• Kan byggsektorn verkligen bli hållbar?

  Det är stort fokus på hållbarhet nu, inte minst i byggsektorn. Vem man än frågar så är hållbarhet viktigt, men hur är det egentligen?

  Kan byggsektorn verkligen bli helt hållbar eller pratar vi bara om att göra den lite mindre ohållbar?

  Enligt en några år gammal EU-rapport står unionens byggsektor för 5-12 % av utsläppen av växthusgaser*, mer än 35 % av allt avfall och 50 % av uttaget av jungfruliga råvaror**. Det här är förstås inte hållbart, men kan vi förändra det? Kommer till exempel nya bio-baserade material, större procent återvunnet material i produkterna, produkter med lägre CO₂eq-avtryck (koldioxidekvivalenter) eller kanske AI att lösa det? De initiativen är nödvändiga, men de löser egentligen inte grundproblemet. Så länge vi gräver upp och avverkar stora mängder jungfruliga råvaror och sedan, över tid, förvandlar dem till avfall samtidigt som vi släpper ut stora mängder växthusgaser så är vi inte hållbara.

  Sedan 90-talet har Sveriges byggsektors totala CO₂eq-avtryck minskats påtagligt, vilket förstås är bra. Men om man tittar närmare så är det i princip bara avtrycket från driften av byggnaderna som minskat och främst har det handlat om energieffektivisering. CO₂eq-avtrycket från uppförandet av byggnaderna har i princip varit oförändrat. Detta är förstås en av orsakerna till att vi i Sverige sedan 2022 har ett lagkrav på klimatdeklarationer av nya byggnader. Klimatdeklarationen är ett viktigt steg i rätt riktning. Den vidgar fokus från att bara handla om minskad energiförbrukning vid drift av en byggnad, och därigenom minskade utsläpp, till att även titta på vad som händer när byggnaden uppförs och det den består av tillverkas.

  Kärnan i problemet och lösningen

  Kärnan i problemet är byggmaterialets långsiktiga värde. Som det ser ut nu är majoriteten av det som en byggnad består av inte värt, ekonomiskt sett, att använda igen. Det finns några undantag, men i stort sett blir det nästan alltid billigare att använda nytt material än att försöka återanvända befintligt. Detta måste ändras om byggsektorn ska kunna bli helt hållbar.

  Ett sätt är att göra det dyrare att använda nytt material, ett annat är att göra det lättare och därigenom billigare att återanvända befintligt. Personligen tror jag mer på det senare alternativet, det första innebär implicit att den totala byggkostnaden går upp, åtminstone initialt. Det är inget vi som samhälle behöver just nu.

  Så, hur gör vi det lättare och billigare att återanvända byggmaterial? Eller, uttryckt på ett annat sätt; Hur förlänger vi värdet på byggmaterial? På en övergripande nivå är det ganska enkelt:

  • Det absolut enklaste sättet att förlänga värdet på byggmaterial är att låta det fortsätta fylla sin funktion där det redan är, det vill säga behålla byggnader och, i stället för att riva dem, anpassa dem när behoven förändras.
  • När man inte behöver byggmaterialet längre måste det gå att demontera och sedan återanvända på ett sådant sätt att det förlorar så lite av sitt värde som möjligt.

  Tyvärr är det inte riktigt lika enkelt när man kommer till detaljerna. För att åstadkomma det ovan behöver vi:

  • Transformation capacity

  Designa byggnader så att det går att ändra deras funktion utan att det blir för dyrt eller att man förstör en massa byggmaterial. Detta är vad vi på engelska kallar ”transformation capacity” och handlar väldigt mycket om byggnadens utformning, var olika saker placeras osv.

  • Reuse potential

  Montera ihop de olika delarna så att de går att ta isär igen utan att de skadas. Detta handlar mest om hur saker monteras. Enkelt uttryckt är det bättre att skruva än att limma, även om det finns betydligt fler aspekter att tänka på, som att minska beroendet mellan olika delar.

  • Digital informationsbank

  Se till att ha detaljerad information om vad som finns i en byggnad tillgänglig när det är dags att återanvända produkterna. Här handlar det om att skapa en bank med detaljerad information som finns kvar och kan svara på de frågor som kan uppkomma kanske 10 eller 50 år från nu. Eftersom det är ganska naivt att tänka att vi idag vet exakt vilka frågor som kommer att ställas om 50 år, är den säkraste strategin att lagra så mycket information som möjligt om de olika produkterna.

  Som synes handlar arbetet väldigt mycket om att göra rätt nu för att skörda frukterna i framtiden, ofta ganska långt in i framtiden. Men egentligen är det inte så konstigt, vi behöver hålla två mål i huvudet samtidigt: Göra vad vi kan för att göra byggsektorn mindre ohållbar nu samtidigt som vi lägger grunden för en helt hållbar byggsektor framöver.

  ”För att skapa en långsiktigt värdefull och hållbar byggd miljö behöver byggnader designas så att det är kostnadseffektivt att återanvända dem och det de består av, till samma eller högre värde.”

   

  Jan Boström
  Head of Sustainability Development
  iBinder Group

  *Drift ej inräknat

  **Jungfruliga råvaror är sådant vi utvinner från naturen för första gången, vanligtvis det vi gräver upp i en gruva eller avverkar i skogen

  Nå miljökraven i ditt projekt

  Med oss kan du enkelt nå tuffa miljökrav i ditt byggprojekt som krävs för att möta kraven i EU:s Taxonomi​ och
  certifiera enligt Miljöbyggnad, BREEAM-SE, Svanen och andra miljöcertifieringar.

  Läs mer

  Vill du se hur plattformen fungerar?

  Så fungerar iBinder

  Support

  019-27 00 00

  E-mail

  support@ibinder.se

  Hjälpcenter

  Boka en demo