Så revolutionerar digitaliseringen projektstyrning – 4 konkreta exempel

Byggsektorn som är känd för sina komplexa projekt och ständiga utmaningar står inför en omvälvande förändring tack vare digitaliseringens framfart. Digitaliseringen har potentialen att revolutionera sättet vi hanterar, styr och genomför byggprojekt. I denna artikel kommer vi att utforska hur digitaliseringen kan påverka projektstyrningen inom byggindustrin.

Förbättrad kommunikation och samarbete

Digitala verktyg som molnbaserade plattformar och projektstyrningsprogram möjliggör informationsdelning och kommunikation i realtid mellan alla inblandade parter. Detta innebär att:

 • Arkitekter, ingenjörer och entreprenörer kan dela ritningar och uppdateringar i realtid
 • Teammedlemmar kan ge feedback, ställa frågor och lösa problem snabbare
 • Alla har tillgång till samma information, vilket minskar risken för misstag och missförstånd
 • Behovet av fysiska möten minskar, vilket sparar tid och resurser
 • Fotografering och dokumentation av projektets framsteg kan göras direkt från fältet.

Exempel: Företaget A använder en molnbaserad plattform där alla ritningar och dokument lagras. När en ändring görs i ritningen får alla berörda parter omedelbart en notifikation, vilket minskar risken för fel och förseningar. Man kan också se vilka som tagit del av ändringarna och ge feedback direkt i ritningarna.

Ökad effektivitet genom automatisering

Automatisering av repetitiva och tidskrävande uppgifter kan spara tid och minska mänskliga fel. Genom att använda digitala verktyg kan byggföretag automatisera schemaläggning och resursallokering och få realtidsuppdateringar om projektets framsteg. Snart kommer man kunna använda artificiell intelligens för att förutsäga och förebygga potentiella problem. Dessutom kan digitala verktyg hjälpa till med uppdatering av inventeringslistor, följa upp leveranser och hjälpa till med budgetuppföljning.

Exempel: Företaget B använder en AI-baserad lösning som analyserar tidigare projekt för att förutsäga potentiella flaskhalsar i det aktuella projektet. Detta hjälper dem att omfördela resurser effektivt och undvika förseningar.

Förbättrad riskhantering

Digitala verktyg kan hjälpa företag att identifiera och hantera risker på ett mer proaktivt sätt. Med hjälp av dataanalys kan ett byggföretag:

 • Spåra och övervaka potentiella risker i realtid
 • Skapa digitala checklistor och säkerhetsprotokoll
 • Använda historiska data för att förutsäga framtida risker
 • Skapa en mer robust riskhanteringsstrategi baserad på kvantitativa data.

Exempel: Företaget C har tillgång till en databas med information om tidigare byggprojekt. Genom att analysera denna data kan projektledare och andra inblandade identifiera mönster och förutsäga potentiella risker i sina nuvarande och framtida projekt.

Bättre beslutsfattande genom dataanalys

Data är nyckeln till informerade beslut. Genom att samla in och analysera data, gärna i kombination och från olika källor, kan byggföretag:

 • Få insikt i projektets framsteg och måluppfyllnad
 • Identifiera trender och mönster som kanske inte är uppenbara vid första anblicken
 • Jämföra aktuella resultat med tidigare projekt
 • Göra justeringar i projektet medan det pågår, snarare än att vänta tills det är för sent
 • Fatta beslut baserade på konkreta fakta snarare än magkänsla.

Exempel: Företaget D använder ett digitalt verktyg som samlar in data från alla deras byggprojekt. Genom att jämföra denna data kan de identifiera vilka metoder och tekniker som fungerar bäst och anpassa sina framtida projekt därefter.

Digitaliseringen erbjuder med andra ord byggindustrin en mängd möjligheter att förbättra projektstyrningen. Genom att använda digitala verktyg kan företag förbättra kommunikationen, öka effektiviteten, hantera risker bättre och fatta mer informerade beslut. Det är dock viktigt att komma ihåg att tekniken bara är ett verktyg. Det krävs fortfarande kvalificerade, erfarna människor för att driva projekt framåt. Men med rätt verktyg i handen kan dessa individer göra sitt jobb snabbare, effektivare och med större precision än någonsin tidigare.

Tillbaka till kunskapsbank

Vill du se hur plattformen fungerar?

Så fungerar iBinder

Hur kan iBinder hjälpa dig?

iBinder är en molnbaserad plattform för informations- och dokumenthantering. Genom att samla människor kopplade till projekt och förvaltning av fastigheter på en gemensam arbetsyta ökar effektiviteten, administrationen minskar och avvikelserna reduceras. Dessutom blir de mer hållbara!

Vill du få hjälp att minska avfallsmängden?

Informationshantering för byggprojekt

Digital informationshantering som ökar produktivitet och minskar miljöpåverkan i ditt byggprojekt. Med iBinder minskas administration, avvikelser reduceras och samarbetet stärks.

Läs mer om informationshantering

Materialval & hållbarhet

Medvetna materialval höjer fastighetens värde och vi erbjuder marknadens ledande system för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi kan även hjälpa dig med din klimatdeklaration och klimatrapport.

Läs mer om materialval

Support

019-27 00 00

E-mail

support@ibinder.se

Hjälpcenter

Boka en demo