• Derfor trenger vi flere kvinner i byggebransjen

  Byggebransjen er et av de mest mannsdominerte bransjene i Europa. Ifølge statistikk fra Eurostat er bare rundt 10 % av de ansatte kvinner, det vil si på nivå med Forsvaret og gruveindustrien.

  Hvorfor er det slik, og ser vi noen trend mot flere kvinner i bransjen?

  Tallene taler sitt tydelige språk

  I mange land utgjør kvinner mindre enn 10–20 % av den samlede arbeidsstyrken i byggebransjen. Dette gjelder spesielt for de mer tradisjonelt fysisk krevende yrkene i byggesektoren, for eksempel håndverkere og bygningsarbeidere. På andre områder i byggesektoren, som arkitektur, ingeniørkunst og prosjektledelse, kan andelen kvinner være noe høyere, men kjønnsfordelingen er fortsatt ujevn.

  Hvorfor er det viktig med flere kvinner innen bygg?

  Likestilling er et av de grunnleggende prinsippene i den europeiske pilaren for sosiale rettigheter, og dreier seg om at kvinner og menn skal behandles likt og ha like muligheter på alle områder – deltakelse på arbeidsmarkedet, ansettelsesvilkår og karriereutvikling. Det er mye som taler for mer likestilte arbeidsplasser:

  • Demokrati: Å fremme likestilling og inkludering er et grunnleggende prinsipp for et rettferdig og likeverdig samfunn. 
  • Mangfold og innovasjon: Forskning viser at mangfold i arbeidsstyrken, inkludert mellom kvinner og menn, leder til økt innovasjon og kreativitet. 
  • Bedre arbeidsmiljø: Forskning viser også at økt andel kvinner på arbeidsplassen kan lede til bedre kommunikasjon, konflikthåndtering og teamarbeid.
  • Bredere kompetansebase: Ved å tiltrekke seg flere kvinner til byggebransjen kan vi dra nytte av deres unike talenter, kunnskaper og erfaringer. 
  • Økonomisk vekst og produktivitet: Ved å utnytte potensialet til hele arbeidsstyrken og møte behovene til ulike kundesegmenter kan bransjen bli mer konkurransedyktig og bærbar.

  Hvordan skal vi lokke flere kvinner til bransjen?

  Her gjelder det å starte tidlig, å tiltrekke seg unge jenter til byggerelaterte aktiviteter og utdanning allerede i tidlig alder. Det kan handle om skoleprogrammer, workshoper og arrangementer som viser de mange mulighetene i bransjen. En annen mulighet, som allerede benyttes, er å løfte frem fremgangsrike kvinnelige forbilder innen bygg. Men fremfor alt gjelder det å utfordre kjønnsstereotypene – å prate om at yrker innen bygg ikke bare dreier seg om fysisk arbeid, men også omfatter design, ingeniørarbeid, prosjektledelse og andre profesjonelle roller.

  Eksempler på organisasjoner og prosjekter som fremmer kvinner innen bygg

  Det finnes mange eksempler på tiltak for å fremme likestilling og inkludering i byggebransjen. Her er noen:

  • Women in BIM er en organisasjon som har som mål å støtte kvinner som jobber med BIM, og få opp kvinneantallet i bransjen. Organisasjonen tilbyr nettverksmuligheter, mentorskap og utdanning.
  • London Crossrail-prosjektet har en policy for likestilling og inkludering som krever at alle entreprenører og underleverandører skal fremme likestilling og mangfold på arbeidsplassen.
  • Bechtel, et globalt ingeniør- og byggefirma, har et program som heter «Women@Bechtel», med mål om å fremme likestilling og inkludering i firmaet.
   Gjennom arrangementet Introduce a Girl to Engineering Day gir den svenske organisasjonen
  • Womengineer tusenvis av jenter mulighet til å besøke teknologiselskaper og utforske sin teknologiinteresse. Deres endelige mål er at det innen 2030 skal uteksamineres like mange kvinnelige ingeniører som mannlige.
  • The European Women In Construction & Engineering Awards er et årlig arrangement for å løfte frem kvinner som har gjort en innsats for likestilling innen byggebransjen og ingeniøryrket.

  Bevisstheten om behovet for økt likestilling og inkludering i byggebransjen har altså økt, og det er iverksatt mange tiltak for å lokke til seg og støtte kvinner innen sektoren. Likevel gjenstår det mye arbeid. Flere kvinner i byggebransjen kan lede til et mer inkluderende arbeidsmiljø, fremme innovasjon og kreativitet, forbedre arbeidsprosesser og bidra til økonomisk vekst. Med flere kvinner i bransjen kan vi bygge en sterkere og mer fremgangsrik byggesektor.

  Slik fungerer iBinder

  Plattformen bygger på enkelhet og er en støtte gjennom hele livsløpet – fra planlegging til forvaltning.

  Slik fungerer iBinder

  Hvorfor iBinder?

  Vi tilbyr digital informasjonshåndtering som øker produktiviteten og reduserer miljøpåvirkningen i byggeprosjektet – fra tidlige stadier til forvaltning.

  Slik fungerer iBinder

  Sentralbord

  67 20 93 36

  Support

  67 20 93 37

  E-post

  support@ibinder.no

  Book en demo