• Slik møter byggebransjen klimautfordringene

  Byggebransjen står overfor en av de største utfordringene i vår tid: En voksende global befolkning og økende urbanisering gjør behovet for boliger, infrastruktur og kommersielle bygninger større enn noensinne

  Samtidig må man møte klimautfordringene og stadig strengere krav fra EU, myndigheter og lovgivere. Hva gjør så byggefirmaene?

  Bærekraftig design og livssyklusanalyse blir et krav

  Stadig flere bygninger og bydeler blir nå designet med tanke på bærekraft. Det gjelder ikke bare materialvalg og byggeteknologi, men også hvordan bygninger samhandler. Dette omfatter alt fra grønne tak og fasader, som kan redusere energibehovet i en bygning, til smarte energisystemer som optimaliserer energibruken. Det finnes eksempler der man har integrert alt fra avfallshåndtering til energiproduksjon for å skape et bærekraftig bomiljø. Nye bydeler kan utformes for redusert behov for person- og godstransport. 15-minuttersbyen er et konsept som er blitt veiledende for mange moderne byplanleggere.

  Bevisste materialvalg og lavforbruksbygg er viktige ingredienser

  For å få byggetillatelse ved oppføring av nye bygg kreves det ofte en livssyklusanalyse der klima- og miljøpåvirkning inngår. Gjennom kloke design- og materialvalg kan man bygge energieffektive lavforbrukshus som benytter fornybar energi. Energibehovet kan reduseres ved å optimalisere byggevolumer, orientering og klimaskjermer og velge energibesparende tekniske systemer. Man kan også satse på gjenbruk av bygningsmateriale og ta vare på materialer og detaljer ved riving.

  Karbondioksidutslippene under drift kan senkes i smarte hus

  Vel en fjerdedel av karbondioksidet som kan tilskrives byggesektoren, slippes ut når et bygg er tatt i bruk. Dette kalles "operational carbon" og består av alt karbondioksid som genereres for å dekke energibehovet ved drift, for eksempel for oppvarming, kjøling, belysning, ventilasjon og heiser. Her blir det gjort mye for å redusere klimapåvirkningen ved hjelp av smart teknologi og fornybar energi, som solceller på taket. Les gjerne vår artikkel om smarte hus.

  Innebygd karbondioksid er en stadig større utfordring

  Produksjonen av byggematerialer som betong og stål står for 11 % av karbondioksidutslippene. Derfor fokuserer byggebransjen mer og mer på såkalt "embodied carbon". Det omfatter alt karbondioksid som "bygges inn" i bygg og infrastruktur i konstruksjonsfasen, inkludert utslipp fra utvinning, produksjon, transport, oppføring og riving. Dessverre regner man med en økt mengde innebygd karbondioksid fremover på grunn av større byggevolumer. Blant tiltakene for kartlegging av innebygd karbondioksid og forbedringsmuligheter er "Embodied Carbon in Construction Calculator" (EC3), et verktøy som er utviklet av blant andre Skanska og Microsoft. Med dette verktøyet kan man måle det innebygde karbondioksidet i byggematerialer og dermed ta mer klimavennlige valg. En pådriver for mer klimavennlige byggematerialer er Carbon Leadership Forum.

  Proptech-nyetableringer viser vei mot en mer klimavennlig bransje

  Vi ser også en trend mot økt investering i nye proptech-bedrifter som har som mål å gjøre byggeprosessen mer effektiv, bærekraftig og sikker. Blant disse er bedrifter som benytter ny teknologi for å effektivisere byggeprosessen, for eksempel Toggle Construction, som har tatt i bruk roboter for å forhåndsmontere armeringsjern i betong. Nye materialer med lavere klimaavtrykk utvikles av blant andre Arqlite, som lager byggematerialer av resirkulert plast. Også iBinder Group er et eksempel på en proptech-bedrift som viser vei mot mer klimavennlig bygging.

  Oppsummering: Byggefirmaer tar flere viktige grep for å redusere sin klimapåvirkning, alt fra å fokusere på bærekraftig design til å innføre nye materialer og teknologier. Dette lover godt av mange grunner, med tanke på mengden karbondioksidutslipp som forårsakes av byggesektoren, og stadige strengere lovkrav og reguleringer på nasjonalt og globalt nivå.

  Slik fungerer iBinder

  Plattformen bygger på enkelhet og er en støtte gjennom hele livsløpet – fra planlegging til forvaltning.

  Slik fungerer iBinder

  Hvorfor iBinder?

  Vi tilbyr digital informasjonshåndtering som øker produktiviteten og reduserer miljøpåvirkningen i byggeprosjektet – fra tidlige stadier til forvaltning.

  Slik fungerer iBinder

  Sentralbord

  67 20 93 36

  Support

  67 20 93 37

  E-post

  support@ibinder.no

  Book en demo