Klimatdeklaration för byggnader

Testa vår snabba och enkla lösning. Vi har stöd för Miljöbyggnad version 4.

Enkel och snabb klimatdeklaration

För att minska en byggnads klimatpåverkan under byggproduktionen infördes det i januari 2022 lagkrav på klimatdeklaration för alla nybyggnadsprojekt som söker bygglov.

Med vår nya tjänst kan du snabbt och enkelt få hjälp med att genomföra dina klimatdeklarationer. Genom Klimatmodulen kan dina projekts klimatpåverkan beräknas och redovisas med några knapptryck.

Nyfiken? Fyll i formuläret så hjälper vi dig att komma igång.

Kom igång direkt

Läs mer om vår sekretesspolicy

Skapa klimatrapporter i iBinders klimatmodul

Nästan inget extra jobb och ändå enkelt skapa en klimatrapport för en byggnad? Det låter nästan för bra för att vara sant men med vår nya klimatmodul är det möjligt!

Vi hjälper dig att efterleva regelverket. Genom vår nya klimatmodul kan projektens påverkan beräknas och redovisas i klimatdeklarationer och rapporter.

Klimatmodulen följer Boverkets krav på klimatdeklarationer för byggnader och indikator 15 i Miljöbyggnad 3.

 

Vad är en klimatdeklaration?
En klimatdeklaration är en redovisning av den beräknade klimatpåverkan som en byggnad orsakar.

Vad redovisas i en klimatdeklaration?
Klimatdeklarationen ska innehålla en redovisning av klimatpåverkan från byggskedet. Det innefattar:

- Byggprodukttillverkningen, transporter under byggproduktionsskedet samt bygg- och installationsprocessen.

- Klimatdeklarationen omfattar byggnadens samtliga bärande konstruktionsdelar, hela byggnadens klimatskärm och icke-bärande innerväggar.

Måste jag vara iBinder-kund för att kunna använda iBinders Klimatdeklaration?
Alla kan använda vår Klimatdeklaration. Fyll i formuläret ovan så hjälper vi dig.

Fördelar med iBinder och SundaHus

ÖKAD KVALITET

circle

Minskad risk att förlora information under och mellan olika skeden av fastighetens livscykel genom ett obrutet digitalt informationsflöde med godkännande flöde för efterfrågad miljö och klimatdata

EFFEKTIVISERING

circle

Möjliggöra effektivare samarbeten i byggprojekt där det är enkelt att hålla tidplan och budget såväl som projektspecifika, bolagsövergripande och lagstadgade miljömål

LAGEFTERLEVNAD

circle

Det ska vara lätt att göra rätt! Säkerställ efterlevnad av nuvarande och kommande miljökrav genom smart funktionalitet, som att spara ut lagstadgade klimatkalkyler med ett klick

HÅLLBARHET

circle

Ställa om till ett hållbart byggande! Förenkla arbetet med miljöcertifieringar samt integrera arbetet med EU:s taxonomi, klimatdeklarationer, energideklarationer och återbruk i byggprojektet

iBinder och SundaHus

Vi på iBinder och SundaHus har utvecklat klimatmodulen.

  • iBinder är Nordens ledande digitala plattform för informationshantering inom bygg- och fastighetsbranschen. Läs mer om iBinder 
  • SundaHus har Sveriges ledande miljödatabas med kvalitetssäkrad data om ~50 000 byggprodukter från
    ~5 000 varumärken. Läs mer om SundaHus

Fler av våra tjänster

Informationshantering

Digital informationshantering som ökar produktivitet och minskar miljöpåverkan i ditt byggprojekt. 

Läs mer

Upphandling

Med iBinder och SundaHus i upphandling blir det enkelt att ställa rätt miljökrav för att kunna jämföra anbud.

Läs mer

Hållbarhet & materialval

iBinder och SundaHus klimatrapport sparas ut från projektet inför klimatdeklarationen som krävs för bygglov

Läs mer

Support

019-27 00 00

E-mail

support@ibinder.se

Hjälpcenter

Boka en demo