Slik revolusjonerer digitaliseringen prosjektledelse – 4 konkrete eksempler

Byggesektoren, med sine komplekse prosjekter og konstante utfordringer, står overfor radikale endringer som følge av digitaliseringen. Digitaliseringen kan gi oss helt nye måter å håndtere, styre og gjennomføre byggeprosjekter på. I denne artikkelen skal vi se på hvordan digitaliseringen kan påvirke prosjektledelsen i byggebransjen.

Bedre kommunikasjon og samarbeid

Digitale verktøy som skybaserte plattformer og prosjektledelsesprogrammer gir mulighet for informasjonsdeling og kommunikasjon i sanntid mellom alle involverte parter. Fordelene er mange:

 • Arkitekter, ingeniører og entreprenører kan dele tegninger og oppdateringer i sanntid
 • Teammedlemmer kan gi tilbakemeldinger, stille spørsmål og løse problemer raskere
 • Alle har tilgang til samme informasjon, noe som reduserer risikoen for feil og misforståelser
 • Behovet for fysiske møter blir mindre, noe som sparer tid og ressurser
 • Fotografering og dokumentasjon av prosjektets fremdrift kan gjøres direkte fra felten

Eksempel: Bedrift A bruker en skybasert plattform der alle tegninger og dokumenter lagres. Når en tegning endres, får alle berørte parter umiddelbart et varsel. Dette reduserer risikoen for feil og forsinkelser. Man kan også se hvem som har sjekket endringene, og gi tilbakemelding direkte i tegningen.

Økt effektivitet gjennom automatisering

Automatisering av repetitive og tidkrevende oppgaver kan spare tid og redusere menneskelige feil. Ved hjelp av digitale verktøy kan byggefirmaer automatisere planlegging og ressurstildeling og få oppdateringer i sanntid om prosjektets fremdrift. Snart vil vi også kunne benytte kunstig intelligens til å forutsi og forebygge potensielle problemer. Digitale verktøy kan dessuten hjelpe til med oppdatering av inventarlister og oppfølging av leveranser og budsjetter.

Eksempel: Bedrift B bruker en AI-basert løsning som analyserer tidligere prosjekter for å forutsi mulige flaskehalser i et prosjekt. Dette hjelper bedriften med å omfordele ressurser effektivt og unngå forsinkelser.

Bedre risikostyring

Digitale verktøy kan hjelpe bedrifter med å avdekke og håndtere risiko på en mer proaktiv måte. Dataanalyse gir byggefirmaer mange nye muligheter:

 • Lagre og overvåke mulig risiko i sanntid
 • Opprette digitale sjekklister og sikkerhetsprotokoller
 • Bruke historiske data til å forutsi fremtidig risiko
 • Utarbeide en mer robust risikostyringsstrategi basert på kvantitative data

Eksempel: Bedrift C har tilgang til en database med informasjon om tidligere byggeprosjekter. Ved å analysere disse dataene kan prosjektledere og andre involverte identifisere mønstre og forutsi potensiell risiko i nåværende og fremtidige prosjekter.

Bedre beslutninger ved hjelp av dataanalyse

Data er nøkkelen til informerte beslutninger. Ved å samle inn og analysere data, gjerne i kombinasjon og fra ulike kilder, kan byggefirmaer

 • få innsikt i prosjektets fremdrift og måloppnåelse
 • se trender og mønstre som kanskje ikke er åpenbare ved første øyekast
 • sammenligne resultater med tidligere prosjekter
 • foreta justeringer i prosjektet mens det pågår, i stedet for å vente til det er for sent
 • ta beslutninger basert på konkrete fakta i stedet for magefølelse

Eksempel: Bedrift D bruker et digitalt verktøy som samler inn data fra alle deres byggeprosjekter. Ved å sammenligne disse dataene kan de se hvilke metoder og teknikker som fungerer best, og tilpasse fremtidige prosjekter deretter.

Digitaliseringen gir med andre ord byggebransjen en rekke muligheter til å forbedre prosjektledelsen. Ved hjelp av digitale verktøy kan bedrifter styrke kommunikasjonen, øke effektiviteten, håndtere risiko bedre og ta mer informerte beslutninger. Det er imidlertid viktig å huske at teknologi bare er et verktøy. Det kreves fortsatt kvalifiserte, erfarne mennesker til å drive prosjekter fremover. Men med riktige verktøy for hånden kan de gjøre jobben raskere, mer effektivt og med større presisjon enn noen gang før.

Tilbake til kunnskapsbank

Vil du se hvordan plattformen fungerer?

Slik fungerer iBinder

Hva gjør iBinder?

iBinder er en skybasert plattform for informasjons- og dokumenthåndtering. Ved å samle alle involverte i bygg- og eiendomsprosjekter i et felles arbeidsområde øker du effektiviteten samtidig som du får mindre administrasjon og færre avvik. I tillegg blir prosjektene mer bærekraftige!

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe deg?

Informasjonshåndtering for byggeprosjekter

Vi tilbyr digital informasjonshåndtering som øker produktiviteten og reduserer miljøpåvirkningen i byggeprosjektet – fra tidlige stadier til forvaltning.

Les mer her

Bevisste materialvalg øker eiendommens verdi

Vi tilbyr markedets ledende system for bevisste materialvalg innen bygg- og eiendomsbransjen. Hos oss får du full støtte til å foreta bevisste materialvalg for på best mulig måte å unngå produkter med farlige stoffer samt å dokumentere produktvalget.

Les mer her

Sentralbord

67 20 93 36

Support

67 20 93 37

E-post

support@ibinder.no

Book en demo