• 6 faktorer, der skaber cirkularitet i byggebranchen

  Byggesektoren er en af de mest ressourcekrævende sektorer og genererer store mængder affald. I Europa tegner bygge- og nedrivningsaffald sig for ca. 30 % af alt det affald, der genereres, og kun 40 % genvindes eller genanvendes.

  Vi bliver nødt til hurtigt at øge genvinding og genanvendelse af materialer og produkter for at reducere denne miljøbelastning. Men hvordan gør vi det? Her er 6 faktorer, der bidrager til øget cirkularitet i bygge- og ejendomsbranchen.

  Vi er nødt til at gå over til en cirkulær tilgang, hvor vi minimerer affald og øger genanvendelse af materialer, for at bryde det lineære system, der i dag præger branchen. Byggesektoren kan blive mere bæredygtig og reducere sit økologiske fodaftryk ved at anvende principperne for cirkulær økonomi og fremme genanvendelse.

  Her er 6 faktorer, der bidrager til cirkularitet i bygge- og ejendomsbranchen:

  • Se på bygningsdelenes livscyklus ud fra funktioner, levetid og genanvendelsesgrad

  Når man vælger byggematerialer i en cirkulær byggebranche, giver det sig selv, at produkter, der ikke indeholder giftige stoffer, og som ikke belaster miljøet væsentligt, har førsteprioritet. Når vi samtidig vælger byggematerialer med lang levetid, sikrer vi desuden, at produkterne hverken forringes, kræver vedligeholdelse eller på sigt skal udskiftes. Bæredygtige materialevalg er mindre energikrævende og gør bygningen mere lønsom.

  • Prioritér modulære og fleksible materialevalg

  Det er meget vigtigt at prioritere materialevalg, der er modulære og fleksible, fordi disse materialer vil være lette at adskille og genanvende med den samme eller en anden funktion. Det findes der et godt eksempel på i det europæiske forskningsprojekt BAMB (Building As Material Banks), hvor der er introduceret flere løsninger til at fremme cirkulært byggeri som f.eks. fleksibelt byggedesign og nye montagemetoder, der vil lette senere demontering.

  • Gør udnyttelsesgraden i ejendommene større med multifunktionelle bygninger

  En af de faktorer, der bidrager til at gøre byggebranchen mere cirkulær, er at bruge forretningsmodeller, der fremmer byudvikling og -forvaltning. I dag benyttes traditionelle kontorlokaler kun omkring 10 % af tiden (og måske endnu mindre nu, hvor pandemien har gjort det almindeligt at arbejde hjemmefra). Flere ejendomme vil kunne opnå en højere udnyttelsesgrad, hvis man deles om pladsen, så et kontorlokale f.eks. bruges til noget andet om aftenen. Det vil også kunne reducere huslejen for de enkelte lejere. Samtidig vil det øge ejendommens værdi at planlægge dens funktioner ud fra synergieffekter og mulighederne for at deles om pladsen.

  • Konvertér nedrivningsomkostninger til materialegevinst

  Undersøgelser viser, at nedrivningsomkostninger ikke længere behøver at være en unødvendig udgift, men i stedet kan blive en materialegevinst. Det kan man gøre ved at designe bygninger med henblik på senere demontering og med udvidet materialeinformation. En svensk undersøgelse viser, at næsten 75 % af en bygning vil kunne demonteres, hvis der var et marked.

  • Øg digitaliseringsgraden

  Mange europæiske forskningsprojekter viser, at en øget digitaliseringsgrad spiller en vigtig rolle for at øge cirkulariteten i byggebranchen, fordi digitalisering letter informationsformidlingen mellem forskellige aktører og effektiviserer arbejdet.

  • Stil krav om fleksibilitet ved nybyggeri

  Hvis man i forbindelse med nybyggeri stiller krav om mulighed for fremtidig genbrug, hvor kvalitet og funktionel fleksibilitet i forhold til nye behov og funktioner fremmes, vil det ikke kun betyde meget for cirkulariteten, men også øge ejendommens værdi.

  Cirkularitet er et komplekst begreb. Hvis man vil opnå cirkulære forbedringer i bygge- og ejendomsbranchen, handler det i høj grad om at gøre den mere økonomisk bæredygtig. Hvordan arbejder I med cirkularitet og bæredygtighed på din arbejdsplads? Med iBinder kan du både håndtere alle informationer om projektet digitalt og samtidig beregne og rapportere dine projekters klimapåvirkning med nogle få tastetryk i vores klimamodul.

  Sådan fungerer iBinder

  iBinder er en cloudbaseret platform, der hjælper bygge- og ejendomsbranchen med at blive bedre til at håndtere information og dokumentation om deres ejendomme

  Sådan fungerer iBinder

  Vil du se, hvordan platformen fungerer?

  Sådan fungerer iBinder

  Salg

  89 88 78 29

  Support

  89 88 78 30

  E-mail

  support@ibinder.dk

  Hjælpecenter

  Anmod om en demo