Så minskar digitalisering avfallsmängden i bygg- och fastighetsbranschen

Intresset för att öka återvinningen och minska vårt avfall är starkt i bygg- och fastighetsbranschen. Samtidigt återvanns endast 22 procent av Sveriges avfall år 2020. Att det krävs åtgärder som stöttar upp i miljöarbetet är tydligt, men vår digitala samtid visar att vi är påväg åt rätt håll. Genom digitaliseringen är det lättare att identifiera vilka satsningar som ska göras ur ett hållbarhetsperspektiv, samtidigt som effektiviteten på arbetsplatser kan ökas.

Siffror från Naturvårdsverket visar att Sverige genererade 14,6 miljoner ton bygg- och rivningsavfall under 2020. Det motsvarar 1,4 ton per person. Den absolut största mängden, 14,3 miljoner ton, kommer ifrån byggbranschen. Men av det avfall som slutbehandlades i Sverige 2020 materialåtervanns endast 22 procent. Samtidigt finns ett starkt intresse hos både företag och privatpersoner att göra fler hållbara miljöval. För att kunna prioritera insatser som ska minska avfallsmängderna är möjligheten för företag att kunna föra statistik och data över arbetsinsatser och materialval ett viktigt steg på vägen.

Förbättrad insyn tydliggör vilka satsningar som krävs

Det finns flera åtgärder som leder miljöarbetet i rätt riktning. Digitaliseringen främjar det mest väsentliga i byggbranschen: Att förbättra kommunikation och insyn för att lättare kunna identifiera vilka åtgärder som saknas i arbetet med att stärka miljöarbetet, samt vilka satsningar som har mest positiv och negativ påverkan på miljön. Detta innefattar både arbetsinsatser och materialval.

Återvinning och återbruk är också viktiga aspekter. Genom möjligheten att föra statistik och analysera data finns förutsättningar att göra hållbara materialval redan från start. Att dokumentera materialval på kemisk ämnesnivå ger också kontroll på innehållet i en byggnad över tid och tydliggör hur hållbar fastigheten är. Detta är viktiga förutsättningar att ha med sig vid produktion för att kunna arbeta effektivt ur ett miljöperspektiv. Möjligheten att föra noggrannare beräkningar vid inköp undviker även felköp, svinn och överkonsumtion med onödiga produktioner och leveranser som kostar på miljön.

Tydlig överblick minskar komplexitet och ökar effektivitet

Många av de arbetsmoment som tidigare krävt mycket resurser nollställs också helt tack vare digitaliseringen. Här återfinns, som i flera andra branscher, pappersdokument som utesluts och digitala möten som gör att onödiga resor helt uteblir. Den tydliga överblicken av data och produktion bidrar samtidigt till en minskad mängd dubbelarbete. Standardiserade sätt att arbeta minskar komplexiteten och ökar effektiviteten i projekten.

Hos iBinder hittar du en mängd digitala funktioner och tjänster med syftet att både förenkla informationshantering och främja hållbarhet i byggbranschen. Genom medvetna materialval och digitalisering höjs en fastighets värde.

Här kan du läsa mer: https://ibinder.com/sv/vart-erbjudande/hallbarhet/miljodata/

Tillbaka till kunskapsbank

Vill du få hjälp att minska avfallsmängden?

Effektivisera din digitala dokumenthantering

Med vår plattform för dokumenthantering blir ditt byggprojekt mer effektivt.

Läs mer

Medvetna materialval höjer fastighetens värde

Vi erbjuder marknadens ledande system för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen.

Läs mer

Support

019-27 00 00

E-mail

support@ibinder.se

Hjälpcenter

Boka en demo