Därför behövs fler kvinnor i byggindustrin

Byggbranschen är en av de mest mansdominerade industrierna i Europa. Enligt statistik från Eurostat är det bara runt 10% av de anställda som är kvinnor, vilket är i nivå med försvaret och gruvindustrin. Varför är det så, och ser vi någon trend mot fler kvinnor i branschen?

Siffrorna talar sitt tydliga språk

I många länder utgör kvinnor mindre än 10-20% av den totala arbetskraften inom byggbranschen. Detta gäller särskilt för de mer traditionellt fysiskt krävande yrkena inom byggsektorn, som exempelvis hantverkare och byggnadsarbetare. Inom andra områden inom byggsektorn, som såsom arkitektur, ingenjörskonst och projektledning, kan andelen kvinnor vara något högre, men könsfördelningen är ändå ojämn.

Varför är det viktigt med fler kvinnor inom bygg?

Jämställdhet är en av grundprinciperna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och handlar om att kvinnor och män ska behandlas lika och ha lika möjligheter på alla områden - deltagande på arbetsmarknaden, anställningsvillkor och karriärutveckling. Det finns mycket som talar för mer jämställda arbetsplatser:

  • Demokratin: Att främja jämställdhet och inkludering är en grundläggande princip för ett rättvist och jämlikt samhälle. 
  • Mångfald och innovation: Forskning visar att mångfald i arbetsstyrkan, inklusive den mellan kvinnor och män, leder till ökad innovation och kreativitet. 
  • Bättre arbetsmiljö: Forskning visar också att en ökad närvaro av kvinnor på arbetsplatsen kan leda till förbättrad kommunikation, konflikthantering och lagarbete.
  • Bredare kompetensbas: Genom att attrahera fler kvinnor till byggbranschen kan vi dra nytta av deras unika talanger, kunskaper och erfarenheter. 
  • Ekonomisk tillväxt och produktivitet: Genom att utnyttja hela arbetskraftens potential och tillgodose behoven hos olika kundsegment kan branschen bli mer konkurrenskraftig och hållbar.

Hur ska man locka fler kvinnor till branschen?

Här gäller det att börja tidigt, att attrahera unga flickor till byggrelaterade aktiviteter och utbildning redan i tidig ålder. Det kan handla om skolprogram, workshops och evenemang som visar på de olika möjligheterna som finns inom branschen. En annan möjlighet, som redan används, är att lyfta fram framgångsrika kvinnliga förebilder inom bygg. Men framför allt gäller det att utmana könsstereotyperna – att prata om att yrken inom bygg inte bara handlar om fysiskt arbete utan också innefattar design, ingenjörskap, projektledning och andra professionella roller.


Exempel på organisationer och projekt som främjar kvinnor inom bygg

Det finns många exempel på initiativ för att främja jämställdhet och inkludering inom byggbranschen. Här är några:

  • Women in BIM är en organisation som syftar till att stödja kvinnor som arbetar med BIM och att öka antalet kvinnor i branschen. Organisationen erbjuder nätverksmöjligheter, mentorskap och utbildning.
  • London Crossrail-projektet har en policy för jämställdhet och inkludering som kräver att alla entreprenörer och underleverantörer ska främja jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen.
  • Bechtel, ett globalt ingenjörs- och byggföretag, har ett program som heter "Women@Bechtel" som syftar till att främja jämställdhet och inkludering inom företaget.
  • Genom eventet Introduce a Girl to Engineering day möjliggör svenska organisationen Womengineer att tusentals tjejer får besöka teknikföretag och utforska sitt teknikintresse. Deras slutgiltiga mål är att det 2030 ska examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga.
  • The European Women In Construction & Engineering Awards är ett årligt event för att lyfta fram kvinnor som gjort insatser för jämställdhet inom byggbranschen och ingenjörsyrket.

Medvetenheten har alltså ökat om behovet av ökad jämställdhet och inkludering inom byggbranschen, och många initiativ har startats för att locka och stödja kvinnor inom sektorn. Trots detta finns mycket arbete kvar att göra. Fler kvinnor i byggbranschen kan bidra till en mer inkluderande arbetsmiljö, främja innovation och kreativitet, förbättra arbetsprocesser och bidra till ekonomisk tillväxt. Med fler kvinnor inom branschen kan vi bygga en starkare och mer framgångsrik byggsektor.

Tillbaka till kunskapsbank

Vill du se hur plattformen fungerar?

Så fungerar iBinder

Hur kan iBinder hjälpa dig?

iBinder är en molnbaserad plattform för informations- och dokumenthantering. Genom att samla människor kopplade till projekt och förvaltning av fastigheter på en gemensam arbetsyta ökar effektiviteten, administrationen minskar och avvikelserna reduceras. Dessutom blir de mer hållbara!

Vill du få hjälp att minska avfallsmängden?

Informationshantering för byggprojekt

Digital informationshantering som ökar produktivitet och minskar miljöpåverkan i ditt byggprojekt. Med iBinder minskas administration, avvikelser reduceras och samarbetet stärks.

Läs mer om informationshantering

Materialval & hållbarhet

Medvetna materialval höjer fastighetens värde och vi erbjuder marknadens ledande system för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi kan även hjälpa dig med din klimatdeklaration och klimatrapport.

Läs mer om materialval

Support

019-27 00 00

E-mail

support@ibinder.se

Hjälpcenter

Boka en demo