• Sådan reduceres affaldsmængden i bygge- og ejendomsbranchen ved hjælp af digitalisering

  Flere og flere bekymrer sig om miljøet, og interessen for at øge genanvendelse og reducere vores affald er stor.

  I 2020 genererede et af de nordiske lande 14,6 mio. ton bygge- og nedrivningsaffald, hvor næsten alt kom fra bygge- og ejendomsbranchen. Vi har brug for tiltag, der støtter op om miljøarbejdet, for at kunne opnå større genanvendelse af materialer, og vores digitale tidsalder viser, at vi er på rette vej. Det bliver med digitalisering lettere at identificere, hvilke satsninger der skal foretages ud fra et bæredygtighedsperspektiv, og samtidig øges effektiviteten på arbejdspladsen.

  Blandt de nordiske lande er Sverige på forkant med hensyn til genanvendelse. Samtidig viser tal fra den svenske miljøstyrelse, at kun 22 % af det affald, der efterbearbejdes, bliver genanvendt. Der blev i 2020 genereret 14,6 mio. ton bygge- og nedrivningsaffald, og langt den største mængde, 14,3 mio. ton, kommer fra byggebranchen. Samtidig er der stor interesse blandt både virksomheder og private for at træffe mere bæredygtige miljøvalg. Virksomhedernes muligheder for at kunne lave statistik og registrere data om arbejdsindsats og materialevalg er et vigtigt skridt på vejen til at kunne prioritere indsatsen for at reducere affaldsmængderne.

  Forbedret indblik gør det tydeligt, hvilke satsninger der er brug for

  Der findes flere tiltag, der fører miljøarbejdet i den rigtige retning. Digitaliseringen fremmer det vigtigste i byggebranchen: Den forbedrer kommunikation og indblik og gør det dermed lettere at identificere, hvilke tiltag der er brug for i arbejdet med at styrke miljøarbejdet, og hvilke satsninger der har størst positiv og negativ miljøpåvirkning. Det gælder både arbejdsindsats og materialevalg.

  Genanvendelse og genbrug er også vigtige aspekter. Muligheden for at lave statistik og analysere data skaber forudsætninger for at træffe bæredygtige materialevalg allerede fra begyndelsen. Dokumentation af materialevalg på kemisk stof-niveau betyder også, at man altid ved, hvad en bygning indeholder, og hvor bæredygtig ejendommen er. Det er vigtige forudsætninger for at kunne arbejde effektivt i produktionen ud fra et miljøperspektiv. Muligheden for at lave mere nøjagtige beregninger ved indkøb nedsætter også risikoen for fejlkøb, svind og overforbrug på grund af unødvendige produktioner og leverancer, der skader miljøet.

  Et klart overblik reducerer kompleksiteten og øger effektiviteten

  Mange af de arbejdsopgaver, der tidligere var meget ressourcekrævende, er takket være digitaliseringen nu helt ressourceneutrale. Det drejer sig som i mange andre brancher f.eks. om, at papirdokumenter bliver overflødige, og at man med digitale møder undgår unødvendige rejser. Det klare overblik over data og produktion bidrager samtidig til at reducere dobbeltarbejde. Standardiserede arbejdsmetoder giver mindre kompleksitet og større effektivitet i projekterne.

  Du finder hos iBinder en række digitale funktioner og tjenester, der både forenkler informationshåndtering og fremmer bæredygtighed i byggebranchen. Værdien af fast ejendom øges med bevidste materialevalg og digitalisering.

  Her kan du læse mere.

  Sådan fungerer iBinder

  iBinder er en cloudbaseret platform, der hjælper bygge- og ejendomsbranchen med at blive bedre til at håndtere information og dokumentation om deres ejendomme

  Sådan fungerer iBinder

  Vil du se, hvordan platformen fungerer?

  Sådan fungerer iBinder

  Salg

  89 88 78 29

  Support

  89 88 78 30

  E-mail

  support@ibinder.dk

  Hjælpecenter

  Anmod om en demo