• Kan byggesektoren virkelig blive bæredygtig?

  Der er meget fokus på bæredygtighed nu, ikke mindst i byggesektoren. Bæredygtighed er vigtig, uanset hvem man spørger, men hvordan står det egentlig til?

  Kan byggesektoren virkelig blive helt bæredygtig, eller taler vi bare om at gøre den lidt mindre ubæredygtig?

  Ifølge en EU-rapport, der blev udarbejdet for nogle år siden, er byggesektoren i EU ansvarlig for 5-12 % af udledningen af drivhusgasser*, over 35 % af alt affald og 50 % af udvindingen af jomfruelige råstoffer**. Det er selvfølgelig ikke bæredygtigt, men kan vi lave om på det? Vil nye biobaserede materialer, en større andel af genbrugsmaterialer i produkterne, produkter med et lavere CO₂eq-fodaftryk (kuldioxidækvivalenter) eller måske kunstig intelligens kunne løse problemet? Disse initiativer er nødvendige, men de løser ikke rigtig det grundlæggende problem. Så længe vi udvinder store mængder jomfruelige råstoffer og derefter med tiden omdanner dem til affald, mens vi udleder store mængder drivhusgasser, er vi ikke bæredygtige.

  Den svenske byggesektors samlede CO₂eq-fodaftryk er siden 1990'erne reduceret markant, og det er naturligvis godt. Men hvis man ser nærmere efter, er det stort set kun fodaftrykket fra driften af bygningerne, der er faldet, og det har primært handlet om energieffektivitet. CO₂eq-fodaftrykket fra opførelsen af bygninger er stort set uændret. Det er naturligvis en af grundene til, at Sverige siden 2022 har haft et lovkrav om klimadeklaration i forbindelse med nybyggeri. Klimadeklarationen er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Det udvider fokus fra blot at reducere energiforbruget i driften af en bygning og dermed reducere udledningen, til også at se på, hvad der sker, når bygningen opføres, og når det, den består af, produceres.

  Det centrale problem og løsningen

  Det centrale problem er byggematerialernes værdi på langt sigt. Som det ser ud lige nu, er det økonomisk set ikke umagen værd at genanvende størstedelen af det, en bygning består af. Der findes nogle undtagelser, men i det store hele er det næsten altid billigere at bruge nye materialer end at forsøge at genbruge eksisterende. Det skal ændres, hvis byggesektoren skal blive helt bæredygtig.

  Det kan man opnå ved f.eks. at gøre det dyrere at anvende nye materialer eller at gøre det lettere og dermed billigere at genbruge eksisterende materialer. Personligt tror jeg mest på den sidste mulighed, fordi den første vil medføre, at de samlede byggeomkostninger stiger, i hvert fald i begyndelsen. Og det er ikke noget, vi som samfund har brug for lige nu.

  Så hvordan gør vi det lettere og billigere at genbruge byggematerialer? Eller sagt på en anden måde: Hvordan forlænger vi værdien af byggematerialer? På det overordnede niveau er det ret enkelt:

  • Langt den nemmeste måde at forlænge byggematerialernes værdi på er at lade dem blive ved med at opfylde deres funktion, hvor de allerede er, dvs. at bevare bygninger og renovere dem i stedet for at rive dem ned, efterhånden som behovene ændrer sig.
  • Når der ikke længere er brug for byggematerialerne, skal det være muligt at afmontere dem og derefter genbruge dem på en måde, så de mister mindst mulig værdi.

  Det er desværre ikke så let, når man ser nærmere på tingene. For at opnå det har vi brug for:

  • Transformation capacity

  Bygninger bør designes, så det er muligt at ændre deres funktion, uden at det bliver for dyrt, og uden at man ødelægger en masse byggematerialer. Det er det, vi på engelsk kalder "transformation capacity", og det handler i høj grad om bygningens udformning, hvor forskellige ting er placeret osv.

  • Reuse potential

  De forskellige dele bør monteres, så de kan skilles ad igen, uden at de bliver beskadiget. Det handler mest om, hvordan man monterer tingene. Det er med andre ord bedre at skrue end at lime, selvom der er mange andre aspekter at tage hensyn til som f.eks. at reducere de forskellige deles afhængighed af hinanden.

  • Digital informationsbank

  Det er vigtigt at have detaljerede oplysninger om, hvad der er til rådighed i en bygning, når produkterne på et eller andet tidspunkt skal genbruges. Det drejer sig om at skabe en informationsbank med detaljerede oplysninger, der opbevares, og som kan besvare de spørgsmål, der måtte opstå om måske 10 eller 50 år. Den sikreste strategi er at opbevare så mange oplysninger som muligt om de forskellige produkter, fordi det er temmelig naivt at tro, at vi i dag ved nøjagtigt, hvilke spørgsmål der vil blive stillet om 50 år.

  Som det fremgår, handler det i høj grad om at gøre det rigtige nu for at kunne høste fordelene i fremtiden – faktisk ofte ret langt ude i fremtiden. Men egentlig er det vel ikke så svært, vi skal bare holde os to mål for øje samtidig: Vi skal gøre, hvad vi kan, for at gøre byggesektoren mindre ubæredygtig nu og samtidig lægge fundamentet til en fuldt bæredygtig byggesektor i fremtiden.

  "Hvis vi vil skabe bebyggede miljøer, der på længere sigt er værdifulde og bæredygtige, skal bygninger designes, så det er omkostningseffektivt at genbruge dem og det, de består af, til samme eller større værdi."

  Jan Boström
  Head of Sustainability Development
  iBinder Group

   

  *Drift ikke medregnet

  **Jomfruelige råstoffer er det, vi udvinder fra naturen første gang – som regel noget, vi graver op i en mine eller fælder i en skov

  Sådan fungerer iBinder

  iBinder er en cloudbaseret platform, der hjælper bygge- og ejendomsbranchen med at blive bedre til at håndtere information og dokumentation om deres ejendomme

  Sådan fungerer iBinder

  Vil du se, hvordan platformen fungerer?

  Sådan fungerer iBinder

  Salg

  89 88 78 29

  Support

  89 88 78 30

  E-mail

  support@ibinder.dk

  Hjælpecenter

  Anmod om en demo