AI visar vägen till framtidens byggbransch

AI och hur det påverkar vårt samhälle är kanske det hetaste samtalsämnet just nu. Många oroar sig för den snabba tekniska utvecklingen, men samtidigt är möjligheterna stora. I byggbranschen har datainsamling och automatisering blivit en viktig och integrerad del av projekten. Det finns många fördelar med digitalisering och allra bäst blir det när människa och AI jobbar ihop, här listar vi några av dem!

Generativ AI som stöd i design, planering och projektering

Generativ AI brukar man kalla den sortens AI som utifrån träningsdata kan skapa nytt innehåll, som till exempel text, musik eller bilder. En sådan AI kan utifrån givna förutsättningar som material, budget, miljökrav och byggplatsens topografi hjälpa arkitekter och projektledare med design, byggritningar och projektplanering. Man kan även använda AI till att simulera och optimera energianvändningen i en byggnad genom att analysera form, orientering, isolering, fönster och uppvärmningssystem. Sist men inte minst finns AI integrerat i många BIM-system som stöd för 3D-modellering, hållfasthetsberäkningar och kvalitetskontroll.

Effektivare och säkrare på byggarbetsplatsen

Även om ett bygge är en i högsta grad fysisk arbetsplats, finns det många tillfällen då en AI kan hjälpa byggledare och platschefer. Inte minst gäller det logistiken kring leveranser av byggmaterial och planeringen av byggets olika moment. Det kan bli stora besparingar tack vare minskade ställtider. Säkerhet är ett relativt nytt område där AI har visat sig effektivt. Genom videoövervakning kan en AI upptäcka säkerhetsrisker och flagga farliga arbetsmoment för att förhindra olyckor. AI kan även användas för att utbilda personalen på ett personligt och anpassat sätt. 

Prediktiv förvaltning och underhåll med AI

Alla som har sysslat med förvaltning av byggnader vet att det är mycket data att hålla reda på och snåriga regelverk. Här kan generativ AI hjälpa till genom att löpande analysera data från sensorer och inspektioner och förutsäga när underhåll och åtgärder kommer behövas, både på kort och lång sikt. Detta höjer effektiviteten och säkerheten samtidigt som det minskar kostnaderna. AI kan också hjälpa till med styrningen av ventilations-, uppvärmnings- och belysningssystem för att öka komforten och minska kostnaderna.

Maskininlärning – en förutsättning för ett lyckat resultat

Dessa exempel visar hur generativ AI kan bidra till att förbättra effektiviteten, hållbarheten och flexibiliteten inom byggbranschen. Men grunden i all AI är maskininlärning. Data, regler och mönster måste läras in av systemen under överseende av människor som är experter på respektive område. Här finns det fortfarande mycket som behöver göras för att tekniken ska uppnå sin fulla potential. Med fortsatt teknisk utveckling och integration av AI i branschen kommer vi sannolikt att se fler och mer sofistikerade användningsområden framöver.

Tillbaka till kunskapsbank

Vill du se hur iBinder fungerar?

Så fungerar plattformen

Hur kan iBinder hjälpa dig?

iBinder är en molnbaserad plattform för informations- och dokumenthantering. Genom att samla människor kopplade till projekt och förvaltning av fastigheter på en gemensam arbetsyta ökar effektiviteten, administrationen minskar och avvikelserna reduceras. Dessutom blir de mer hållbara!

Läs mer om våra tjänster

Informationshantering för byggprojekt

Digital informationshantering som ökar produktivitet och minskar miljöpåverkan i ditt byggprojekt. Med iBinder minskas administration, avvikelser reduceras och samarbetet stärks.

Läs mer om informationshantering

Materialval & hållbarhet

Medvetna materialval höjer fastighetens värde och vi erbjuder marknadens ledande system för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi kan även hjälpa dig med din klimatdeklaration och klimatrapport.

Läs mer om materialval

Support

019-27 00 00

E-mail

support@ibinder.se

Hjälpcenter

Boka en demo