Det gör byggbranschen för att möta klimatutmaningarna

Byggbranschen står inför en av de största utmaningarna i vår tid: Å ena sidan gör en växande global befolkning och en ökande urbanisering behovet av bostäder, infrastruktur och kommersiella byggnader större än någonsin. Å andra sidan ska man möta klimatutmaningarna och allt hårdare krav från EU, myndigheter och lagstiftare. Så vilka åtgärder vidtar man från byggföretagens sida?

Hållbar design och livscykelanalys blir krav

Allt fler byggnader och stadsdelar designas nu med hållbarhet i åtanke. Det gäller inte bara materialval och byggteknik utan även hur byggnader samverkar. Detta inkluderar allt från gröna tak och fasader, som kan minska en byggnads energibehov, till smarta energisystem som optimerar energianvändningen. Det finns exempel där man har integrerat allt från avfallshantering till energiproduktion för att skapa en hållbar livsmiljö. Nya stadsdelar kan designas för minskade behov av person- och godstransporter. 15-minutersstaden är ett idékoncept som har blivit vägledande för många moderna stadsplanerare.

Medvetna materialval och lågförbrukande byggnader viktiga ingredienser

Ofta krävs en livscykelanalys för att få bygglov vid uppförandet av nya byggnader, där klimat- och miljöpåverkan ingår. Genom kloka design- och materialval kan man skapa energieffektiva hus med låg förbrukning och där den energi som används är förnybar. Behovet av energi kan minskas genom att optimera byggnadsvolymer, orientering och klimatskal samt genom att välja energisnåla tekniska system. Man kan också medvetet återanvända byggmaterial och ta till vara material och detaljer vid rivning.

Koldioxidutsläppen under drift kan sänkas i smarta hus

En dryg fjärdedel av koldioxiden som kan hänföras till byggsektorn släpps ut när en byggnad har tagits i bruk. Det man kallar ”operational carbon” består av all koldioxid som genereras för att täcka energibehovet vid drift, som uppvärmning, kyla, belysning, ventilation och hissar. Här görs mycket för att minska klimatpåverkan genom smart teknik och förnybar energi, som solceller på taket. Läs gärna vår artikel om smarta hus.

Den inbyggda koldioxiden en växande utmaning

Produktionen av byggmaterial som betong och stål orsakar i sig 11% av koldioxidutsläppen, vilket gör att byggbranschen nu fokuserar allt mer på det som kallas ”embodied carbon”. Det innefattar all koldioxid som "byggs in" i byggnader och infrastruktur under dess konstruktionsfas. Detta inkluderar utsläpp från utvinning, tillverkning, transport, uppförande och rivning. Tyvärr räknar man med en ökad mängd inbyggd koldioxid framöver på grund av ökande byggvolymer. Bland initiativen för att kartlägga inbyggd koldioxid och driva på förbättringar finns ett verktyg kallat "Embodied Carbon in Construction Calculator" (EC3), utvecklat av bland andra Skanska och Microsoft. Med detta verktyg kan man mäta den inbyggda koldioxiden i byggmaterial och därmed göra mer klimatsmarta val. En ledande ställning i kampen för klimatsmartare byggmaterial har Carbon Leadership Forum.

Proptech-startups visar vägen mot en klimatsmartare industri

Det finns också en trend av ökande investeringar i proptech-startups som syftar till att göra byggprocessen mer effektiv, hållbar och säker. Exempel på detta inkluderar företag som använder ny teknik för att effektivisera byggprocessen, till exempel Toggle Construction som använder robotar för att förmontera armeringsjärn i betong. Nya material med lägre klimatavtryck tas fram av bland andra Arqlite, som gör byggmaterial av återanvänd plast. Även vi på iBinder Group är ett exempel på proptech-bolag som visar vägen mot en klimatsmartare byggnation.

Sammanfattningsvis tar byggföretagen ett antal viktiga steg för att minska sin klimatpåverkan, allt från att fokusera på hållbar design till att införa nya material och tekniker. Med tanke på vilken stor del av koldioxidutsläppen som orsakas av byggsektorn och allt strängare lagkrav och regleringar på nationell och global nivå är det en bra trend av många anledningar.

Tillbaka till kunskapsbank

Vill du se hur plattformen fungerar?

Så fungerar iBinder

Hur kan iBinder hjälpa dig?

iBinder är en molnbaserad plattform för informations- och dokumenthantering. Genom att samla människor kopplade till projekt och förvaltning av fastigheter på en gemensam arbetsyta ökar effektiviteten, administrationen minskar och avvikelserna reduceras. Dessutom blir de mer hållbara!

Vill du få hjälp att minska avfallsmängden?

Informationshantering för byggprojekt

Digital informationshantering som ökar produktivitet och minskar miljöpåverkan i ditt byggprojekt. Med iBinder minskas administration, avvikelser reduceras och samarbetet stärks.

Läs mer om informationshantering

Materialval & hållbarhet

Medvetna materialval höjer fastighetens värde och vi erbjuder marknadens ledande system för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi kan även hjälpa dig med din klimatdeklaration och klimatrapport.

Läs mer om materialval

Support

019-27 00 00

E-mail

support@ibinder.se

Hjälpcenter

Boka en demo