• Slik kan avfallsmengden i bygge- og eiendomsbransjen reduseres ved hjelp av digitalisering

  Stadig flere engasjerer seg i miljøspørsmål, og interessen for å øke gjenvinningen og redusere avfallsmengden er stor.

  I 2020 genererte et av våre nordiske land 14,6 millioner tonn bygge- og riveavfall, og nesten alt kom fra bygge- og eiendomsbransjen. For å få bedre gjenvinning av materialer kreves det tiltak som støtter miljøarbeidet, og vår digitale samtid viser at vi er på rett vei. Digitaliseringen har gjort det lettere å finne ut hva man bør satse på ut fra et bærekraftsperspektiv, samtidig som effektiviteten på arbeidsplassen kan økes.

  Blant de nordiske landene ligger Sverige i forkant når det gjelder gjenvinning. Samtidig viser tall fra det svenske Naturvårdsverket at bare 22 % av det behandlede avfallet ble gjenvunnet. I 2020 ble det generert 14,6 millioner tonn bygge- og riveavfall, og den klart største mengden, 14,3 millioner tonn, kom fra byggebransjen. Det er imidlertid stor interesse for å kunne ta flere bærekraftige miljøvalg, både blant bedrifter og privatpersoner. Et viktig steg for å kunne prioritere tiltak som reduserer avfallsmengden, er bedriftenes mulighet til å føre statistikk og data over arbeidsinnsats og materialvalg.

  Bedre innsyn tydeliggjør hvilke satsinger som kreves

  Det finnes mange tiltak som leder miljøarbeidet i riktig retning. Digitaliseringen fremmer det mest vesentlige i byggebransjen: Å forbedre kommunikasjon og innsyn for lettere å kunne se hvilke tiltak som mangler for å styrke miljøarbeidet, og hvilke satsinger som har mest positiv og negativ innvirkning på miljøet. Dette omfatter både arbeidsinnsats og materialvalg.

  Gjenvinning og gjenbruk er også viktig. Muligheten til å føre statistikk og analysere data legger til rette for bærekraftige materialvalg helt fra starten. Dokumentasjon av materialvalg på kjemikalienivå gir dessuten kontroll over innholdet i et bygg over tid og synliggjør hvor bærekraftig eiendommen er. Dette er viktige forutsetninger å ha med seg under produksjon for å kunne jobbe effektivt ut fra et miljøperspektiv. Muligheten til å foreta mer nøyaktige beregninger ved innkjøp forhindrer dessuten feilkjøp, svinn og overforbruk med unødige produksjoner og leveranser som belaster miljøet.

  Tydelig oversikt reduserer kompleksiteten og øker effektiviteten

  Mange av arbeidsmomentene som tidligere krevde store ressurser, nullstilles også helt takket være digitaliseringen. Omfanget av papirdokumenter reduseres, og digitale møter erstatter unødvendige reiser. Den tydelige oversikten over data og produksjon bidrar i tillegg til mindre dobbeltarbeid. Standardiserte måter å jobbe på reduserer kompleksiteten og øker effektiviteten i prosjekter.

  Hos iBinder finner du en rekke digitale funksjoner og tjenester som forenkler informasjonshåndteringen og fremmer bærekraft i byggebransjen. Bevisste materialvalg og digitalisering øker verdien til en eiendom.

  Du kan lese mer her. 

  Slik fungerer iBinder

  Plattformen bygger på enkelhet og er en støtte gjennom hele livsløpet – fra planlegging til forvaltning.

  Slik fungerer iBinder

  Hvorfor iBinder?

  Vi tilbyr digital informasjonshåndtering som øker produktiviteten og reduserer miljøpåvirkningen i byggeprosjektet – fra tidlige stadier til forvaltning.

  Slik fungerer iBinder

  Sentralbord

  67 20 93 36

  Support

  67 20 93 37

  E-post

  support@ibinder.no

  Book en demo