• Slik holder du deg à jour med byggeforskrifter og regler

  Å ha kontroll på gjeldende byggeforskrifter og regler til enhver tid er en konstant utfordring, men også en nødvendighet for profesjonelle aktører i byggebransjen, som byggeledere, prosjektledere og arkitekter.

  Construction Site

  I denne artikkelen ser vi på hvorfor det er så viktig å overholde forskrifter og regler, og hvordan vi i byggebransjen kan holde oss oppdaterte på disse, også fra et europeisk perspektiv. 

  Viktigheten av å overholde forskrifter og regler 

  Overholdelse av byggeforskrifter og regler er ikke bare et spørsmål om å følge loven. Det handler om å bygge sikkert, miljøvennlig og smart. Hvis du ikke følger disse reglene, kan det føre til problemer som rettslige tiltak, sikkerhetsrisikoer og forsinkelser i byggeprosjektet. Det er mange grunner til å overholde dem:

  • Personlig og allmenn sikkerhet: Byggeforskrifter og regler er laget for å beskytte menneskers liv og helse. De sikrer at bygninger er trygge å bo, jobbe og oppholde seg i. Manglende overholdelse av disse normene kan føre til farlige situasjoner, for eksempel kollaps av strukturer eller brann i elektriske anlegg.
  • Jobbsikkerhet: Forskriftene og reglene sikrer også at byggeplasser er trygge for arbeiderne. Ved å følge dem reduserer du risikoen for ulykker under byggingen.
  • Unngå bøter og rettslige tiltak: Brudd på byggeforskrifter kan resultere i bøter, rettslige prosesser og i verste fall fengselsstraff. Det kan også føre til at byggetillatelser blir trukket tilbake, eller at prosjekter stoppes.
  • Ansvar og tillit: Profesjonelle aktører som følger reglene, opprettholder sitt gode omdømme og troverdighet i bransjen. Det bidrar til å bygge tillit hos kunder og samarbeidspartnere.
  • Langsiktig kvalitet: Normene sikrer at bygninger er bærekraftige og energieffektive og holder høy kvalitet. Dette reduserer behovet for dyre reparasjoner og renoveringer i fremtiden.
  • Miljøpåvirkning: Regler omfatter ofte aspekter av miljøvennlig bygging, noe som reduserer bygningers miljøfotavtrykk og fremmer bærekraftig utvikling.
  • Kostnadseffektivitet: Ved å følge normene fra starten av unngår du kostbare endringer og forsinkelser. Det gir mer forutsigbare og effektive byggeprosesser.
  • Forsikrings- og garantiaspekter: Bygninger som er oppført i henhold til gjeldende forskrifter og regler, er lettere å forsikre, og det reduserer risikoen for at forsikringskrav blir avvist på grunn av manglende overholdelse.

  Hvilke regelverk finnes?

  Det finnes både nasjonale og internasjonale regelverk. I noen tilfeller er de bindende, men ikke alltid. Det finnes normer som tilpasses på tvers av flere europeiske land, noe som bidrar til å forenkle og harmonisere byggeprosesser. Her er noen av de viktigste:

  • Eurokoder (EN 1990 til EN 1999) er en serie standarder som gir retningslinjer for beregning og utforming av byggekonstruksjoner. Eurokoder benyttes som referansestandarder for byggdesign i hele EU og i mange andre europeiske land. De fungerer som felles tekniske spesifikasjoner og bidrar til å forenkle internasjonal handel og samarbeid i byggebransjen.
  • Energieffektivitetsdirektivet (EED) har som formål å fremme energieffektivitet i EU for å redusere energiforbruket og karbondioksidutslippene. Det omfatter krav til energieffektivitet i nye bygg og ved større renoveringer av eksisterende bygg.
  • Byggevareforordningen (CPR) fastsetter regler for markedsføring av byggevarer i EU. Den har som formål å sikre at informasjonen om ytelse er pålitelig og sammenlignbar, noe som fremmer fri bevegelse av byggevarer innen EU. CPR påvirker alle bedrifter som produserer eller selger byggematerialer i EU, fordi bedriftene må oppfylle visse standarder og benytte CE-merking for å vise at produktene deres oppfyller EU-krav.
  • BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)
   er en britisk standard, men dens prinsipper og praksis har spredt seg over hele Europa. Det er en ledende og omfattende metode for å vurdere og sertifisere bygningers bærekraft.

