• Slik gjør historien bygge- og eiendomsbransjen mer bærekraftig

  For å takle stramme tidsrammer og budsjetter tyr bygge- og eiendomsforetak i stadig større grad til dataanalyse.

  Ved å utnytte data håper flere å kunne levere prosjekter mer effektivt. Det krever imidlertid at man løser utfordringene som bygge- og eiendomsbransjens manuelle administrasjon ikke klarer å håndtere. En del av løsningen ligger i digitale verktøy for informasjonshåndtering.

  For å få opp effektiviteten i bygge- og eiendomsbransjen må systematikken forbedres. Dette sier et av Nordens ledende bygge- og anleggsselskap, Peab, som i et felles forskningsprosjekt med Luleå Tekniska Universitet har utviklet støtte til byggevirksomheter slik at disse enkelt kan bruke erfaringer fra tidligere gjennomførte prosjekter. Fordelene ved å kunne se tilbake på data er mange, blant annet:

  • Historiske data kan hjelpe byggeforetak å forbedre prestasjonene og levere prosjekter mer effektivt.
  • Når tidsplaner og materialbruk fra tidligere bygg er tilgjengelige, kan prosessen korrigeres for å unngå ineffektivitet før det er for sent.
  • Dataene kan brukes til å spore prosjekter, planlegge ressurser og fakturere kunder.


  Data er på mange måter livsnerven i bygge- og eiendomsforetak. I en bransje som er under press for å fullføre prosjekter innenfor tidsrammen, øke fokuset på bærekraft og gjøre mer med mindre ressurser, blir data ofte sett på som en nøkkelfaktor for effektivitet. På samme tid er det en utfordring å håndtere den voksende datamengden.

  Grunnen til at datavolumene har økt så markant, er den raske teknologiutviklingen. Bedrifter benytter seg av sensorer, droner og mobile enheter der data er spredt over flere ulike programvareplattformer og blir ustrukturerte og vanskelige å håndtere. Det som likevel har gjort data tilgjengelig og til et ledd i utviklingsarbeidet, er den pågående digitaliseringen i bransjen. De digitale verktøyene for å håndtere data og statistikk er nærmest uunnværlige i mange sammenhenger:

  • For å samle inn, rense og forbedre data. Et tidkrevende arbeid som er nesten umulig å utføre manuelt.
  • Ofte er dataene spredt blant flere teammedlemmer, noe som gjør det vanskelig å få tilgang til dem for behandling. Ved hjelp av et digitalt verktøy kan du enkelt styre informasjonen og gjøre den tilgjengelig basert på ulike roller i et prosjekt.
  • Byggdata er ofte sensitive fordi de kan avsløre viktig informasjon om et prosjekts byggeplan eller budsjett. Dette blir en utfordring når data skal deles over et komplekst nettverk av kunder, ansatte og partnere. Med et digitalt byggverktøy blir datahåndteringen i byggebransjen bærekraftig, tilgjengelig og fleksibel i stedet for kompleks og krevende.


  Byggeforetak som implementerer effektive metoder for datastyring, får de nødvendige forutsetningene for å forbedre prosjektledelsen og i siste instans levere bedre resultater for kundene. iBinder tilbyr digital informasjonshåndtering som øker produktiviteten og reduserer miljøpåvirkningen i byggeprosjekter – fra tidlige stadier til forvaltning. Du får den nødvendige funksjonaliteten for å håndtere og effektivisere alle typer prosjekter, uansett størrelse og kompleksitet. Du kan lese mer her.

  Slik fungerer iBinder

  Plattformen bygger på enkelhet og er en støtte gjennom hele livsløpet – fra planlegging til forvaltning.

  Slik fungerer iBinder

  Hvorfor iBinder?

  Vi tilbyr digital informasjonshåndtering som øker produktiviteten og reduserer miljøpåvirkningen i byggeprosjektet – fra tidlige stadier til forvaltning.

  Slik fungerer iBinder

  Sentralbord

  67 20 93 36

  Support

  67 20 93 37

  E-post

  support@ibinder.no

  Book en demo