• Administrere avtaler

  Fanebrettet for kontrakter er inkludert som standard når du oppretter en forvaltningsmappe med mappetypen "iBinder Norsk Forvaltning". Hvis du bruker en annen fanebrettmal eller mangler kontraktfanen av en eller annen grunn, må du først opprette fanen. Følg instruksjonene her om hvordan du oppretter faner, og velg fanetypen "Kontrakt".

  På kontraktsfanen får du en oversikt over alle avtalene for eiendommen. Det er mulig å sortere avtalene ved å klikke på de ulike kolonnene..

   

  Opprett ny avtale/kontrakt

  Klikk på '+ Opprett kontrakt'.

   

  Fyll inn alle detaljene for avtalen som følger:

   

  1) Fyll inn navnet på avtalen i feltet "Navn".
  Valgfritt: Fyll inn en beskrivelse av avtalen i feltet "Beskrivelse".

  2) Klikk på feltet for å velge eller opprette en kategori.
  Hvis du vil opprette en ny kategori, skriv inn det ønskede navnet i tekstfeltet.
  Klikk deretter på "+ Opprett kategori" for å legge til den nye kategorien..

  3) Angi startdato og sluttdato for avtalen. Hvis det ikke er noen sluttdato, kan du merke av for "Tills vidare".

  4) Velg om avtalen skal fornyes automatisk eller ikke. Angi deretter hvor lang tid før sluttdatoen avtalen skal fornyes; velg mellom x dager, uker, måneder eller år.

  Velg hvor lenge avtalen skal forlenges; velg mellom x dager, uker, måneder eller år.

  Velg når påminnelses-e-posten skal sendes ut; velg mellom x dager, uker, måneder eller år før oppsigelsesdatoen. Påminnelses-e-posten sendes til ansvarlig for avtalen.

  5) Fyll inn et avtale-ID (valgfritt).

  6) Oppgi hvem som er avtalepartene.

  7) Legg til en deltaker fra pärmen som skal være ansvarlig for avtalen. Eventuelle påminnelsesvarsler sendes til den ansvarlige

  Klikk deretter på "Lagre".

   

  Redigere en eksisterende avtale/kontrakt

  Klikk på det avtalen som du ønsker å redigere.

   

  Når avtalen er åpnet, klikk på "Rediger avtale".

   

  Gjør nødvendige endringer i avtaleinformasjonen.
  Klikk på "Lagre" når du er ferdig.

  Legge ved dokument til avtalen

  Klikk på avtalen du vil legge til dokumenter i.
  Klikk på "+ Legg til fil".
  Velg filene fra datamaskinen din som du ønsker å laste opp

   

  Fornye eller avslutte et kontrakt

  For å fornye kontrakten, klikk på knappen "Förnya kontrakt" (rød pil nedenfor). Kontrakten vil automatisk fornyes basert på de oppgitte verdiene.

  For å avslutte kontrakten, klikk på knappen "Avsluta kontrakt" (grønn pil nedenfor).

   

  Avtalshistorikk og kommentarer:

  Alle endringer logges og vises under "Historikk". Her kan du også legge til kommentarer. Skriv inn en kommentar og klikk deretter på "Legg til kommentar".

   

  Sentralbord

  67 20 93 36

  Support

  67 20 93 37

  E-post

  support@ibinder.no

  Book en demo