• Derfor har vi brug for flere kvinder i byggebranchen

  Byggebranchen er en af de mest mandsdominerede industrier i Europa. Ifølge Eurostats statistikker er kun omkring 10 % af de ansatte kvinder, hvilket er på niveau med forsvars- og mineindustrien.

  Hvorfor er det sådan, og ser det ud til, at der kommer flere kvinder i branchen?

  Tallene taler for sig selv

  I mange lande udgør kvinder mindre end 10-20% af den samlede arbejdsstyrke i byggebranchen. Dette gælder især inden for de mere traditionelt fysisk krævende erhverv i byggesektoren, f.eks. håndværksydelser og bygge- og anlægsarbejde. I andre områder af byggesektoren, såsom arkitektur, ingeniørarbejde og projektledelse, er andelen af kvinder måske lidt højere, men kønsfordelingen er stadig ulige.

  Hvorfor er det vigtigt at have flere kvinder inden for byggeri?

  Ligestilling er et af kerneprincipperne i den europæiske støttesøjle for sociale rettigheder og indebærer ligebehandling og lige muligheder for kvinder og mænd på alle områder – deltagelse på arbejdsmarkedet, ansættelsesvilkår og karriereudvikling. Meget tyder på, at der er behov for mere ligestilling på arbejdspladserne:

  • Demokrati: Ligestilling og inklusion er grundlæggende principper i et retfærdigt og lige samfund.
  • Mangfoldighed og innovation: Forskning viser, at mangfoldighed i arbejdsstyrken, herunder mellem kvinder og mænd, fører til øget innovation og kreativitet.
  • Bedre arbejdsmiljø: Forskning viser også, at flere kvinder på arbejdspladsen kan føre til forbedret kommunikation, konflikthåndtering og samarbejde.
  • Bredere kompetencebase: Ved at tiltrække flere kvinder til byggebranchen kan vi drage nytte af deres unikke talenter, færdigheder og erfaringer.
  • Økonomisk vækst og produktivitet: Ved at udnytte arbejdsstyrkens fulde potentiale og opfylde behovene hos forskellige kundesegmenter kan industrien både blive mere konkurrencedygtig og bæredygtig.

  Hvordan tiltrækker man flere kvinder til branchen?

  Det er vigtigt at tiltrække unge piger til byggerelaterede aktiviteter og uddannelse fra en tidlig alder. Det kan f.eks. omfatte skoleprogrammer, workshops og events, der viser de forskellige muligheder i branchen. En anden mulighed, som allerede er i brug, er at fremhæve succesfulde kvindelige rollemodeller inden for byggeri. Men frem for alt handler det om at udfordre kønsstereotyper – italesætte, at jobmulighederne i byggebranchen ikke kun handler om fysisk arbejde, men også omfatter design, ingeniørarbejde, projektledelse og andre stillinger.

  Eksempler på organisationer og projekter, der fremmer kvinder inden for byggeri

  Der findes mange eksempler på initiativer, som skal fremme ligestilling og inklusion i byggebranchen. Her er nogle af dem:

  • Women in BIM er en organisation, der har til formål at støtte kvinder, som arbejder med bygningsinformationsmodellering, samt øge antallet af kvinder i branchen. Organisationen tilbyder netværksmuligheder, mentorordninger og uddannelse.
  • London Crossrail-projektet har en ligestillings- og inklusionspolitik, der kræver, at alle entreprenører og underleverandører fremmer ligestilling og mangfoldighed på arbejdspladsen.
  • Bechtel, en global ingeniør- og byggevirksomhed, står bag programmet "Women@Bechtel" og har ligeledes til formål at fremme ligestilling og inklusion i virksomheden.
  • På Introduce a Girl to Engineering Day i februar giver den svenske organisation Womengineer tusindvis af piger mulighed for at besøge ingeniørvirksomheder samt udforske deres interesse for ingeniørarbejde. Deres endelige mål er at uddanne lige så mange kvindelige som mandlige ingeniører inden 2030.
  • European Women In Construction & Engineering Awards er en årlig begivenhed, hvor arrangørerne anerkender kvinder, der har bidraget til ligestilling mellem kønnene inden for byggeri og ingeniørfag.

  Der er altså større bevidsthed omkring behovet for ligestilling og inklusion i byggebranchen, og der er blevet søsat mange initiativer for at tiltrække og støtte kvinder i sektoren. På trods af dette er der stadig meget arbejde forude. Flere kvinder i byggebranchen kan bidrage til et mere inkluderende arbejdsmiljø, fremme innovation og kreativitet, forbedre arbejdsprocesser og bidrage til økonomisk vækst. Med flere kvinder i branchen kan vi opbygge en stærkere og mere succesfuld byggesektor.

  Sådan fungerer iBinder

  iBinder er en cloudbaseret platform, der hjælper bygge- og ejendomsbranchen med at blive bedre til at håndtere information og dokumentation om deres ejendomme

  Sådan fungerer iBinder

  Vil du se, hvordan platformen fungerer?

  Sådan fungerer iBinder

  Salg

  89 88 78 29

  Support

  89 88 78 30

  E-mail

  support@ibinder.dk

  Hjælpecenter

  Anmod om en demo