• Så vinner byggbranschen på digitalisering

  De flesta branscher blir alltmer digitaliserade men i bygg- och fastighetsbranschen har revolutionen bara börjat.

  Processer som enkelt kan digitaliseras görs fortfarande manuellt och strategier för hur man ska arbeta med digitalisering saknas allt för ofta. Frågan är vilket värde som faktiskt finns i att digitalisera bygg- och fastighetsbranschen? Finns det något att vinna?

  I en studie gjord av McKinsey & Company visade det sig att byggföretag som digitaliserar sina verksamheter väntas öka produktiviteten med 20%. Ett resultat utav flera fördelar som digitaliseringen främjar i hela branschen. Vi listar några exempel här nedan.

  • Effektivisering av inköp och fakturering. Att digitalisera arbetsprocesserna i bygg- och fastighetsbranschen skulle faktiskt underlätta i flera sammanhang, men inte minst rörande inköp och fakturering som skulle kunna effektiviseras enormt mot dagens pdf-struktur. Varför inte spara både tid och pengar genom att automatisera hela processen? 
  • Förenkling av insamling och lagring av data. Mätvärden inom hållbarhet blir allt viktigare. Digitalisering skulle förenkla insamling av (Värdeskapande data) på ett smidigt sätt med hjälp av moderna system. Detta skulle underlätta arbetet med att utvärdera värde av data och hur den kan vara till hjälp i utvecklingsarbetet. 
  • En gemensam och produktiv arbetsgång. Att digitalisera byggprocessen gör den transparent. Genom att knyta samman flera delar av projekten med hjälp av olika digitala samarbetslösningar undviker du en splittrad produktionsstruktur som i sin tur minskar produktivitet. En strukturerad och tillgänglig lösning tydliggör arbetsprocessen för alla och röjer undan risken för missförstånd. 
  • Tillgänglig och uppdaterad dokumentation. Dokumentation som lagras digitalt är kan enkelt göras tillgänglig för alla berörda, samtidigt som den alltid är uppdaterad i realtid. En gemensam molnplattform för byggprojektets information, dokument och annan data ger alla berörda tillgång till korrekta dokument från en och samma plats och går att nå från såväl kontoret som byggarbetsplatsen. Kanske bäst av allt: Inga papper tappas bort eller förbises.
  • Noggrannare beräkningar ger färre felköp. En digital planritning eller visualisering av ett byggprojekt kan tillhandahålla all information kring byggnadens komponenter. Detta förenklar arbetet med att göra uppskattningar som i sin tur hjälper er att undvika felköp. 

   

  Vill du veta mer?

  Genom att digitalisera sina verksamheter har byggföretagen minst sagt mycket att vinna. Hur långt har ni kommit i digitaliseringsresan? iBinder fungerar som er högra hand vid digitalisering av ert projekt och finns alltid tillgängligt för att förenkla, tillgängliggöra och säkerställa dokumentationen var ni än befinner er. Här kan du läsa mer om hur du kan digitalisera din process med hjälp av vår plattform.

  Vår plattform utvecklas och förbättras ständigt! Läs mer om våra senaste uppdateringar

  Produktuppdateringar

  Vill du se hur plattformen fungerar?

  Så fungerar iBinder

  Support

  019-27 00 00

  E-mail

  support@ibinder.se

  Hjälpcenter

  Boka en demo