Så höjs säkerheten i ditt byggprojekt med digitala verktyg

Säkerhet i samband med byggprojekt har de senaste årtiondena satts allt mer i fokus. Men arbetet är långt ifrån säkert och byggarbetare rör sig i miljöer som kan vara direkt livsfarliga utan rätt planering, säkra processer, arbetssätt och skydd. Digitala verktyg har inneburit en revolution i byggbranschen, framför allt inom informationshanteringen, men hur bidrar de digitala hjälpmedlen till säkerheten på våra byggarbetsplatser?

Planering och visualisering med BIM förebygger problem och risker

En av de främsta fördelarna med digitala verktyg är möjligheten att skapa realistiska 3D-modeller och visualiseringar av byggprojektet. Med BIM (Building Information Modeling) kan man skapa en virtuell representation av byggnaden, inklusive dess strukturer, ledningar, ventilationssystem och mycket mer. Detta ger alla inblandade en klar och tydlig bild av hur projektet kommer att se ut och fungera när det är färdigt. Genom att kunna visualisera byggprojektet i förväg kan man upptäcka potentiella säkerhetsproblem eller riskområden i ett tidigt skede. Detta möjliggör också förbättrad planering av säkerhetsåtgärder och ger möjlighet att göra ändringar innan byggprocessen påbörjas.

Material och hållfasthet kan optimeras

Digitala verktyg spelar en viktig roll när det gäller materialval och hållfasthetsbedömning inom byggprojekt, vilket är A och O när det gäller säkerheten. Genom tillgång till regelverk, databaser och simuleringsmöjligheter kan man välja rätt material och bedöma deras prestanda och hållfasthet under olika förhållanden. Man kan till exempel använda FEA (Finita elementanalys) för att simulera hur materialen reagerar på belastning och temperaturförändringar. Dessutom möjliggör övervakning av byggdata och dokumenthantering att man kan säkerställa att rätt material används och att kvalitetskontrollen upprätthålls genom hela byggprocessen. 

Rätt information till rätt person vid rätt tidpunkt

Digitala verktyg spelar en viktig roll för att underlätta och förbättra informationsflödet i realtid. Genom att använda molnbaserade plattformar och mobila applikationer kan alla inblandade parter, såsom arkitekter, ingenjörer, entreprenörer och säkerhetsansvariga, få tillgång till statusuppdateringar, relevanta dokument och ritningar när som helst och var som helst. Detta säkerställer att alla har den senaste informationen och kan fatta bra beslut för att upprätthålla säkerheten. Man kan också skicka automatiska notiser till relevanta parter när det uppstår akuta säkerhetsrelaterade problem eller förändringar. Det kan vara allt från att varna för farliga förhållanden på arbetsplatsen till att informera om ändringar i scheman eller leveranser.

Övervakning ökar säkerheten på byggarbetsplatsen

Med digitala verktyg kan en byggherre övervaka arbetsplatsen och förbättra säkerheten för sin personal. Till exempel kan man installera IoT-sensorer och övervakningssystem på byggarbetsplatsen. Dessa sensorer kan detektera farliga förhållanden som höga ljudnivåer, farliga gaser, temperaturförändringar och rörelser. Signalerna analyseras i realtid och om en farlig situation upptäcks kan systemet automatiskt skicka varningar till arbetslaget och säkerhetsansvariga. Detta gör det möjligt att agera snabbt och vidta åtgärder. Självklart kan man även med övervakning upptäcka stölder av material och verktyg, vilket också innebär risker, inte minst ekonomiska.

Automatisering och robotik tar över tunga och farliga moment

Automatisering och robotik spelar en allt större roll inom byggbranschen, även om vi där befinner oss i en tidig utvecklingsfas. Dessa teknologier kan underlätta eller ta över uppgifter som är farliga eller riskfyllda för människor och minska risken för skador och olyckor på arbetsplatsen. Exempelvis kan drönare användas för att inspektera byggnader och upptäcka eventuella strukturella problem eller skador. Detta minskar risken för att arbetare måste klättra upp på farliga höjder för inspektion. Svetsrobotar kan höja precisionen och minska skaderisken, speciellt i svåra miljöer.

Sammanfattningsvis innebär digitala hjälpmedel och verktyg att många säkerhetsproblem kan hanteras på ett bra sätt, både i planeringsstadiet och under byggprocessen. Informationsdelning, modellering och övervakning med digitala hjälpmedel underlättar säkerhetsarbetet och minskar risken för olyckor. Vi befinner oss i början av en spännande utveckling för branschen!

Tillbaka till kunskapsbank

Vill du se hur plattformen fungerar?

Så fungerar iBinder

Hur kan iBinder hjälpa dig?

iBinder är en molnbaserad plattform för informations- och dokumenthantering. Genom att samla människor kopplade till projekt och förvaltning av fastigheter på en gemensam arbetsyta ökar effektiviteten, administrationen minskar och avvikelserna reduceras. Dessutom blir de mer hållbara!

Vill du få hjälp att minska avfallsmängden?

Informationshantering för byggprojekt

Digital informationshantering som ökar produktivitet och minskar miljöpåverkan i ditt byggprojekt. Med iBinder minskas administration, avvikelser reduceras och samarbetet stärks.

Läs mer om informationshantering

Materialval & hållbarhet

Medvetna materialval höjer fastighetens värde och vi erbjuder marknadens ledande system för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi kan även hjälpa dig med din klimatdeklaration och klimatrapport.

Läs mer om materialval

Support

019-27 00 00

E-mail

support@ibinder.se

Hjälpcenter

Boka en demo