• Så gör historien bygg- och fastighetsbranschen mer hållbar

  För att lyckas med att hålla allt snävare tidsramar och budgetar vänder sig bygg- och fastighetsföretag i allt större utsträckning till dataanalys.

  Genom att utnyttja data hoppas fler kunna leverera mer effektivt i projekten. Men för att lyckas med det finns utmaningar som bygg- och fastighetsbranschens manuella administration inte håller måttet för. En del av lösningen ligger i digitala verktyg för informationshantering.

  För att öka effektiviteten i bygg- och fastighetsbranschen måste systematiken öka. Detta påvisar Peab och LTU som i forskning tagit fram stöd till byggverksamheten för att enkelt kunna återkoppla från tidigare gjorda projekt. Fördelarna som kommer med att kunna titta tillbaka på data är många, bland annat:

  • Genom att titta på data kan byggföretag förbättra sina prestationer och leverera projekt mer effektivt.
  • När tidigare byggens tidsplaner och materialanvändning finns tillgänglig kan processen korrigeras för att undvika ineffektivitet innan det är för sent.
  • Data kan spåra projekt, schemalägga resurser och fakturera kunder.

   

  Data är på många sätt bygg- och fastighetsföretagens livsnerv. I en bransch pressad av att färdigställa projekt i tid, etablera ett genomgående ökat hållbarhetsfokus och lyckas göra mer med mindre ses data ofta som en nyckelfaktor för effektiviteten. Samtidigt är den ökande datamängden en utmaning att hantera.

  Anledningen till att datavolymerna har ökat exceptionellt bottnar i den snabba teknikutvecklingen. Företag använder sig av sensorer, drönare och mobila enheter där data, utspridd över flera olika programvaruplattformar, blir ostrukturerad och svår att hantera. Vad som trots allt gjort data till en tillgänglighet och ett led i utvecklingsarbetet är den pågående digitaliseringen i branschen. De digitala verktygen för att hantera data och statistik kommer väl till pass vid flera tillfällen.

  • För att samla in, rengöra och förbereda data. Ett tidskrävande arbete som blir nästintill omöjligt att genomföra manuellt.
  • Ofta är datan även utspridd över flera teammedlemmar, vilket gör det svårt att komma åt och hantera. Med hjälp av ett digitalt verktyg kan ni enkelt styra och tillgängliggöra information utifrån projektens olika roller.
  • Byggdata är ofta mycket känslig eftersom den kan avslöja kritisk information om ett projekts byggplan eller budget. Något som blir en utmaning när data ska delas över ett komplext nätverk av kunder, anställda och partners. Genom ett digitalt byggverktyg blir datahantering i byggbranschen hållbart, tillgängligt och smidigt istället för en komplex och krävande uppgift.


  De byggföretag som implementerar effektiva metoder för datastyrning når förutsättningarna för att förbättra projektledningen och i slutändan leverera bättre resultat för sina kunder. iBinder erbjuder digital informationshantering som ökar produktivitet och minskar miljöpåverkan i ditt byggprojekt – från tidiga skeden till förvaltning. Här finns den funktionalitet som krävs för att klara av och effektivisera alla typer av projekt genom hela en fastighets livscykel. Här kan du läsa mer.

  Vår plattform utvecklas och förbättras ständigt! Läs mer om våra senaste uppdateringar

  Produktuppdateringar

  Vill du se hur plattformen fungerar?

  Så fungerar iBinder

  Support

  019-27 00 00

  E-mail

  support@ibinder.se

  Hjälpcenter

  Boka en demo