  Disse normene og reglene spiller en sentral rolle i formingen av byggebransjen i Europa, fremmer innovasjon, sikkerhet og bærekraft og sikrer at byggeprosesser er konsekvente og av høy kvalitet over hele kontinentet. I tillegg har hvert enkelt land sine egne lover og regler, som ofte er tilpasninger av ovennevnte regelverk.

  Hvordan holder jeg meg oppdatert?

  Det krever et aktivt engasjement å holde seg à jour med gjeldende forskrifter og regler til enhver tid. Det finnes mange informasjonskilder og måter å holde seg oppdatert på:

  • Regelmessig besøk på myndighetenes nettsteder.
  • Abonnement på nyhetsbrev og deltakelse på informasjonsmøter.
  • Aktiv deltakelse i bransjeorganisasjoners aktiviteter og arrangementer.

  Det finnes også digitale verktøy som hjelper deg å overholde forskrifter og regler:

  • Online-databaser som lagrer og oppdaterer byggelovgivning.
  • Mobilapper som gir rask tilgang til regler og forskrifter.
  • Programvare for designsamsvar som integrerer byggeforskrifter i designprosessen.
   Bruken av digitale verktøy og databaser er uvurderlig for å finne frem i den komplekse mengden av byggeforskrifter og regler. Disse verktøyene tilbyr tilpassbare oppdateringer, mulighet til å søke etter spesifikke regler, og ofte tilgang til historiske data.
  • Publikasjoner og tidsskrifter er også en rik kilde til informasjon. De inneholder ikke bare oppdateringer om lovendringer, men også analyser, casestudier og ekspertkommentarer som kan hjelpe deg å forstå og tilpasse reglene i praksis.

  Alle ansatte bør være informert om hva som gjelder

  For å sikre overholdelse av forskrifter og regler er det viktig at organisasjoner utvikler og opprettholder interne retningslinjer og rutiner. Disse bør omfatte regelmessig gjennomgang av lover og regler, opplæringsprogrammer for personalet samt etablering av dedikerte roller for overvåking av overholdelse. Noen tips:

  • Planlegg regelmessig personalopplæring om nye og oppdaterte normer.
  • Opprett interne sjekklister og retningslinjer for prosjektsamsvar.
  • Benytt compliance-programvare for å spore og rapportere overholdelse.


  Aktiv deltakelse er helt avgjørende

  Det kreves et personlig engasjement for å holde kunnskaper og kompetanse ved like, for eksempel følge med på bransjenyheter, delta i ulike fora og engasjere seg i opplæringsprogrammer. Aktiv deltakelse i etableringen og oppdateringen av regler er ikke bare viktig for å holde seg informert, men også for å påvirke fremtidig lovgivning. Dette kan være å delta i offentlige samråd, arbeidsgrupper og samarbeid med bransjeorganisasjoner.

  For å oppsummere, så er det viktig å holde seg oppdatert på gjeldende byggeforskrifter og regler for å kunne overholde disse og lykkes med byggeprosjekter, store som små. Dette krever en proaktiv innstilling og en kombinasjon av ulike strategier og verktøy. På den måten kan vi i bransjen være sikre på at vi ikke bare oppfyller gjeldende lovkrav, men også bidrar til å skape tryggere og mer bærekraftige og effektive byggeprosjekter. Det kan i tillegg være en viktig del av vår personlige kompetanseutvikling.

  Plattformen vår utvikler seg og forbedres kontinuerlig! Les mer om våre siste oppdateringer

  Produktoppdateringer

  Vil du se hvordan plattformen fungerer?

  Slik fungerer iBinder

  Sentralbord

  67 20 93 36

  Support

  67 20 93 37

  E-post

  support@ibinder.no

  Book en demo