AI viser veien til fremtidens byggebransje

AI og dens påvirkning på samfunnet er kanskje det heteste samtaleemnet akkurat nå. Mange føler uro over den raske teknologiske utviklingen, men samtidig er mulighetene store. I byggebransjen er datainnsamling og automatisering blitt en viktig og integrert del av prosjekter. Digitalisering har mange fordeler, og aller best blir det når menneske og AI jobber sammen. Her er noen av fordelene:

Generativ AI som støtte i design, planlegging og prosjektering

Generativ AI er en kunstig intelligens som ut fra treningsdata kan skape nytt innhold, for eksempel tekst, musikk eller bilder. En slik AI kan, avhengig av for eksempel materialer, budsjett, miljøkrav og byggeplassens topografi, hjelpe arkitekter og prosjektledere med design, byggtegninger og prosjektplanlegging. AI kan også brukes til å simulere og optimalisere energibruken i en bygning ved å analysere form, orientering, isolering, vinduer og oppvarmingssystem. Sist, men ikke minst, er AI integrert i mange BIM-systemer som støtte for 3D-modellering, styrkeberegninger og kvalitetskontroll.

Sikrere og mer effektiv på byggeplassen

Selv om et bygg i høyeste grad er en fysisk arbeidsplass, finnes det mange situasjoner der AI kan bistå byggeledere og plassjefer. Det gjelder ikke minst logistikken rundt leveranser av byggematerialer og planleggingen av byggets ulike deler. Dette kan gi store besparelser, takket være kortere oppsettingstider. Sikkerhet er et relativt nytt område der AI har vist seg å være effektiv. Gjennom videoovervåking kan AI oppdage sikkerhetsrisikoer og flagge farlige arbeidsforhold for å forhindre ulykker. AI kan dessuten brukes til å gi personalet personlig tilpasset opplæring. 

Prediktivt forvaltningsarbeid og vedlikehold med AI

Alle som har drevet med forvaltning av bygninger, vet at det er mye data å holde styr på og kompliserte regelverk. Her kan generativ AI bidra ved hjelp av løpende analyse av data fra sensorer og inspeksjoner, og forutsi når vedlikehold og tiltak vil være nødvendige, både på kort og lang sikt. Dette øker effektiviteten og sikkerheten, samtidig som det reduserer kostnadene. AI kan også hjelpe til med styringen av ventilasjons-, oppvarmings- og belysningssystemer for å øke komforten og få ned kostnadene.

Maskinlæring – en forutsetning for et vellykket resultat

Disse eksemplene viser hvordan generativ AI kan bidra til å forbedre effektiviteten, holdbarheten og fleksibiliteten i byggebransjen. Men grunnlaget for all AI er maskinlæring. Systemene må lære data, regler og mønstre under tilsyn av personer som er eksperter på sitt respektive område. Her gjenstår det fortsatt mye å gjøre for at teknologien skal oppnå sitt fulle potensial. Med fortsatt teknologisk utvikling og integrering av AI i bransjen kommer vi nok til å se flere og mer sofistikerte bruksområder i tiden som kommer.

Tilbake til kunnskapsbank

Vil du se hvordan plattformen fungerer?

Slik fungerer iBinder

Hva gjør iBinder?

iBinder er en skybasert plattform for informasjons- og dokumenthåndtering. Ved å samle alle involverte i bygg- og eiendomsprosjekter i et felles arbeidsområde øker du effektiviteten samtidig som du får mindre administrasjon og færre avvik. I tillegg blir prosjektene mer bærekraftige!

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe deg?

Informasjonshåndtering for byggeprosjekter

Vi tilbyr digital informasjonshåndtering som øker produktiviteten og reduserer miljøpåvirkningen i byggeprosjektet – fra tidlige stadier til forvaltning.

Les mer her

Bevisste materialvalg øker eiendommens verdi

Vi tilbyr markedets ledende system for bevisste materialvalg innen bygg- og eiendomsbransjen. Hos oss får du full støtte til å foreta bevisste materialvalg for på best mulig måte å unngå produkter med farlige stoffer samt å dokumentere produktvalget.

Les mer her

Sentralbord

67 20 93 36

Support

67 20 93 37

E-post

support@ibinder.no

Book en demo