrere og sortere. Forsinkede oppgaver markeres også her, og alt er synlig i historikkloggen.

  2023-11-01 Nye produktforbedringer i oktober

  Fane-tilgang vises i indeks og faner:

  Denne funksjonen gjør det mye enklere å finne ut hvilke deltakere som har tilgang til en bestemt fane. Ved å vise tilgang på denne måten, reduseres risikoen for å plassere filer i faner der de blir tilgjengelige for for mange, samtidig som det sparer tid ved håndtering av tilgangsrettigheter.
  Skjoldikonet som tidligere ble brukt for å vise at bare utvalgte brukere kan lese og skrive innholdet i en fane, vil fortsatt bli brukt til dette formålet. Et nytt skjoldikon er innført for alle andre innstillinger, og det vises når du svever over fliknavigeringen og i sidetittelområdet inne i fanene.
  Hvis bare utvalgte har tillatelse, vil disse bli listet opp når du klikker på skjoldet, og det er mulig å søke i listen.

  eTendering / anbud: Støtte for budgivning og spørsmål og svar utenfor iBinder:

  Denne funksjonen gjør det mulig å samle tilbud og spørsmål i andre systemer. Det gir mer fleksibilitet og muliggjør samarbeid med eksterne tilbydere.
  Når du konfigurerer anskaffelsen din, har du nå muligheten til å individuelt velge å ha spørsmålene dine og/eller tilbudsinnleveringer i et annet system, samt å individuelt velge en URL for disse. Hvis dette alternativet velges, vil fanene i anbudspermen bli lenker til det andre systemet.

  2023-10-01 Laste opp og ekstrahere zip-filer i mapper

  Denne funksjonen lar administratorer laste opp en komplett mappestruktur med undermapper og innhold som en zip-fil til en prosjektperm eller en organisasjonsperm. Det vil være svært nyttig hvis du allerede har en god struktur lokalt og ønsker å gjenbruke den, eller hvis du eksporterer informasjon fra et annet system for å lagre i en perm.

  "Fane"-faner opprettes for de indre mappene i zip-filen hvis de ikke inneholder andre mapper. Ellers opprettes fanen "Mappe for undermapper".

  Hvis det allerede finnes faner med samme navn på samme sted i mappen, legges (2), (3) osv. til i navnene på de opprettede fanene. Alle faner opprettes som vanlige, ikke-lokaliserte faner. Selv om navnet teknisk sett samsvarer med et område, som 

  "Arkitektur", vil en vanlig fane opprettes. Når du laster opp en zip-fil til en fane med begrensede sikkerhetsinnstillinger, arves innstillingene. Å laste opp en zip-fil til en tom fane med normal opplastingsfunksjon gir brukeren muligheten til enten å pakke ut filen eller laste den opp som en zip-fil.

  Sentralbord

  67 20 93 36

  Support

  67 20 93 37

  E-post

  support@ibinder.no

  Book en demo