• 6 faktorer som skaper sirkularitet i byggebransjen

  Byggesektoren er en ressurskrevende sektor som genererer store mengder avfall. I Europa står bygg- og riveavfall for ca. 30 prosent av alt avfallet som genereres, og bare 40 prosent resirkuleres eller gjenbrukes.

  For å redusere denne miljøbelastningen må vi raskt øke resirkulering og gjenbruk av materialer og produkter. Men hvordan gjør vi det? Her lister vi opp 6 faktorer som bidrar til økt sirkularitet i bygge- og eiendomsbransjen.

  For å bryte det lineære systemet som dominerer bransjen i dag, må vi legge om til en sirkulær modell der vi minimerer avfallsmengden og øker materialgjenvinningen. Ved å ta i bruk sirkulærøkonomiske prinsipper og fremme gjenbruk kan byggesektoren bli mer bærekraftig og redusere det økologiske fotavtrykket.

  Her er 6 faktorer som bidrar til sirkularitet i bygge- og eiendomsbransjen:

  • Vurder livssyklusen til bygningskomponenter ut fra funksjon, levetid og gjenvinningsgrad

  Det sier seg selv at produkter som ikke inneholder noen giftige stoffer og ikke medfører noen betydelig belastning for miljøet, er av høyeste prioritet ved valg av byggematerialer i en sirkulær byggebransje. Når vi i tillegg velger byggematerialer med lang levetid, sikrer vi at produktene verken forringes, krever vedlikehold eller må skiftes ut på sikt. Bærekraftige materialer bruker heller ikke like mye energi, og er dermed mer lønnsomme for det aktuelle bygget.

  • Prioriter modulære og fleksible materialer

  Det er viktig å prioritere materialer som er modulære og fleksible, fordi de er lettere å ta fra hverandre for gjenbruk innenfor samme eller en annen funksjon. Et godt eksempel finner vi i det europeiske forskningsprosjektet BAMB (Building As Material Banks), der flere løsninger introduseres for å fremme sirkulær bygging, for eksempel fleksibel bygningsdesign og nye monteringsmetoder som skal gjøre demonteringen lettere.

  • Øk utnyttelsesgraden for eiendommer gjennom flerfunksjonelle bygninger

  Nok en faktor som bidrar til en mer sirkulær byggebransje, er forretningsmodeller som fremmer byutvikling og forvaltning. I dag brukes tradisjonelle kontorlokaler rundt 10 prosent av tiden (kanskje enda mindre nå etter pandemiens normalisering av hjemmejobbing). Ved å dele arealer, der et kontorlokale for eksempel brukes til noe annet på kveldstid, kan man øke utnyttelsesgraden for flere eiendommer, noe som dessuten kan redusere husleien for den enkelte leietaker. Å planlegge en eiendoms funksjoner ut fra synergieffekter og muligheter til å dele areal kan også øke eiendommens verdi.

  • Gjør rivekostnader om til materialgevinst

  Studier viser at rivekostnader ikke lenger behøver å være en unødig utgift, men kan bli en materialgevinst i stedet. Dette kan gjøres ved å konstruere bygninger for demontering og innføre utvidet materialinformasjon. En svensk undersøkelse viser at nesten 75 prosent av en bygning ville kunne demonteres om det fantes et marked for dette.

  • Øk graden av digitalisering

  Mange europeiske forskningsprosjekter viser at økt digitaliseringsgrad spiller en viktig rolle for å øke sirkulariteten i byggebransjen, fordi det letter informasjonsformidlingen mellom ulike aktører og effektiviserer arbeidet.

  • Still krav til fleksibilitet ved nybygging

  Å stille krav til fremtidig gjenbruk ved nybygging der kvalitet og fleksibilitet for nye behov og funksjoner fremmes, har ikke bare stor betydning for sirkularitet, men øker også eiendommens verdi.

  Sirkularitet er et komplekst begrep. Å oppnå sirkulære forbedringer i bygge- og eiendomsbransjen handler i stor grad om å gjøre den mer økonomisk bærekraftig. Hvordan arbeider dere med sirkularitet og bærekraft på din arbeidsplass? Med iBinder kan du håndtere all informasjon om prosjekter digitalt, og også beregne og redegjøre for klimapåvirkningen til prosjektene med bare noen knappetrykk i vår klimamodul.:

  Slik fungerer iBinder

  Plattformen bygger på enkelhet og er en støtte gjennom hele livsløpet – fra planlegging til forvaltning.

  Slik fungerer iBinder

  Hvorfor iBinder?

  Vi tilbyr digital informasjonshåndtering som øker produktiviteten og reduserer miljøpåvirkningen i byggeprosjektet – fra tidlige stadier til forvaltning.

  Slik fungerer iBinder

  Sentralbord

  67 20 93 36

  Support

  67 20 93 37

  E-post

  support@ibinder.no

  Book en demo