• Slik styrkes sikkerheten i byggeprosjekter med digitale verktøy

  Sikkerhet i forbindelse med byggeprosjekter har kommet mer og mer i fokus de siste tiårene.

  Arbeidet er imidlertid langt fra sikkert, og bygningsarbeidere beveger seg i miljøer som kan være direkte livsfarlige uten riktig planlegging, sikre prosesser, gode arbeidsmetoder og beskyttelse. Digitale verktøy har skapt en revolusjon i byggebransjen, først og fremst innen informasjonshåndtering, men hvordan bidrar de digitale hjelpemidlene til sikkerheten på byggeplasser?

  Planlegging og visualisering med BIM forebygger problemer og risikoer

  En av de viktigste fordelene med digitale verktøy er muligheten til å bygge realistiske 3D-modeller og visualiseringer av et byggeprosjekt. Med BIM (Building Information Modeling) kan man skape en virtuell representasjon av bygget, inkludert strukturer, ledninger, ventilasjonssystemer og mye annet. Dette gir alle involverte et klart og tydelig bilde av hvordan prosjektet vil se ut og fungere når det er ferdig. Muligheten til å visualisere byggeprosjektet på forhånd gjør at man kan oppdage potensielle sikkerhetsproblemer eller risikoområder på et tidlig stadium. Det gir også bedre muligheter for å planlegge sikkerhetstiltak og gjøre endringer før byggeprosessen påbegynnes.

  Materialer og styrke kan optimaliseres

  Digitale verktøy spiller en viktig rolle når det gjelder materialvalg og styrkevurdering på byggeprosjektet, noe som er helt avgjørende når det gjelder sikkerheten. Gjennom tilgang til regelverk, databaser og simuleringer kan man velge riktige materialer og vurdere materialytelse og -styrke under ulike forhold. Man kan for eksempel benytte elementmetodeanalysen FEA (Finite Element Analysis) for å simulere hvordan materialene reagerer på belastning og temperaturendringer. I tillegg gir overvåking av byggdata og dokumenthåndtering mulighet for å sikre at riktige materialer benyttes, og at kvalitetskontrollen opprettholdes gjennom hele byggeprosessen. 

  Rett informasjon til rett person til rett tid

  Digitale verktøy spiller en viktig rolle for å lette og forbedre informasjonsflyten i sanntid. Ved hjelp av skybaserte plattformer og mobilapper kan alle involverte parter, som arkitekter, ingeniører, entreprenører og sikkerhetsansvarlige, få tilgang til statusoppdateringer, relevante dokumenter og tegninger når som helst og hvor som helst. Det sikrer at alle har den nyeste informasjonen og kan ta gode avgjørelser for å opprettholde sikkerheten. Man kan også sende automatiske varsler til relevante parter når det oppstår akutte sikkerhetsrelaterte problemer eller forandringer. Det kan være alt fra å advare mot farlige forhold på arbeidsplassen til å informere om endringer i tidsplaner eller leveranser.

  Overvåking øker sikkerheten på byggeplassen

  Med digitale verktøy kan en byggherre overvåke arbeidsplassen og forbedre sikkerheten for personalet. Man kan for eksempel installere IoT-sensorer og overvåkingssystemer på byggeplassen. Disse sensorene kan fange opp farlige forhold som høye lydnivåer, farlige gasser, temperaturendringer og bevegelser. Signalene analyseres i sanntid, og hvis det blir oppdaget en farlig situasjon, kan systemet automatisk sende advarsler til arbeidslaget og de sikkerhetsansvarlige. Dermed kan man reagere raskt og iverksette tiltak. Overvåking kan dessuten avdekke tyveri av materialer og verktøy, som også medfører risiko, ikke minst økonomisk.

  Automatisering og robotikk tar over tunge og farlige operasjoner

  Automatisering og robotikk spiller en stadig større rolle i byggebransjen, selv om vi fortsatt befinner oss i en tidlig utviklingsfase. Disse teknologiene kan lette eller ta over oppgaver som er farlige eller risikofylte for mennesker, og redusere risikoen for skader og ulykker på arbeidsplassen. Droner kan for eksempel benyttes for å inspisere bygg og oppdage eventuelle strukturelle problemer eller skader. Dette minsker risikoen for at arbeidere må klatre opp i farlige høyder for inspeksjon. Sveiseroboter kan øke presisjonen og redusere risikoen for skader, spesielt i vanskelige miljøer.

  Oppsummering: Digitale hjelpemidler og verktøy gjør at mange sikkerhetsproblemer kan håndteres på en god måte, både på planleggingsstadiet og under byggeprosessen. Informasjonsdeling, modellering og overvåking ved hjelp av digitale hjelpemidler forenkler sikkerhetsarbeidet og reduserer risikoen for ulykker. Vi befinner oss i begynnelsen av en spennende utvikling i bransjen!

  Slik fungerer iBinder

  Plattformen bygger på enkelhet og er en støtte gjennom hele livsløpet – fra planlegging til forvaltning.

  Slik fungerer iBinder

  Hvorfor iBinder?

  Vi tilbyr digital informasjonshåndtering som øker produktiviteten og reduserer miljøpåvirkningen i byggeprosjektet – fra tidlige stadier til forvaltning.

  Slik fungerer iBinder

  Sentralbord

  67 20 93 36

  Support

  67 20 93 37

  E-post

  support@ibinder.no

  Book en demo