• AI viser vejen for fremtidens byggebranche

  AI og den måde, det påvirker vores samfund på, er måske det varmeste emne lige nu. Mange er bekymrede for den hurtige teknologiske udvikling, der dog samtidig giver store muligheder.

  I byggebranchen er dataindsamling og automatisering blevet en vigtig og integreret del af projekterne. Der er mange fordele ved digitalisering, og det går allerbedst, når mennesker og AI arbejder sammen. Her er nogle eksempler!

  Generativ AI som hjælp til design, planlægning og projektering

  Generativ AI er den betegnelse, man plejer at bruge om den form for AI, der ud fra træningsdata kan skabe nyt indhold som f.eks. tekst, musik og billeder. En sådan AI kan ud fra de givne forudsætninger som f.eks. materialer, budget, miljøkrav og byggepladsens topografi hjælpe arkitekter og projektledere med design, bygningstegninger og projektplanlægning. Man kan også bruge AI til at simulere og optimere energiforbruget i en bygning ved at analysere form, orientering, isolering, vinduer og varmesystemer. AI er sidst, men ikke mindst integreret i mange BIM-systemer som hjælp til 3D-modellering, styrkeberegninger og kvalitetskontrol.

  Mere effektiv og sikker på byggepladsen

  Selv om en byggeplads i allerhøjeste grad er en fysisk arbejdsplads, er der mange steder, hvor AI kan hjælpe byggeledere og pladsledere. Det gælder ikke mindst logistikken i forbindelse med levering af byggematerialer og planlægning af byggeriets forskellige faser. Det kan give store besparelser takket være kortere ventetider. Sikkerhed er et forholdsvis nyt område, hvor AI har vist sig at være effektiv. AI kan via videoovervågning opdage sikkerhedsrisici og gøre opmærksom på farlige arbejdsgange for at forhindre ulykker. AI kan også bruges til at uddanne personale på en personlig og tilpasset måde. 

  Prædiktiv administration og vedligeholdelse med AI

  Alle, der har arbejdet med bygningsadministration, ved, at der er mange data og komplicerede regler at holde styr på. Her kan generativ AI hjælpe ved løbende at analysere data fra sensorer og eftersyn og forudsige, hvornår vedligeholdelse og foranstaltninger bliver nødvendige, både på kort og langt sigt. Det øger effektiviteten og sikkerheden og reducerer samtidig omkostningerne. AI kan også hjælpe med styring af ventilations-, varme- og belysningssystemer og på den måde øge komforten og reducere omkostningerne.

  Machine learning – en forudsætning for et vellykket resultat

  Disse eksempler viser, hvordan generativ AI kan bidrage til at forbedre effektiviteten, bæredygtigheden og fleksibiliteten i byggebranchen. Men grundlaget for al AI er machine learning. Systemerne skal lære data, regler og mønstre under opsyn af mennesker, som er eksperter på deres område. Her er der stadig meget at gøre, før teknologien kan nå sit fulde potentiale. Med fortsat teknologisk udvikling og integration af AI i branchen vil vi sandsynligvis få flere og flere sofistikerede anvendelsesområder at se i fremtiden.

  Sådan fungerer iBinder

  iBinder er en cloudbaseret platform, der hjælper bygge- og ejendomsbranchen med at blive bedre til at håndtere information og dokumentation om deres ejendomme

  Sådan fungerer iBinder

  Vil du se, hvordan platformen fungerer?

  Sådan fungerer iBinder

  Salg

  89 88 78 29

  Support

  89 88 78 30

  E-mail

  support@ibinder.dk

  Hjælpecenter

  Anmod om en demo