• Kan byggesektoren virkelig bli bærekraftig?

  Det er stort fokus på bærekraft i dag, ikke minst i byggesektoren. Alle man spør, svarer at bærekraft er viktig, men hvordan er det egentlig?

  Kan byggesektoren virkelig bli helt bærekraftig, eller snakker vi bare om å gjøre den litt mindre ikke-bærekraftig?

  Ifølge en noen år gammel EU-rapport står unionens byggesektor for 5–12 % av utslippene av drivhusgasser*, mer enn 35 % av alt avfall og 50 % av utvinning av jomfruelige råvarer**. Dette er selvsagt ikke bærekraftig, men kan vi endre på det? Kan det løses med for eksempel nye biobaserte materialer, mer gjenvunnet materiale i produkter, produkter med lavere CO₂eq-avtrykk (karbondioksidekvivalenter) eller kanskje kunstig intelligens? Slike tiltak er nødvendige, men løser egentlig ikke det grunnleggende problemet. Så lenge vi graver opp og utvinner store mengder jomfruelige råvarer og deretter, over tid, gjør dem om til avfall samtidig som vi slipper ut store mengder drivhusgasser, er vi ikke bærekraftige.

  Siden 90-tallet har det totale CO₂eq-avtrykket i den svenske byggsektoren blitt betydelig mindre, noe som selvsagt er positivt. Men om vi ser nærmere etter, er det i prinsippet bare avtrykket fra bygningsdriften som er redusert, først og fremst på grunn av energieffektivisering. CO₂eq-avtrykket fra oppføringen av bygningene er i realiteten uendret. Dette er en av årsakene til at man i Sverige siden 2022 har hatt et lovfestet krav om klimadeklarasjon for nybygg. Klimadeklarasjon er et viktig steg i riktig retning. Det utvider fokuset fra bare å handle om lavere energiforbruk ved drift av en bygning, og dermed mindre utslipp, til også å se på hva som skjer under oppføringen av bygningen og produksjonen av bygningsmaterialet.

  Kjernen i problemet – og løsningen

  Kjernen i problemet er byggematerialets langsiktige verdi. Slik det ser ut nå, er mesteparten av materialet i et bygg ikke økonomisk verdt å gjenbruke. Det finnes noen unntak, men stort sett er det nesten alltid billigere å bruke nytt materiale enn å prøve å gjenbruke det eksisterende. Dette må vi endre på om byggesektoren skal bli helt bærekraftig.

  Ett alternativ er å gjøre det dyrere å bruke nytt materiale, et annet å gjøre det lettere og dermed billigere å gjenbruke eksisterende materiale. Personlig tror jeg mer på det sistnevnte alternativet. Det første innebærer implisitt at de totale byggekostnadene går opp, i hvert fall i starten. Det er ikke noe vi som samfunn trenger akkurat nå.

  Hvordan gjør vi det så lettere og billigere å gjenbruke byggemateriale? Eller sagt på en annen måte: Hvordan forlenger vi verdien på byggematerialet? På et overordnet nivå er det ganske enkelt:

  • Den absolutt enkleste måten å forlenge verdien til byggemateriale på, er å la det fortsette å fylle sin funksjon der det allerede er, det vil si beholde bygninger og, i stedet for å rive dem, tilpasse dem når behovene forandrer seg.
  • Når man ikke lenger behøver byggematerialet, må det være mulig å demontere det og deretter gjenbruke det på en slik måte at det taper så lite av sin verdi som mulig.

  Dessverre er det ikke like enkelt når man kommer til detaljene. For å oppnå det ovennevnte må vi gjøre følgende:

  • Transformasjonskapasitet

  Designe bygninger slik at man kan endre deres funksjon uten at det blir for dyrt eller man ødelegger en masse byggemateriale. Transformasjonskapasitet handler i stor grad om bygningers utforming, hvor ulike ting plasseres osv.

  • Gjenbrukspotensial

  Montere sammen de ulike delene på en slik måte at de kan tas fra hverandre igjen uten at de skades. Dette dreier seg mest om hvordan ting monteres. Enkelt uttrykt er det bedre å skru enn å lime, selv om det finnes atskillig flere aspekter å tenke på, som å redusere avhengigheten mellom ulike deler.

  • Digital informasjonsbank

  Ha tilgjengelig detaljert informasjon om hva som finnes i en bygning når det er på tide å gjenbruke produktene. Man kan opprette en bank der man tar vare på detaljert informasjon, slik at man kan svare på spørsmål som blir stilt om kanskje 10 eller 50 år. Det er imidlertid ganske naivt å tro at vi i dag vet nøyaktig hvilke spørsmål som vil bli stilt om 50 år, og den sikreste strategien er derfor å lagre så mye informasjon som mulig om de ulike produktene.

  Det handler altså mye om å gjøre ting riktig nå for å kunne høste fruktene i fremtiden, ofte ganske langt inn i fremtiden. Men egentlig er det ikke så innviklet – vi trenger bare å ha to mål i tankene samtidig: Gjøre hva vi kan for å gjøre byggesektoren litt mindre ikke-bærekraftig nå, samtidig som vi legger til rette for en helt bærekraftig byggesektor fremover.

  "For å skape et miljø som er verdifullt og bærekraftig på lang sikt, må vi utforme bygninger slik at det er kostnadseffektivt å gjenbruke dem og det de består av, til samme eller høyere verdi."

   

  Jan Boström
  Head of Sustainability Development
  iBinder Group

   

  *Drift ikke inkludert

  **Jomfruelige råvarer er råvarer vi utvinner fra naturen for første gang, og er vanligvis det vi graver ut i en gruve eller hugger i skogen

  Slik fungerer iBinder

  Plattformen bygger på enkelhet og er en støtte gjennom hele livsløpet – fra planlegging til forvaltning.

  Slik fungerer iBinder

  Hvorfor iBinder?

  Vi tilbyr digital informasjonshåndtering som øker produktiviteten og reduserer miljøpåvirkningen i byggeprosjektet – fra tidlige stadier til forvaltning.

  Slik fungerer iBinder

  Sentralbord

  67 20 93 36

  Support

  67 20 93 37

  E-post

  support@ibinder.no

  Book en demo